Вакансиялар Баткен облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кыштут айыл өкмөтү
Бөлүм: Кыштут айыл өкмөтү
Кызмат орду: Кыштут айыл өкмөтү
Талаптар:

Баткен облусунун Баткен районунун Кыштут айыл өкмөтүнүн  административтик мунуципалдык 4  бош кызмат ордуна конкурс жарыялайт.

 1. Башкы  адис- социалдык маселелер боюнча.
 2. Адис-Салык боюнча
 3. Адис - Аскердик каттоо кызматы боюнча 
 4. Адис- Маалымат коммункациялык технологиялар боюнча

 

1-бош орун Башкы  адис- социалдык маселелер боюнча.

 Кесиптик билимдин деңгээли:

Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта иш стажы 1 (бир) жылдан кем эмес же адистиги боюнча 3 (уч) жыл.

орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен жогорку кесиптик билим.

Кесиптик компетенциялар:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана же расмий тилдерди билүү;

Көндүмдөр:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

         1-бош орун  Адис-Салык боюнча

         1-бош орун Адис - Аскердик каттоо кызматы боюнча

         1-бош орун Адис- Маалымат коммункациялык технологиялар боюнча

 Кесиптик билиминин деңгээли:

- муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен каалаган профилдеги жогорку же болбосо атайын орто кесиптик билим.

Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”).

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Конкурска катышуу учун төмөндөгү документтер керектелет:

 • жеке арызы 
 • резюме
 • өмур баян
 • кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы
 • фото сүрөт  2 даана 4*6 өлчөмдөгү
 • паспортунун же инсандыгын күбөлөндүрүчү башка документинин көчүрмөсү
 • зарыл кесиптик билими, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери, эмгек китепчесинин көчүрмөсү.(нотариустан тастыктоо менен)
 • Диплому (нотариустан тастыктоо менен)

 

  Документтер  массалык маалымат каражаттарында (гезитке жарыя ) кылынгандан кийин 10 жумушчу  күндүн ичинде кабыл алынат.

 

Дареги : Кышту айыл өкмөтүндө жооптуу катчынын кабинетинде кабыл алынат

Байланыш телефону: 0776 240778, 0551 240778

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-03-04 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00