Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Бешик-Жон айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: 1.Башкы адис 1 орун; 2.Жетектөөчү адис 2 орун
Талаптар:
 1. БАШКЫ АДИС- МУНИЦИПАЛДЫК МЕНЧИКТИ ТЕЙЛӨӨ ЖАНА КОММУНАЛДЫК ЧАРБАКЕР КЫЗМАТ ОРДУНА:

 Квалификациялык талаптар:

 • жогорку билим;
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

Кесиптик компетенттүүлүгү: Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексин жана КРнын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамын; Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги: Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; аналитикалык документтерди даярдоо; тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу; кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу; иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

Көндүмдөрү: ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү; башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Иш милдеттери:Жергиликтүү коомдоштуктун аймагындагы турак жай фондунун абалын изилдөөгө жана жергиликтүү кеңешке тишелүү маалымат даярдоо;

-Турак жай маселелери, анын ичинде турак жай фондунун өнүктүрүү жана жакыр жарандардын турак жай шарттарын жакыртуу боюнча иш алып баруу;

-муниципалдык менчикти пайдаланууга жана тескөөгө байланыштуу мамилелер боюнча жергиликтүү

Кеңештин жана айыл өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорун даярдоого жана аларды аткарылыын контролдойт.

 2.ЖЕТЕКТӨӨЧҮ АДИС( 2 ШТ.БИРДИК).(САЛЫК ИНСПЕКТОРУ), (ЭСЕПЧИ БУХГАЛТЕР)

Кесиптик билимдин деңгээли: - тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим;

Иш стажы жана тажрыйбасы: стажына талап коюлбайт.

Кесиптик компетенттүүлүгү: Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын ошондой эле Кыргыз Республикасынын Салык кодексин, КРнын “Бухгалтердик Эсеп жөнүндө”мыйзамын; кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди.

Билгичтиги: Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; аналитикалык документтерди даярдоо; тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу; кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу; иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

Көндүмдөрү: ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү; башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 • Иш милдеттери:
 • Салык инспектору боюнча :
 • Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарынын   алкагында төлөмдүк тартиптерин  бузуучу  чарбакер  субъектилерге  чараларды  көрүүгө;
 • Кеңештин бюджеттик  комиссиянын  кароосунан  жогору турган   финансылык   органдарга  берүү  үчүн  айыл  округунун  бюджетинин  киреше  бөлүгүнөн  көрсөткүчтөрү  боюнча  зарыл  материалдарды  даярдоого;
 • Кварталдар боюнча  бөлүү  менен  бюджетке  төлөмдөрдүн  планын  түзүүгө, аны   аткаруу  үчүн  чарбакер   субъектерге  билдирүүнү   жана  анын  аткарылышын  камсыз  кылууга;

Эсепчи бухгалтер кызматы боюнча:

 • Бюджеттик кассалык аткарууну жүргүзүү боюнча казыначылыктын региондук бөлүмдөрү менен күндөлүк иштерди жүргүзүүгө;
 • Накталай акчалардын, товардык-материалдык балуулуктардын жана негизги каражаттардын кирешелерин жана чыгашаларынын эсебин жүргүзүүгө, ишке ашырылган чарбалык операцияларды жүргүзүүгө милдеттүү.

       СЫНАККА КАТЫШУУ УЧУН ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР:

 

 • арызын, кадрларды каттоо баракчасын, сүрөтүн;
 • паспортун көчүрмөсүн (паспорттун же ким экендигин тастыктаган документтин түп нускасы конкурска документтерди тапшырган учурда, ошондой эле тестирлөө этабында көрсөтүлөт);
 • керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);
 • сунуш каттарын (мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын талабы боюнча).

 Документтер газетага жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүк мөөнөттө төмөнкү дарекке тапшыруу зарыл: Базар-Коргон району,Бешик-Жон айыл өкмөтү,Бешик-Жон айылы: А.Масабиров көчөсү №7. Байланышуу үчүн  телефондор (03736) 5-00-33.   0776-10-12-82

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00