Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Сузак районунун Барпы айыл окмоту
Бөлүм:
Кызмат орду: 1.Айыл чарбасы боюнча адис (1шт. бирдик); 2.Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис (1шт. бирдик); 3.Аскердик каттоо столунун адиси (1шт. бирдик)
Талаптар:

Кесиптик билим денгээли:  

  1. Айыл чарбасы боюнча адис кызмат оруну учун: мамлекеттик жана/же муниципалдык башкаруу, айыл чарба багытындагы жогорку же кесиптик орто билим;
  2. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис кызмат оруну учун: экономикалык же юридикалык жогорку же кесиптик орто билим;
  3. Аскердик каттоо столунун адиси кызмат оруну учун: жогорку же кесиптик орто билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы: иш стажына талаптар коюлбайт.

Билими:

-жалпы мыйзамдар, ошондой эле: айыл чарбасы боюнча адис: Кыргыз Республикасынын  Жер  кодекси,  «Мулкко муниципалдык менчик жонундо» мыйзамы, Кыргыз  Республикасынын Окмотунун 2009-жылдын 19-июнундагы № 386-токтому; мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис: Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жонундо» мыйзамы; аскердик каттоо столунун адиси: Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жонундо, аскердик жана альтернативдик кызматтар жонундо” мыйзамы;

-мамлекеттик жана расмий тилдерди билуу.

ФУНКЦИЯЛЫК МИЛДЕТТЕР:

1.Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адистин функционалдык милдеттери

-Мамлкеттик сатып алуулар боюнча иш-планын иштеп чыгуу;

-мамлекеттик сатып алуулар парталы боюнча иш алып баруу;

- Муниципалдык  менчикти башкарууну козомолоого жардам беруу ;

-Каржы экономика болумунун бардык тапшырмаларын аткаруу;

  1. Айыл чарбасы боюнча адистин функционалдык милдеттери

 -  Айыл окмотунун Жергиликтуу бюджетинин киреше болугунун жолдорун аныктоо,

 - Муниципалдык  менчикти башкарууну козомолоого жардам беруу;

-  Айыл окмот башчысынын  бардык тапшырмаларын аткаруу;

-  Кайра болуштуруу фондунун жерлерин ижарага берууну уюштурат, отчет эсебин алуу;

 

  1. Аскердик каттоо столунун адисинин функционалдык милдеттери:

-   нускаманын талаптарынын негизинде аскерге милдеттуулорду аскердик каттоого алууга жана каттоодон чыгаруу;

- аскерге милдеттуулордон жана аскерге чакырылуучулардын алгачкы каттоосун жургузуу;

- аскердик каттоодо турбаган аскерге милдеттуулорду жана эсепке алуудан отпогон аскерге чакырылууга чейинкилерди аныктоо;

- аскерге милдеттуулорду жана аскерге чакырылуучуларды аскер комиссариатынын аларды чакыргандыгы жонундо райондук аскер комиссариатынын талабы боюнча кабарлоого жана алардын оз учурунда келишине комоктошуу;

-Айыл окмот башчысы тарабынан берилген бардык тапшырмаларды аткаруу.

 Сынакка катышуу учун талап кылынуучу документтер:

-Жеке арыз;

- Кадырларды каттоо баракчасы;

- 3х4 олчомундогу  2 даана сурот;

-Паспорттун кочурмосу;

-Билими тууралуу документтин, эмгек киепчесинин кочурмолору(нотариалдык турдо же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан куболондурулгон);

-Муноздомо.

Документтерди кабыл алуу кулактандыруу жалпыга маалымдоо каражаттарында  чыккан кундон баштап он жумушчу кундун ичинде томонку дарек боюнча жургузулот:

 Сузак району Барпы айыл окмоту  Комсомол айылы, Барпы айыл окмотунун имаратынын биринчи кабаты №3-кабинет.Тел.: 03722– 4-22-57, Моб.: 0772822065.

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00