Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Cузак районунун Ырыс айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Башкы адис (салык маселелери)– 1 (бир) штаттык бирдик, ж.б.
Талаптар:

 Башкы адис (салык маселелери)– 1 (бир) штаттык бирдик

 • Квалификациялык талаптар:
 • жогорку билим (менеджмент, экономика, айыл чарба чөйрөсүндөгү);

 Стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 Кесиптик компетенциясы: Билими:

Жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

-тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, КР Мыйзамдары: “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы экономикалык негиздери жөнүндөгү”, “Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндөгү”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”)

 • компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү;
 • кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.
 • Иш милдеттери:

-     маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо, ишти натыйжалуу пландоо

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери,    жарандарды  угуу жана кабыл алуу).

-      аналитикалык документтерди талдоо

-      кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу, ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

-     жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-     кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

-     жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

 Жетектөөчү адис (салык маселелери боюнча) – 1 (бир) штаттык бирдик

 • Кесиптик билиминин деңээли:
 • Жогорку же орто кесиптик билим (менеджмент, экономика, айыл чарба чөйрөсүндөгү);

 Стажы жана тажрыйбасы:

 • Стажына талап коюлбайт

 Кесиптик компетенциясы: Билими:

Жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

-тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, КР Мыйзамдары: “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы экономикалык негиздери жөнүндөгү”, “Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндөгү”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”)

 • компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү;
 • кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.
 • Иш милдеттери:

-     жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-     кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

-     жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

-     мамлекеттик же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-     командада иштөө.

 Жетектөөчү адис (айыл чарбасы боюнча) – 1 (бир) штаттык бирдик

 • Кесиптик билиминин деңээли:
 • Жогорку же болбосо орто кесиптик билим (менеджмент, экономика, айыл чарба чөйрөсүндөгү);

 Стажы жана тажрыйбасы:

 • Стажына талап коюлбайт

 Кесиптик компетенциясы: Билими:

Жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

-тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси, КР Мыйзамдары: “Жайыттар жөнүнжөгү”, “КР айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндөгү”, “Муниципалдык менчик жөнүндөгү”,  Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу Типтүү Жобо)

 • компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү;
 • кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.
 • Иш милдеттери:

-     жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-     кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

-     жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

-     мамлекеттик же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-     командада иштөө.

 Аскердик эсепке алуу столунун инспектору – 1 (бир) штаттык бирдик

 • Кесиптик билиминин деңээли:
 • Жогорку же болбосо орто кеситик билим;

 Стажы жана тажрыйбасы:

 • Стажына талап коюлбайт

Кесиптик компетенциясы: Билими:

Жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.

-тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (КР Мыйзамдары: “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндөгү”, “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндөгү, аскердик жана альтернативалык кызматтар жөнүндө”.)

 • компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү;
 • кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү.
 • Иш милдеттери:

-     жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-     кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

-     жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

-     мамлекеттик же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-     командада иштөө.

 Талап кылынуучу иш кагаздары:

 • конкурстук комиссиянын төрагасынын атына өздүк арыз;
 • кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы;
 • билими тууралуу документтин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);
 • паспорттун көчүрмөсү;
 • эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);
 • 4х6 өлчөмүндө 2 даана сүрөт;
 • ден соолугу тууралуу тактама (№ 086);

 Документтерди кабыл алуу жарыя чыккан күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Ырыс айыл аймагы, Жар-Кыштак айылы, С.Алимов атындагы көчө, 5

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00