Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Өзгөн шаарынын мэриясы
Бөлүм:
Кызмат орду: Экономика жана инвестиция тартуу боюнча бөлүм башчы
Талаптар:

Өзгөн шаарынын мэриясы  экономика жана инвестиция тартуу боюнча бъл\м\н\н башчысынын  1 (бир)  кызмат орунун ээлъъгъ  сынак жарыялайт.

                              

         Экономика жана инвестиция тартуу боюнча бөлүм башчы

 

Ъзгън шаарынын мэриясынын экономика жана инвестиция тартуу бъл\м\н\н башчысынын ордуна талапкерлигин  коюучудан талап кылынуучу квалификациялык талаптар:

 

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку билим (экономист, финансист, менеджмент,  экономика чөйрөсүндөгү).

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

  1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл:  Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды билүүсү зарыл:  Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”;

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- шаардын социалдык-экономикалык ън\г\\ стратегиясын пландаштыра, иш ж\з\нъ ашырууну  бил\\с\;

-жергиликт\\ бюджетти иштеп чыгуусу;

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

Ыктуулугу:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

 

-башкаруу иштерине ыктуулугу (пландоо, уюштуруу, координациялоо, къзъмълдъъ, мониторинг ж\рг\з\\)

-тиешелүү тармактагы жергиликтүү маанидеги маселелерди натыйжалуу чечүү;

 - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде чыгып сөз сүйлөө жана ишкердик кат алышуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү.

Талап кылынуучу документтер:

-жеке арызы, кадарларды эсепке алуу боюнча ъзд\к баракчасы с\рът\ менен, ъм\р баяны, с\рът\ 4 х 6 – 2 даана, эмгек китепчесинин, дипломунун къч\рмъс\ (нотариустун тастыктоосу менен), жашаган жеринен аныктама, паспортунун къч\рмъс\, резюмеси.

Талапкер тийишт\\ документтерин “Ъзгън Нуру” гезитине жарыяланган к\ндън тартып 10 жумушчу күндүн ичинде Ъзгън шаардык мэриясына тапшырса болот.

Документ кабыл алынуучу дарек: Ъзгън шаардык мэриясынын 2-кабаты, №2 каана.

         

 

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-04-25 00:43:09
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00