Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: КыргызРеспубликасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Манас райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү” мыйзамынын негизинде төмөндөгү бош мамлекеттик административдик кызмат орундарына сынак жар
Бөлүм: «Финансалык эсеп жана отчеттуулук» сектору
Кызмат орду: башкы адис
Талаптар:
 1. «Денсоолугунунмүмкүнчүлүгүчектелгенадамдарга, улгайганжарандаргажанажашаганжерианыкталбаганадамдаргасоциалдыккызматтардыкөрсөтүү» секторунунжетектөөчүадисинин бош кызматордуна – бир орун

 

Кызматтык милдеттери:

Үйүндө тейлөөгө муктаж болгон улгайган жарандарды,  ДМЧА жана  социалдык жардамга муктаж үй – жайсыз жарандарга социалдык кызматтарды көрсөтүү.

 

Квалификациялык талаптар:

-          Жогорку билим: экономикалык жана финансалык

-          Компьютерде иштөө тажрыйбасы (Word, Excel)

-          21 жаштан жогору Кыргыз Республикасынын жараны

-          Кыргыз Республикасынын Ченемдик Укуктук Актыларын билүүсү зарыл.

 

 1. 2. «Финансалык эсеп жана отчеттуулук» секторунун жетектөөчү адисинин бош

кызмат  ордуна – бир орун.

 

Кызматтык милдеттери:

Башкармалыктын бухгалтердик – финансалык иштерин жүргүзүү.

 

Квалификациялык талаптар:

-          Жогорку билим: экономикалык жана финансалык

-          Компьютерде иштөө тажрыйбасы (Word, Excel)

-          21 жаштан жогору Кыргыз Республикасынын жараны

-          Кыргыз Республикасынын Ченемдик Укуктук Актыларын билүүсү зарыл.

 

 1. «Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо» бөлүмүнүн башкы адисинин бош кызмат ордуна – бир орун.

 

 

 1. «Денсоолугунунмүмкүнчүлүгүчектелгенадамдарга, улгайганжарандаргажанажашаганжерианыкталбаганадамдаргасоциалдыккызматтардыкөрсөтүү» секторунунжетектөөчүадисинин бош кызматордуна – бир орун

 

Кызматтык милдеттери:

Үйүндө тейлөөгө муктаж болгон улгайган жарандарды,  ДМЧА жана  социалдык жардамга муктаж үй – жайсыз жарандарга социалдык кызматтарды көрсөтүү.

 

Квалификациялык талаптар:

-          Жогорку билим: экономикалык жана финансалык

-          Компьютерде иштөө тажрыйбасы (Word, Excel)

-          21 жаштан жогору Кыргыз Республикасынын жараны

-          Кыргыз Республикасынын Ченемдик Укуктук Актыларын билүүсү зарыл.

 

 1. 2. «Финансалык эсеп жана отчеттуулук» секторунун жетектөөчү адисинин бош

кызмат  ордуна – бир орун.

 

Кызматтык милдеттери:

Башкармалыктын бухгалтердик – финансалык иштерин жүргүзүү.

 

Квалификациялык талаптар:

-          Жогорку билим: экономикалык жана финансалык

-          Компьютерде иштөө тажрыйбасы (Word, Excel)

-          21 жаштан жогору Кыргыз Республикасынын жараны

-          Кыргыз Республикасынын Ченемдик Укуктук Актыларын билүүсү зарыл.

 

 1. «Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо» бөлүмүнүн башкы адисинин бош кызмат ордуна – бир орун.

 

Кызматтык милдеттери:

Турмуштук оор кырдаалга кабылган үй – бүлөлөр  жана  балдар менен иш алып баруу.

 

Квалификациялык талаптар:

-          Жогорку билим: экономикалык жана финансалык

-          Компьютерде иштөө тажрыйбасы (Word, Excel)

      -    21 жаштан жогору Кыргыз Республикасынын жараны

      -    Мамлекеттик кенже кызматтарда бир жылдан кем эмес же өз адистиги боюнча үч

           жылдан кем эмес иш стажы;

-          Кыргыз Республикасынын Ченемдик Укуктук Актыларын билүүсү зарыл.

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди башкармалыктын Аттестациялык- сынактык комиссиясына тапшыруу керек:

 1. Кадрлар боюнча өздүк баракча;
 2. Бош кызмат оруну көрсөтүлүп жазылган арызы;
 3. Эки сүрөт 4 х 6;
 4. Паспорттун көчүрмөсү;
 5. Билимин тастыктаган документтин көчүрмөсү, эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариус аркылуу же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн).

 

 

Сынакка катышуу үчүн тиешелүү документтерди төмөндөгү дарекке жарыя чыккан күндөн баштап 14 күндүн ичинде тапшыруу керек.

Конкурстук комиссия талапкерлердин документтерин ар бир жумушчу күнү саат 9.00 дон 17.00 го чейин кабыл алат.

 

Дареги: Манас району, Покровка айылы, К. Жаманкулов көчөсү 123, Манас райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы.

Маалымат алуу телефону: (03459) 2-28-58.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-04-06 00:00:00
Дата аягы: 2016-04-20 00:00:00