Вакансиялар Баткен облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Уч-Коргон айыл өкмөтү
Бөлүм: Уч-Коргон айыл өкмөтү
Кызмат орду: Аскердик каттоо столунун адиси
Талаптар:

Уч-Коргон айыл өкмөтүндөгү аскердик каттоо столунун адиси административдик муниципалдык бош кызмат ордуна конкурс жарыялайт:

 

Конкурска коюлуучу талаптар:

-Жогорку же атайын орто билими

-Жашы 18 жаштан жогорку КР нын жараны

-Компьютерде иштей билүүсү

-КР нын мыйзамдарын жана ошондой эле тиешелүү тармактын муниципалдык кызматтын мыйзамдарын билүүсү

-Жарандар менен иш алып барууга жөндөмдүүлүгү

 

 Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Мамлекеттик тил жөнүндө», «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө», «Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө», Кыргыз Республикасынын Өкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама.

-кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон ълчъмдъ мамлекеттик жана/же расмий тилди бил\\с\.

 Көндүмдөр:

- жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык ъз\н\н ишин натыйжалуу пландоо;

 - жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштъъ.

 Ыктуулугу:

  • мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш ж\з\ндъ колдонуу;
  • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктарды колдоно бил\\.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер керектелет:

-Жеке арызы

-Резюме

-Өмүр баян

-Кадрларды өздүк эсепке алуу баракчасы

-эмгек китепчесинин көчүрмөсү (Көчүрмөлөр бардыгы нотариустан тастыкталышы керек)

-Паспорттун көчүрмөсү

-Дипломдун көчүрмөсү (Көчүрмөлөр бардыгы нотариустан тастыкталышы керек)

Дареги: 

Кадамжай району ,Х. Дадабаев коч №91 Уч-Коргон айыл окмотунун имараты тел: +996552707680 факс 03655 5-68-67

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-06-26 00:00:00
Дата аягы: 2017-07-07 00:00:00