Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Атинский айыл окмоту Ысык-Атинского района
Бөлүм: Финансы экономический отдел
Кызмат орду: Заведующий отделом (всего 3 вакансий см. далее)
Талаптар:

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык Ысык-Ата айыл өкмөтү төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарына конкурс жарыялайт:

финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысы-1адис , жетектөөчү адис-бухгалтер-кассир-1 адис, социалдык иштер боюнча -1адис   

Квалификациялык талаптар:

  1. Финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысына: финансы-экономика тармагындагы жогорку билими, тийиштүү кесиби боюнча мамлекеттик органдарда иштеген эмгек стажысы 1 жылдан кем эмес, же болбосо тийиштүү кесиптик стажысы 3жылдан кем эмес, мамлекеттик тилди, компьютердик программаларды : 1-С, Мамлекеттик сатып алуу интернет порталын, ж.б. тийиштүү деңгээлде билүүсү талап кылынат, тийиштүү деңгээлде нормативдик-укуктук актыларды, мыйзамдарды билүүсү.
  2. Жетектөөчү адис-бухгалтер-кассирге: Жогорку кесиптик, же кесиптик атайын орто билими, эмгек стажысы талап кылынбайт, мамлекеттик тилди, тийиштүү деңгээлде компьютердик программаларды билүүсү.
  3. Социалдык иштер боюнча адиске: Жогорку кесиптик, же кесиптик атайын орто билими, мамлекеттик тилди, компьютердик программаларды тийиштүү деңгээлде билүүсү талап кылынат, эмгек стажысы талап кылынбайт.

Функционалдык-кызматтык милдеттери:

  1. Финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысына:

-финансы-экономикалык бөлүмдүн  адистеринин функционалдык милдеттерин аткаруусун камсыз кылат, ишин баалайт, иш-планын түзүүгө көмөк көрсөтөт.

-финансы-экономикалык бөлүмдүн иш-планын түзөт.

-Жергиликтүү бюджеттин проектисин түзүү бир жылдык жана 3жылга божомолун түзүү.

-Жергиликтүү бюджетке түшкөн салык төлөмдөрүнүн аткарылышын камсыздоо.

-Салыкты төлөбөгөн субъектилер менен иш алып баруу.

-айылдык аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү планын түзүү жана аткаруу.

-Жергиликтүү Кенешке салык, жергиликтүү бюджет жөнүндө материалдарды, токтомдордун долбоорун, айыл өкмөтүнүн финансыга байланыштуу буйруктардын долбоорун даярдап берүү.

-Жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн ачык-айкындыгын камсыз кылуу.

–Тийиштүү  отчетторду убагында берип туруу.

-Айылдык Кенештин жана айыл өкмөтүнүн токтомдорун,буйруктарын аткарууга алуу.

-Айыл өкмөтүнүн башчысынын иш-планын түзүү, убагында отчетун берип туруу.

-Өкмөт тарабынан ыйгарым укуктарды аткаруу.

 -Кызматтык этиканы сактоо, иш регламенти менен иштөө, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына кызматына тийиштүү  отчетун убагында берип туруу.

  1. Жетектөөчү адис-бухгалтер-кассирге :

Жергиликтүү  бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн түзүлүшү боюнча иш алып баруу. Жергиликтүү  Кенешке жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгү тууралуу тийиштүү билдирүүлөрүн берүү.

Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн туура сарпталышы, отчетторунун туура түзүлүшү, сметадан ашпоосуна көзөмөл кылуу.

- Жергиликтүү бюджеттин ачык-айкындыгын камсыз кылуу.

Бюджеттин классификацияга жараша жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн айылдык кенеш менен бирге түзүү.

Бюджеттик эмес каражаттар жана жергиликтүү бюджеттин чыгымдалышы боюнча тийиштүү отчетторду жасоо, кассаны жүргүзүү.

Бюджеттин чыгаша бөлүгүн кварталдарга бөлүштүрүү.

Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышын квартал сайын анализдөө, эффективдүү  аткаруу боюнча иш жүргүзүү.

Командировкалык чыгымдар боюнча, авансылык отчеттордун туура түзүлүшү ; аткарылышы боюнча иш жүргүзүү.

Бардык адистердин айлык акысын эсептөө, которуу, иш табелин жүргүзүү. Тийиштүү акча каражатын кабыл алуу, берүү, сактоо жана анын отчетунун туура толтурулушун камсыз кылуу.

Айлык акынын кызматтык буйрук менен туура берилишин камсыз кылуу. Кызматтык этиканы сактоо, иш регламенти менен иштөө, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына кызматына тийиштүү  отчетун убагында берип туруу.

  1. Социалдык иштер боюнча адиске:

-Моралдык жактан туруксуз, социалдык камсыздоого муктаж үй-бүлөөлөрдү, ошондой эле коркунуч тобундагы балдарды иликтөө

-Социалдык өнүгүү программаларын ишке ашыруу боюнча иш жүргүзүү.

-Медициналык , пенциялык тейлөө, билим алуу, диний, маданият, социалдык коргоо маселелерди чечүүдө керектүү материалдарды даярдоо.

-Социалдык тейлөө боюнча жарандарды кабыл алуу.

-Жарандарды ар кандай материалдык жактан колдоодо, аз камсыз үй-бүлөрлөргө колдоо көрсөтүүдө,социалдык паспорттук отчет түзүүдө аткарылган иш-чаралар боюнча жылдык жана орто-аралык отчетторун түзүү.

-жеке ден-соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген, жалгыз  бой жумушка жарабаган жарандар боюнча үй-бүлөөлөрдү жана балдарды  колдоону ишке ашырууда ЖӨБО башчысына, социалдык өнүгүү башкармалыгына маалымдайт.

-Майып балдарга пособие жана ЧАЭСтин катышуучуларына мамлекеттик жеңилдиктерди алууда баардык  социалдык материалдарда топтоп, даярдап комиссиянын бекитүүсүнө көрсөтөт.

-Аз-камсыз үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу боюнча иш-чараларды жүргүзөт.

-Жарандардын берген маалыматтарынын чындыгын тастыктайт.

-Камкорчу жана көзөмөлчү,же асырап алган үй-бүлөлөрдүн тийиштүү документтерин даярдайт.

-ж.б. кызматына жараша милдеттерин аткарат.

Бардык ваканттык орундарга: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамдарын жана өзүнүн кызматына тийиштүү мыйзамдарды , зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди , компьютердик программаларды билүүсү талап кылынат.

Талап кылынуучу документтер. Конкурска катышуу жөнүндөгү арызы, өздүк баракчасы,өмүр баяны, 2 сүрөт (4х6см), паспортунун көчүрмөсү, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин жана билими жөнүндөгү документтеринин көчүрмөсү, соттолбогондугу тууралуу аныктама . Паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт.

Документтер конкурс жарыяланган күндөн тартып 15 күндүн ичинде төмөнкү даректе айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан кабыл алынат : Ысык-Ата айыл өкмөтү, Алмалуу айылы С.Жакишев көчөсү №17 , сурап билүү телефону:0704800028.

            Толук жана кошумча маалыматтар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр  кызматынын сайтында: www.mkk.gov.kg

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-08-05 00:00:00
Дата аягы: 2017-08-18 00:00:00