Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Могол айыл окмоту
Бөлүм:
Кызмат орду: Аскердик учет столунун инспектору, ж.б.
Талаптар:

Могол айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү» мыйзамына ылайык административдик  муниципалдык кызматтын бош орундарын ээлөө боюнча

С ы н а к   ж а р ы я л а й т

 

  1. Аскердик учет столунун инспектору кызматына – 1-орун
  2. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку же болбосо орто кесиптик билим,

-Кыргыз республиасынын жалпы мыйзамдарын билүү, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү» жана Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы аскердик милдети, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” мыйзамдарын билүү,

-кызматтык милдеттерин алып баруу үчүн зарыл болгон  көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү

 

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

  1.   Көндүмдөр:  маалыматты жыйноо талдоо,системалоо жана жалпылоо,ишти натыйжалуу пландоо , кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу.

 

  1. Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү. 

 

5.Функцианалдык милдеттери:

- аскерге милдеттүүлөрдү аскердик каттоого алуу жана каттоодон чыгаруу;

- аскерге милдеттүүлөрдүн жана аскерге чакырылуучулардын алгачкы каттоосун жүргүзүү;

- аскердик каттоодо турбаган аскерге милдеттүүлөрдү жана эсепке алуудан өтпөгөн аскерге чакырылууга чейинкилерди аныктоо;

- аскерге милдеттүүлөрдү жана аскерге чакырылуучуларды аскер комиссариатынын аларды чакыргандыгы жөнүндө райондук аскер комиссариатынын талабы боюнча кабарлоого жана алардын өз учурунда келишине көмөктөшүү;

- айыл аймагындагы бардык ишканалардын эсебин алуу, алардын аскердик каттоо иштерине системалуу контроль жүргүзүү жана жылына бир жолудан кем эмес аскерге милдеттүүлөрдүн алгачкы каттоосунун каттоого алуу маалыматтарына салыштырып текшерүү жүргүзүү;

- аскер комиссариаттарынын жана жогору турган уюмдардын ишканалардагы аскерге милдеттүүлөрдүн эсепке алуунун жана брондолушунун абалын текшерүүлөрүнүн журналын жүргүзүү;

- мобилизациялоону жүргүзүү мезгилинде аскерге милдеттүүлөргө билдирүү жана издөө тобунун начальнигинин милдетин аткаруу;

- аскердик каттоого алууга тийешелүү Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ылайык башка кызматтык милдеттерди аткаруу.

                                                                                                                                                                                           

   2.Адис (электрик) кызматы-1 орун                                                                                                                                                                                                                                             

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

-жогорку же болбосо  орто кесиптик  билим;

-Кыргыз республиасынын жалпы мыйзамдарын билүү, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү» жана Кыргыз Республикасынын “Энергетика жөнүндө” мыйзамдарын билүү,

- кызматтык милдеттерин алып баруу үчүн зарыл болгон  көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү

 

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

3.Көндүмдөр:  маалыматты жыйноо талдоо,системалоо жана жалпылоо,ишти натыйжалуу пландоо , кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу.

  1. Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

5.Функционалдык милдеттери:

            -Айыл аймагында жайгашкан социалдык объектердин электроэнергиясын пайдаланууну камсыз кылган жабдуулардын оӊ абалда  үзгүлтүксүз иштөөсүн жана коопсуздук эрежелеринин так аткарылышын камсыз кылуу;

  • Электроэнергиясын пайдалануу эрежелерине тиешелүү Кыргыз Республикасынын ченемдик –укуктук актыларына ылайык башка кызматтык милдеттерди аткаруу.

 

Талап кылынуучу документтер:

 

-Өздүк арызы,

-Кадрларды каттоого алуу барагы (4х6)сүрөтү менен,

-Резюмеси,паспорт же өздүгүн тастыктаган документ,

-Жогорку же орто кесиптик билими тууралуу дипломдун көчүрмөсү (нотариустан же иштеген жеринен тастыкталган),

-Эмгек китепчесинин көчүрмөсү(нотариустан же иштеген  тастыкталган),

-Өмүр баяны (соттулугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен).

                           Сынакка катышуу үчүн документтер Могол айыл өкмөтүнө төмөнкү дарекке тапшырылат: Базар-Коргон району,  Ооган-Талаа айылы,  Н.Укубаев көчөсү №16

Байланыш  телефону: (03736) 6-00-26, 0773-919-185

                    Сынакка документтерди тапшыруу жарыяланган күндөн  баштап 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00