Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын тапшырмасы менен  Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору -Джантаев Эльчибек Нуржадыевич аймактарга иш сапарларга чыгууда.

Иш сапарлардын негизги максаты жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, аймактык маселелери менен жеринен таанышуу аркасында оптимизация, штаттык бирдик боюнча анализ жүргүзүүнү көздөйт.

Агенттиктин директору Э.Н. Джантаев, Ош облусунун, Алай,  Кара-Суу райондорунда жогоруда аталган маселелер менен жеринде таанышууда. Айтылган маселелер боюнча иш сапарлар жыйынтыкталган соң, жалпы республикалык анализ жасалып бирдейлештирүү жана жолго коюу боюнча сунуштар Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетин төрагасына  берилет.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын штаттык бирдиктеринин типтүү жобосу иштелип жаткандыгына байланыштуу, кызматкерлер тагылган милдетти кандай аткарып жаткандыгы, штаттык бирдиктердин  ашык же кем экендигине анализ жүргүзүү.

Мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу тартибинин иш- аракеттери менен тагылган милдетти аркалоого атайын адистер бөлүнгөнбү, жумушту жолго коюунун мүдөөсүнүн жүзөлөнүшүнө байкоо жасоо камылгасын көрөт.

Жогорудагылардан сырткары, маданият  кызматкерлеринин маянасы, ишке дайындоо менен имараттарын тейлөөнүн чечилиш жолдорун табууда жалпылаштырылган усулда камсыздоону чечүүнү мүдөөлөйт.