Агенттик Нарында санариптештирүү боюнча семинар өткөрдү
Агенттик Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 24-январындагы № 14 тескемеси менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылга иш-аракеттер планынын” 228-пунктун ишке ашырууда.
Нарын облусундагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына санариптештирүү жана “Санарип аймак” автоматташтырылган маалыматтык системасы боюнча семинар уюштурду.
Ошондой эле, кызматкерлер “Муниципалдык менчик объекттеринин бирдиктүү реестри” модулун ишке киргизүү жолун слайд аркылуу демантстрациялады.
Иш чарага 50дөн ашык тиешелүү кызматчылар (бухгалтерлер, жер адистер жана жооптуу кызматчылар) катышышты.