Жаңы-Алай айыл өкмөтү, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндөгү” ПЖ №24 Жарлыгынын негизинде  башкы, улук, кенже административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү максатында  ачык конкурс жарыялайт.

        

Башкы  административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн ченемдик укуктук актылардын тизмеси:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинети жөнүндө»;
 3. Кыргыз Республикасынын «Эмгек Кодекси»;
 4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
 5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
 6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
 7. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»;
 8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө»;
 9. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
 10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын
  3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Улук административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн ченемдик укуктук актылардын тизмеси:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
 3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
 4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
 5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
 6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын
  3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

 

Кенже  административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы ченемдик укуктук актылар:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
 2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;

Ал эми  айыл өкмөттүн ар бир административдик муниципалдык кызмат орундары боюнча тийиштүү тармактагы  мыйзамдарды билүүсү зарыл.

 

I – Жаңы-Алай айыл өкмөттүн башчысынын орун басары – жооптуу катчы кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (Б-А)

 

Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары-жооптуу катчысы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестрине ылайык, муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын негизги тобунун Б-А категориясына кирген административдик кызмат ордун ээлеген муниципалдык кызматчы болуп саналат.

Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары-жооптуу катчы түздөн-түз айыл өкмөтүнүн башчысына баш ийет.

Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары-жооптуу катчы убактылуу жок болгон мезгилде  анын функционалдык милдеттерин башкы адис аткарат.

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында)

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жөнүндөгу Конституциялык мыйзамы”;

Кыргыз Республикасынын “Жер кодексин”;

Кыргыз Республикасынын “Суу кодексин”;

Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодекси”;

Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”;

Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кодекси”;

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси

Кыргыз Республикасынын “Администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоолору жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын  “Аксакалдар соттору жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Жамааттар жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын  “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын    2022-жылдын 02 февралындагы № 24 Президенттин Жарлыгы менен бекитилген Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө жобо;

Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын
02-февралындагы №25 Президенттин Жарлыгы менен бекитилген Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобо;

Кыргыз Республикасынын    2017-жылдын 31-январындагы №17 Президенттин Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин бекитүү жөнүндө жобо;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын                          6-майындагы №212 “Аймактарды топторго, уюмдарды – Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү   тартибин   бекитүү     жөнүндө” Токтому;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-майындагы  №213Жарандык   коргонуу  жаатындагы  эскертүүлөрдү  берүүнүн  тартиби  жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Токтому;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2019-жылдын     11-ноябрындагы №597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоонун тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2019-жылдын     13-майындагы №219 “Коопсуз райондорго калкты эвакуациялоо жана көчүрүү, ошондой эле материалдык жана маданий баалуулуктарды эвакуациялоо тартибин бекитүү жөнүндө” Токтому;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2019-жылдын 18-апрелиндеги №179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун билуусу зарыл.

адам ресурстарын башкаруу жаатында;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

 • билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктердү издөө;

өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

кириш-чыгыш документтер менен иштөө;

айыл өкмөтүнүн, айылдык кеңештин чечимдерин, жогору турган мамлекеттик башкаруу органдарынын тапшырмаларын аткаруу боюнча уюштуруучулук иш, отчетторду даярдоо,

эмгек мыйзамдарын сактоо;

инвестицияларды тартуу;

бизнес долбоорлорду даярдоо;

жарандардын арыздары менен иштөө жана кабыл алуу;

 

 • көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин. кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдыңда сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

II Жаңы-Алай айыл өкмөтүнүн финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы  кызмат оорунда коюлуучу квалификациялык талаптар (У-А)

 

Финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестрине ылайык, муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын негизги тобунун У-А категориясына кирген административдик кызмат ордун ээлеген муниципалдык кызматчы болуп саналат.

Финансы-экономика жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы түздөн-түз айыл өкмөтүнүн башчысына, башчысынын орун басары-жооптуу катчыга баш ийет.

Финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы убактылуу жок болгон мезгилде анын функционалдык милдеттерин башкы адис аткарат.

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим (Финансылык, экономика жана башкаруу, маалымат коопсуздугу, тейлоо сферасы);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

 • жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Кесиптик компетенциялары:
 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы  «Кыргыз Республикасынын   Министирлер Кабинети жөнүндө»;

Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодексин”;

Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси

Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кодекси

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө»,

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамдарын билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

III – Жаңы-Алай айыл өкмөтүнүн   башкы адис — юрист   кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (У-Б)

 

Башкы адис — юрист Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестрине ылайык,  муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын негизги улук тобунун У-Б категориясына кирген административдик кызмат ордун ээлеген муниципалдык кызматчы болуп саналат.

Юрист башкы адиси түздөн-түз айыл өкмөтүнүн башчысына, башчысынын орун басары-жооптуу катчысына баш ийет.

Юрист башкы адиси убактылуу жок болгон мезгилде анын функционалдык милдеттерин башкы адис аткарат.

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим ( юриспруденция);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

Жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын   Министирлер Кабинети жөнүндө Конституциялык Мыйзамы;

«Укук бузуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын кодекси;

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 02 февралындагы № 25 Президенттин Жарлыгы менен бекитилген Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобо;

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамы билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

айыл өкмөттүн чечимдерин укуктук талдоо;

аймактагы аялдардын жана балдардын укуктарын жана бардык мыйзамдардын ченемдерин сактоо;

укук коргоо органдарына сотторго кайрылууда калкка жардам көрсөтүү

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

IV — Жаңы-Алай айыл өкмөтүнүн жер ресурстары жана өсүмдүк өстүрүү боюнча  башкы адис кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (У-Б)

 

Жер ресурстары жана өсүмдүк өстүрүү боюнча башкы адиси Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестрине ылайык,  муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын негизги улук тобунун У-Б категориясына кирген административдик кызмат ордун ээлеген муниципалдык кызматчы болуп саналат.

Жер ресурстары жана өсүмдүк өстүрүү боюнча башкы адиси түздөн-түз айыл өкмөтүнүн башчысына, башчысынын орун басары-жооптуу катчысына баш ийет.

Жер ресурстары жана өсүмдүк өстүрүү боюнча башкы адиси убактылуу жок болгон мезгилде анын функционалдык милдеттерин жетектөөчү адис аткарат.

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, айыл чарба жана айыл чарба илимдери, геодезия жана жерге жайгаштыруу,  автоматташтыруу жана башкаруу,  техносфералык коопсуздук жаратылышты жайгаштуруу жана  гидромерология, архитехтура жана курулуш, токой ресурстарын кайталап өндүрүү жана кайра иштетүү,  гелогия, чалгындоо жана кендерди иштетүү багытындагы);

 

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Жер кодексин;

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Суу кодексин”;

Кыргыз Республикасынын Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө  Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө”  Мыйзамы;

«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 13-сентябрындагы №515 «Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүн тартиби жөнүндө» токтому билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

 

V — Жаңы-Алай айыл өкмөтүнүн санариптештирүү жана IT технология боюнча башкы адис кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар  (У-Б)

 

Санариптештирүү жана IT технология боюнча башкы адиси Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестрине ылайык,  муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын негизги улук тобунун У-Б категориясына кирген административдик кызмат ордун ээлеген муниципалдык кызматчы болуп саналат.

Санариптештирүү жана IT технология боюнча башкы адиси түздөн-түз айыл өкмөтүнүн башчысына, башчысынын орун басары-жооптуу катчысына баш ийет.

Санариптештирүү жана IT технология боюнча башкы адиси убактылуу жок болгон мезгилде анын функционалдык милдеттерин башкы адис аткарат.

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • Тийиштүү багыттагы жогорку билим же атайын орто кесиптик билим (автоматташтыруу жана башкаруу, Эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар адистиктери боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык-экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү  боюнча типтүү нускама”

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

айыл аймагында иштин бардык чөйрөлөрүн санариптештирүү боюнча иштөө;

Е-кызмат, “Санарип аймак”, ЭДБ (электрондук документ башкаруу);

калктын инфраструктураларынын социалдык объекттердин электрондук маалыматтар базасын түзүү;

айыл аймагынын веб-сайтын түзүү жана иштешин камсыз кылуу;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

 

VI — Жаңы-Алай айыл өкмөтүнүн коомдук саламаттыкты сактоо жана социалдык иштер боюнча жетектөөчү адис – кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (К-А)

 

Коомдук саламаттыкты сактоо жана социалдык иштер боюнча жетектөөчү адиси Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестрине ылайык муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын негизги кенже тобунун К-А категориясына кирген административдик кызмат ордун ээлеген муниципалдык кызматчы болуп саналат.

Коомдук саламаттыкты сактоо жана социалдык иштер боюнча жетектөөчү адиси түздөн-түз айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары-жооптуу катчыга баш ийет.

Коомдук саламаттыкты сактоо жана социалдык иштер боюнча жетектөөчү адиси убактылуу жок болгон мезгилде анын функционалдык милдеттерин жетектөөчү адис аткарат (же болбосо адис).

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим (экономика жана башкаруу, тейлоо сферасы, маданият жана искуство, социалдык илимдер гуманитардык илимдер, педагогикалык билим берүү, табият таануу илимдери, саламаттыкты сактоо, юриспруденция)

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт

 1. Кесиптик компетенциялары:
 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим беруу жөнүндө”;

“Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасында жарандардын ден соолугун коргоо жөнүндө”  мыйзамдарын билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

 VII — Жаңы-Алай айыл өкмөтүнүн кирешелер боюнча жетектөөчү адис кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (К-А)

 

Кирешелер боюнча жетектөөчү адис Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестрине ылайык, муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын негизги тобунун К-А категориясына кирген административдик кызмат ордун ээлеген муниципалдык кызматчы болуп саналат.

Кирешелер боюнча түздөн-түз бөлүмдүн башчысына баш ийет.

Кирешелер боюнча убактылуу жок болгон мезгилде анын функционалдык милдеттерин жетектөөчү адис аткарат.

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим же орто кесиптик билим (экономика жана башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт.

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын   Министирлер Кабинети жөнүндө Конституциялык Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодексин”;

Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”;

Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кодекси”;

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамдары билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

 

VIII — Жаңы-Алай айыл өкмөтүнүн  мал  чарбачылыгы боюнча  адис кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар  (К-Б)

 

Мал чарбачылыгы боюнча жетектөөчү адиси Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестрине ылайык муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын кенже негизги тобунун К-Б категориясына кирген административдик кызмат ордун ээлеген муниципалдык кызматчы болуп саналат.

Мал чарбачылыгы боюнча жетектөөчү адиси түздөн-түз айыл  өкмөтүнүн башчысына, башчысынын орун басары-жооптуу катчысына баш ийет.

Мал чарбачылыгы маселелери боюнча жетектөөчү адис убактылуу жок болгон мезгилде анын функционалдык милдеттерин адис аткарат.

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим же орто кесиптик билим (ветеринария, айыл чарба жана айыл чарба илимдери багытындагы);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын “ Ветеринария жөнүндө”Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган азыктарды идентификациялоо жөнүндө  Мыйзамы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

1.жеке арызы
2. резюме
3. өмур баян( соттолгон же соттолбогондугун көрсөтүү менен)
4. кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы
5. фото сүрөт 2 даана
6. паспортунун же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документинин
көчүрмөсү
7. иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек
китепчесинин көчүрмөсү).
8. Диплому (нотариустан тастыктоо менен же акыркы иштегеген жеринен
күбөлөндүрүлгөн)
9. Аскердик билетинин көчүрмөсү (эркек кишиге)

Документтер жарыя чыккан күндөн 10 жумушчу күндүн ичинде төмөнкү
даректе кабыл алынат.

Жаңы-Алай айылдык аймагы, Жаңы-Алай айылы, И.Умаров көчөсү  12, айыл өкмөтүнүн кеңсеси.

Маалымат үчүн тел.: 0502 10 06 75.    0555 25 12 87