Аппарат

Жамангулова Нургүл Абдымамытовна

Аппараттын ишин уюштуручулук камсыздоо башкармалыгынын башчысы

.Жаныбекович-1-scaled-1.jpg

Омурзаков Мыктыбек Жаныбекович

Жергиликтүу өз алдынча башкарууну онүктүрүү башкармалыгынын башчысы

photo_5222486426287983993_y

Аскарбеков Алинур Уланович

Директордун жарамчысы

photo_2023-05-31_10-18-45.jpg

Джээнбаев Бактыярбек Канатбекович

Коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү

photo_2023-05-31_10-19-26.jpg

Босумбаев Сураган Райымбекович

Пресс — катчы

24

Усеналиева Бактыгуль Сыртбаевна

Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

1171168.fd6cc1db5ff9618ba2120cf2628abd2d.500.jpg

Бакасов Султан Бакасович

Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча укуктук колдоо көрсөтүү секторунун башчысы

Уланбек кызы Кымбат

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы

264415724_377508-1.jpg

Абдыкулова Адеми Абдыкуловна

Мониторинг жана мыйзамдуулуктуу көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы

-отд-1.jpg

Садирова Барчынай Зайнидиновна

Электрондук башкаруу бөлүмүнүн башчысы

.Таалайбекович-1-scaled-1.jpg

Салыкбаев Бакытбек Таалайбекович

Тестирлөө бөлүмүнүн башчысы

Бекмурзаева Турсунай Азреталиевна

Талдоо иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы

31

Суюнов Данияр Унгарбаевич

Эл аралык кызматташтык жана окутуу бөлүмүнүн башчысы

.Асыкбаева-1.jpg

Асыкбаева Айзада Асыкбаевна

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүгүртүү бөлүмүнүн башчысы

1498112296-1.jpg

Токташ Ширин

Финансылык жана администрадивдик камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

photo_2023-05-31_11-03-26.jpg

Туйгунова Саадат Насердиновна

Жергиликтүу өз алдынча башкарууну координацялоо жана колдоо көрсөтүү бөлүмүнүн башчысы

.Эркинбековна.jpg

Мамасалиева Таалайгуль Эркинбековна

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун функциялары жана ыйгарым укуктары
бөлүмүнүн башчысы

photo_2023-05-31_11-03-27.jpg

Исалиева Венера Алкановна

 Администрациялык-аймактык түзүлүш маселелери боюнча бөлүмүнун башчысы