Аппарат

Борбордук аппарат

Алышбаев Калыбек Кенешович

Аппараттын ишин уюштуручулук камсыздоо башкармалыгынын башчысы

Омурзаков Мыктыбек Жаныбекович

Жергиликтүу өз алдынча башкарууну онүктүрүү башкармалыгынын башчысы

Джолдошбеков Аман Джолдошбекович

Помощник директора

Кубаталиев Руслан Айылчыевич

Коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү

Босумбаев Сураган Райымбекович

Пресс - катчы

Усеналиева Бактыгуль Сыртбаевна

Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

Бакасов Султан Бакасович

Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча укуктук колдоо көрсөтүү секторунун башчысы

Алымкулова Садыгуль Адылбековна

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы

Абдыкулова Адеми Абдыкуловна

Мониторинг жана мыйзамдуулуктуу көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы

Садирова Барчынай Зайнидиновна

Электрондук башкаруу бөлүмүнүн башчысы

Салыкбаев Бакытбек Таалайбекович

Тестирлөө бөлүмүнүн башчысы

Бекмурзаева Турсунай Ареталиевна

Талдоо иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы

Исраилов Медербек Талайбекович

Эл аралык кызматташтык жана окутуу бөлүмүнүн башчысы

Асыкбаева Айзада Асыкбаевна

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүгүртүү бөлүмүнүн башчысы

1498112296

Токташ Ширин

Финансылык жана администрадивдик камсыздоо бөлүмүнүн башчысы

Туйгунова Саадат Насердиновна

Жергиликтүу өз алдынча башкарууну координацялоо жана колдоо көрсөтүү бөлүмүнүн башчысы

Мамасалиева Таалайгуль Эркинбековна

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун функциялары жана ыйгарым укуктары бөлүмүнүн башчысы

Исалиева Венера Алкановна

Администрациялык-аймактык түзүлүш маселелери боюнча бөлүмүнун башчысы