Араван райондук ветеринардык башкармалыгы ички резервке
алууга кенже жана улук, мамлекеттик жарандык административдик
бош орун кызматтарга сыноо жарыялайт
1.Улук административдик кызматына ички резервке турууга
1.1.Кесиптик билим деңгээли:
— Жогорку ветеринардык врач.
1.2.Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы:
-Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 1 жылдан кем
эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
Улук административдик кызматына жалпы мыйзамдар
 Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө” мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 “Кыргыз Республикасынын ченемдик укутук актылары жөнүндө”
мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө”
мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Предметтик мыйзамдар
— Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндөгү” мыйзамы,
— Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү
идентификациялоо жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь№56 токтому;
Жеке сапаттары
Акылдуулук:
-Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды
колдонуу, пайда болгон көйгөйлөргө;
-чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө
коюлган милдеттерге;
-Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу,
ведомостволор аралык өз ара аракеттенүү.
Ишкердик жазуу көндүмдөрү:
-Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон
көйгөйлөрдү чечүү ыкмалары;
-ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушууларды өткөрүүнүн
ыкмаларын билүү.
-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.
Кенже административдик кызматына
2.1.Кесиптик билим деңгээли:
— Жогорку кесиптик билим берүү “Айыл чарба боюнча” ветеринардык врач.
2.2.Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы: Талап кылынбайт.
Кенже административдик кызматына жалпы мыйзамдар
 Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Предметтик мыйзамдар
-Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы
-Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө” мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү
идентификациялоо жөнүндө” мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь №56 токтому;
Жеке сапаттары
Акылдуулук:
-Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды
колдонуу, пайда болгон көйгөйлөргө;
-Чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө
коюлган милдеттерге;
-Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу,
ведомостволор аралык өз ара аракеттенүү.
Ишкердик жазуу көндүмдөрү:
-Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон
көйгөйлөрдү чечүү ыкмалары;
-ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушууларды өткөрүүнүн
ыкмаларын билүү.
-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.
Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер
тапшырылат.
1. Арыз.
2.Дипломдун көчүрмөсү, нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн.
3.Паспорттун көчүрмөсү.
4.Сүрөт 3х4=4 даана.
5.Таржымал (Резюме)
6.Өмүр баяны.
7.Ден соолугу боюнча медициналык тактама.
8.Эмгек китепчесинин көчүрмөсү, нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн.
Документтерди кабыл алуу: 10 календардык иш күнү, 2023-жылдын
18-сентябрынан баштап Дареги: Араван району Ленин көчөсү-100 Араван
райондук ветеринардык башкармалыгынын жетектөөчү адисине
кайрылыңыздар. Байланыш тел. (03231 )5-12-96. Электрондук почта
aravan.rayonu@mail.ru