Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин  2022-жылдын   6-апрелиндеги жыйынында «Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору биринчи окууда каралып, мыйзам долбоорунун концепциясы депутаттар тарабынан колдоого алынды.          Мыйзам долбоору калкынын саны 20 миңден жогору адам жашаган  айыл аймактарындагы  айылдык кеңештердин төр агаларын, класстын чен ыйгарылуучу саясий муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын тизмегине  кошуу максатын көздөйт. «Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык учурда класстык чен ыйгарылуучу саясий муниципалдык кызмат орундарына эмгек акы алып иштеген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери кирет. Тактап айтканда класстык чен республикалык маанидеги шаарлардын мэрлерине жана кеңештеринин төрагаларына, төраганын орун басарына, облустук, райондук маанидеги шаарлардын мэрлерине жана кеңештеринин  төрагаларына, айыл өкмөтүнүн башчыларына ыйгарса болот.

Ошол эле убакта 2021-жылдын 1-январынан баштап эмгек акы алып иштөөчү кызмат орду болуп саналган,  калкынын саны 20 миңден жогору айыл аймактарындагы 42 айылдык кеңештердин  төрагалары кызматтык чен ыйгарууга саясий муниципалдык кызмат орундарынын тизмегине киргизиле элек.

Мыйзам долбоору үч окууда кабыл алынып, Президент тарабынан кол коюлган учурда жогоруда аталган кеңештердин төр агаларына дагы тиешелүү ченемдик укуктук атыларда аныкталган тартиптерге ылайык класстык чен ыйгарууга укуктук негиз түзүлөт.