Базар-Коргон районунун Акман айыл өкмөтүнө бош
административдик муниципалдык кызмат орундарына конкурс
жарыялайт
Акман айыл өкмөтүнүн бош административдик
муниципалдык кызмат орундары
1. Жер маселелери муниципалдык менчик боюнча- жетектөөчү
адис (1 штаттык бирдик);
2. Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча жетектөөчү адис –
(1-штаттык бирдик )
3. Аскердик-каттоо боюнча инспектору адис- (1 штаттык
бирдик);
4. Айыл чарба жана ветеринария боюнча жетектөөчү адис- (1
штаттык бирдик)
5. Салык маселеси боюнча жетектөөчү адис-(1штаттык бирдик)
Толук маалымат менен www.mkk.gov.kg сайтынан таанышсаныздар болот.
СЫНАККА КАТЫШУУ УЧУН ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ
ДОКУМЕНТТЕР:
Жеке арызы, кадрларды каттоо баракчасы, сүрөтү, паспортун көчүрмөсү,
өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты
көрсөтүү менен), керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана
квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими,
квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам
берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же
иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан
күбөлөндүрүлөт).
Документтер газетага жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүк
мөөнөттө төмөнкү дарекке тапшыруу зарыл:
Базар-Коргон району, Акман айыл аймагы, Жаны-Акман айылы:
А. Жалалов көчөсү №13
Байланышуу үчүн телефондор: 0770010293, ватсап:0554303047

 

Базар-Коргон районунун Акман айыл өкмөтү бош административдик
муниципалдык кызмат орундарына конкурска квалификациялык
талаптар
Салыктар боюнча жетектөөчү адис (1 штаттык бирдик):
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим — Финансылык экономикалык
багыттары боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция,
Айыл чарба, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык багыттары боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
— Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча
кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык
кызматчыларынын этикасынын Кодекси.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;
— Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу
даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
аны практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Жер маселелер боюнча жетектөөчү адис (1 штаттык
бирдик):
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим — Геодезия жана жерге
жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш адистиктери боюнча, Юриспруденция,
Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, Техникалык, Айыл чарба багыттары боюнча
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
— Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча
кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык
кызматчыларынын этикасынын Кодекси.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;
— Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу
даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
аны практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Айыл чарба жана ветеринария боюнча жетектөөчү адис
(1 штаттык бирдик):
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим – айыл чарба, зоотехния,
ветеринария
адистиктери боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
— Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча
кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык
кызматчыларынын этикасынын Кодекси.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары.
— Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу
даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
аны практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Жетектөөчү адис – иш жүргүзүүчү (1 штаттык бирдик)
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим (Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Гуманитардык, Табигый
илимдер, Курулуш, Энергетика тармактарында)
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
— Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча
кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык
кызматчыларынын этикасынын Кодекси.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы “Кыргыз
Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө
— ” № 517 токтому.
— Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
— (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №
757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;
— Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу
даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
аны практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Аскердик-эсепке алуу столунун инспектору (1 штаттык
бирдик):
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим — Аскердик билим берүү
адистиктери боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,
Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык,
Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика
тармактарында
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
— Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча
кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык
кызматчыларынын этикасынын Кодекси.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын
жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик
кызматтар жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө” мыйзамдары.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;
— Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу
даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
аны практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.