— “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесинде өзгөртүү киргизүү боюнча КР Президентинин Администрациясына кат даярдалды;

— Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жетектөөчү стаж боюнча түшундүрмө берүү жөнүндө.

 

Жума сайын муниципалдык резервден дайындалган шаар мэрлеринин, орун басарларынын жана айыл өкмөт башчыларынын тизмеси жаңыланат.

Муниципалдык резервде турбаган адаамдардын кызматка дайындалышы боюнча маалымат даярдалат;

Республика боюнча бош ваканттык муниципалдык кызмат оруну боюнча маалымат даярдалды (статистикалык маалыматтар).

Бөлүмгө келип түшкөн кайрылуулар өз убагында каралып, жооп берүүлүдө.

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин туруктуу негизде кабыл алуу жолу жана телефон аркылуу консультация берүү иши алынып барууда.