Жайыл райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция
башкармалыгы (мындан ары – ЖРЭСКМБ), улук административдик
мамлекеттик жана кенже административдик мамлекеттик кызмат
орундарына кадрлар резервине киргизүү үчүн сынак жарыялайт.
Улук административдик мамлекеттик кызмат орундарына коюлуучу талаптар:
Кызмат орундарына коюлуучу талаптар:
-КР 21 жаштан кем эмес жараны;
-жогорку билимдүү (экономика жана башкаруу, гуманитардык жана социалдык
илимдер, юриспруденция).
Иш стажы жана тажрыйбасы:
мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан
кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
Улук административдик мамлекеттик кызмат орундарына билүүгө зарыл
Мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамы;
— «Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамы;
— «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамы;
— «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы;
— КР Өкмөтүнүн №120 Токтому менен бекитилген 03.03.2020-ж. ишкагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү инструкциясы;
— КР “Кыргыз Республикасындагы жөлөкпулдар жөнүндө” Мыйзамы
(28.07.2017-ж. №163);
— “Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө Кодекси” (10.07.2012-ж.
№100);
— -КР “Кыргыз Республикасында калкты социалдык тейлөөнүн негиздери
жөнүндө” Мыйзамы (19.12.2001-ж. №111);
— “ Жөлөкпулдарды жана акчалай компенсациаларды төлөө ирээти жөнүндө
Жобону бекитүү жөнүндө” КР Өкмөтүнүн Токтому (29.12.2006-ж. №823);
— КР “Калкты иш менен камсыздоого көмөктөшүү жөнүндө” Мыйзамы
(03.08.2015-ж. №124).
Кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарына коюлуучу талаптар:
Кызмат орундарына коюлуучу талаптар:
-КР 21 жаштан кем эмес жараны;
-жогорку билимдүү (экономика жана башкаруу, гуманитардык жана социалдык
илимдер, юриспруденция).
Иш стажы жана тажрыйбасы:
-Иш стажына коюлуучу талап жок.
Кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарына билүүгө зарыл
Мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы (27.10.2021-ж. №125);
— КР Өкмөтүнүн №120 Токтому менен бекитилген 03.03.2020-ж. ишкагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү инструкциясы;
— КР “Кыргыз Республикасындагы жөлөкпулдар жөнүндө” Мыйзамы
(28.07.2017-ж. №163);
— “Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө Кодекси” (10.07.2012-ж.
№100);
— -КР “Кыргыз Республикасында калкты социалдык тейлөөнүн негиздери
жөнүндө” Мыйзамы (19.12.2001-ж. №111);
— “ Жөлөкпулдарды жана акчалай компенсациаларды төлөө ирээти жөнүндө
Жобону бекитүү жөнүндө” КР Өкмөтүнүн Токтому (29.12.2006-ж. №823);
— КР “Калкты иш менен камсыздоого көмөктөшүү жөнүндө” Мыйзамы
(03.08.2015-ж. №124).
Улук жана кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарына
талапкерлердин билгичтиги жана көндүмдөрү:
— иш-кагаздарын, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу
дайындоо;
— кызматтык кат алуушуларды мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүү;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопту дайындоо;
— нормативдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада
колдонуу;
— компьютер жана оргтехникалык менен билимдүү колдоно билүү;
— командада иштөө.
Сынакка катышууга зарыл документтер:
— өздүк арыз;
— резюме (электрондук почтаны көрсөтүү жана сүрөтү менен);
— өмүр баян (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалымат менен);
— билими жөнүндө документтердин көчүрмөсү — нотариус аркылуу же акыркы
иш ордунан күбөлөндүрүлгөн;
— эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы болгон убакта) — нотариус
аркылуу же акыркы иш ордунан күбөлөндүрүлгөн;
— пасторттун көчүрмөсү.
Документтер 2024-жылдын 13-февралынан 27 февралына чейин
төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:
Жайыл району Кара-Балта шаары Кожомбердиев көч. 100/9 Жайыл
райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы Тел:
(03133) 4-71-78, 3-64-82.