ЖАРЫЯ!

 

Жалал-Абад  областтык Майлуу-Суу шаардык билим берүү бөлүмү Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат жана муниципалдык  кызмат  жөнүндө”  мыйзамына  ылайык,

улук жана кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү  максатында ачык конкурс жарыялайт

 

Майлуу-Суу шаардык  билим берүү бөлүмүнүн административдик кызмат орунунун улук тобу үчүн жалпы квалификациялык талаптар :

 

 1. кесиптик билимдин деңгээли:

Гуманитардык илимдер, экономика жана башкаруу, педагогикалык, социалдыкилимдер, физика-математикалык илимдер жана фундаментикалык информатика, табигый илимдер боюнча жогорку билими;

 1. иш стажы жана тажрыйбасы:

Жалпысынан 1 жылдан кем эмесмамлекеттикжана /же муниципиалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

Төмөнкүлөрдү билүү:

 1. Кыргыз РеспубликасынынКонституциясы;
 2. “Мамлекеттик жарандык жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

 1. ”Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

 1. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын мыйзамы;

 1. «Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча

типтүү нускама жөнүндө “ Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3- мартындагы № 120 токтому;

 

Улук  тобунун  административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

Кесиптик  компетенттүүлүгү

 1. “Билим берүү жөнүндө”Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
 2. ”Мугалимдин статусу жөнүндө” кыргыз Республикасынын

мыйзамы;

 1. “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын мыйзамы”

 1. ”Мамлекеттик тил жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

мыйзамы;

 1. ”Жалпы билим берүү мектептеринин окуучуларынын

коомдук тамактануусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

мыйзамы;

 

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/ же расмий тилдерди билүүсү;

Билгичтиги:

 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалдаштыруу жана

жалпылоо;

 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдө ата- мекендик жана чет өлкөлүк

тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

 • кесиптештерменен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды

практикада колдонуу;

 • ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура

бөлүштүрүү.

 

Майлуу-Суу шаардык билим берүү бөлүмүнүн административдик кызмат орунунун кенже тобуү чүн жалпы квалификациялык талаптар:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. “Мамлекеттик жарандык жана муниципиалдык кызмат

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы

 1. ”Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча

типтүү нускама жөнүндө “Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3- мартындагы № 120 токтому;

 

Кенже тобунун административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

 

Кесиптик  билимдин деңгээли:

 • Гуманитардык илимдер, экономика жана башкаруу, педагогикалык, социалдык илимдер, физика- математикалык илимдер жана фундаментикалык информатика, табигый илимдер боюнча  жогорку  билими;

Иш стажы жана  тажрыйбасы:

Иш   стажына  талап  коюлбайт;

Кесиптик  компетенттүүлүгү:

 1. “Билим берүү жөнүндө”КыргызРеспубликасын ынмыйзамы;
 2. “Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануусун

уюштуруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

 1. 2021- жылдын 5-марты №72 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин маселелери жөнүндө”

 

 

 

кызматтык милдеттерди  аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/ же расмий тилдерди билүүсү;

Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу

аткаруу;

 • документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга

жоопторду сапаттуу даярдоо;

 • тиешелҮҮ чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк

тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык  иште колдоно

билүү;

 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин,натыйжалуу

пландаштыруу;

 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду

даярдоо;

 • мамлекеттик жана же/ расмий тилдерде иштиктүү кат

алышуу;

 • командада иштөӨ;

 

Конкурска катышуу үчүн төмөнкүдокументтер тапшырылууга тийиш :

 1. жеке арызы;
 2. өздҮк баракча, 2 сурот (3х4);
 3. резюме ( электрондук даректи көрсөтүү менен)
 4. дипломдун көчүрмөсү( нотариустан күбөлөндүрүлгөн);
 5. эмгек китепчесинин көчүрмөсү ( нотариустан күбөлөндүрүлгөн);
 6. илимий даражасы жөнүндө ( бар болсо) документтердин көчүрмөсү (нотариустан күбөлөндүрүлгөн);
 7. паспорттун көчүрмөсү;
 8. соттолбогондугу жөнүндө ИИМ маалымат.

 

Документтерди  кабыл  алуу убактысы жана орду:

Майлуу-Суу шаардык билим берүү бөлүмү.

Майлуу-Суу шаары, Ленина көчөсү №135-а

Кабыл алуу мөөнөтү:Документтерди конкурс жарыялангандан баштап 10 (он) күн жумуш  күнү ичинде кабыл алынат.

Байланыш телефону: (03744)52945,  0559290483