1. Жер маселелери боюнча башкы адис. ( 1шт. бирдик) 1) Кесиптик билимдин деңгээли:                                                                                                жогорку билим:                                                                                                                                                    -Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш адистиктери боюнча, Юриспруденция, Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкауу, Техникалык, Айыл чарба, багыттары боюнча.                                                             2) Иш стажы жана тажрыйбасы:                                                                                                                             — жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.                                                                                                                                                3) Кесиптик компетенттүүлүгү:                                                                                                            Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары:                                                                                                                                       -Кыргыз Республикасынын Конституциясы:                                                                                                                               -Кыргыз Республикасынын ”Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө”:                                                                                                                                          -Кыргыз Республикасынын “Укуктук ченемдик актылары жөнүндө”                                                                     -Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө”                                                    -”Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”                                                                                                           -Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча”  типтүү нускама                                                            4)  тиешелүү тармактагы мыйзамдар:                                                                                                                — Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: -Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси,                            “Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө”, ”Жерди өткөрүп (трансформациялоо) берүү  жөнүндө”,                                                                                                                                                   -өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилди билүү.                                                                                                                                                                          -Билгичтиги:                                                                                                                                                               -Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо                                                                     -аналитикалык документтерди даярдоо:                                                                                                                 -тийешелүү тармакта ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу:                                                                                                                                                                      -кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу:                                                                                                -иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү:                                                                                                                                                                                                 Көндүмдөрү:                                                                                                                                                               —ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу:                                                       -ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура пайдалануу:                                                                       -башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу:                                                                                             -компьютердик жана уюштуруу техникасы, зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү.
  2. Салыктар боюнча  башкы адис. (1шт.бирдик)                                                                                — Кесиптик билимдин деңгээли:                                                                                                                            — жогорку билим: Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,  Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигий илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.                                                            1) Иш стажы жана тажрыйбасы:                                                                                                                        — жалпысынан 1 жылдан  кем эмес  мамлекеттик  жана/же  муниципалдык  кызмат  стажы же тийиштүү  кесиптик  чөйрөдө 3 жылдан кем  эмес  иш  стажы.                                                                        2) Кесиптик компетенттүүлүгү:                                                                                                                            -Төмөнкүлөрдү билүү:                                                                                                                                                          -Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары:                                                                                                                                                                                                                                              -Кыргыз Республикасынын Конституциясы:                                                                                                                                                                                                                                                               -Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө”                                                    -”Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”                                                                                                        -Кыргыз Республикасынын ”Укуктук ченемдик актылар жөнүндө”                                                                               -”Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”:                                                                                    -Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча”  типтүү нускамасы :                                                            -тиешелүү тармактагы мыйзамдарды билүү:                                                                                                                                                           -Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси”,  Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Салыктык эмес кирешелер жөнүндө”,                                                                                -өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилди билүү.                                                                                                                                                                        -Билгичтиги:                                                                                                                                                            -Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо                                                                       -аналитикалык документтерди даярдоо:                                                                                                                -тийешелүү тармакта ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу:                                                                                                                                                                -кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу:                                                                                                -иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү:                                                                                                                                                                                                               —Көндүмдөрү:                                                                                                                                                              —ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу:                                                    -ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура пайдалануу:                                                                         -башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу:                                                                                                   -коипьютердик жана уюштуруу техникасы, зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. Салыктар  боюнча  жетектөөчү адис. (1шт.бирдик)                                                                            1) Кесиптик билимдин деңгээли:                                                                                                                — төмөнкү чөйрөдөгү жогорку кесиптик  же болбосо  атайын  кесиптик  билими:   Экономика жана менеджмент, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, менеджмент, “Гуманитардык илимдер”, Юриспруденция багытындагы, айыл чарба, ветеринардык, энергетика.                                                                                                                                         3.1) Иш стажы жана тажрыйбасы:                                                                                                                    — иш стажына талап коюлбайт.                                                                                                                              3.2)  Кесиптик компетенттүүлүгү:                                                                                          Төмөнкүлөрдү билүү:                                                                                                                    Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары :                                                                                                                                                                                                                                -Кыргыз Республикасынын Конституциясы:                                                                                                           -“Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”                                                  тиешелүү тармактагы мыйзамдар:                                                                                                                                                                                                 —Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, “Салыктык эмес кирешелер  жөнүндө” ,                                                                                                 -өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон мамлекеттик жана расмий тилди билүүсү.                                                                                                                                                      -Билгичтиги:                                                                                                                                                                           -Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо                                                                              -аналитикалык документтерди даярдоо:                                                                                                                       -тийешелүү тармакта ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу:                                                                                                                                                                  -кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу:                                                                                                -иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү:                                                                                                                                                                                                               —Көндүмдөрү:                                                                                                                                                                 —ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу:                                                    -ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура пайдалануу:                                                                        -башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу:                                                                                           -коипьютердик жана уюштуруу техникасы, зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү.                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. Айлана — чөйрөнү  коргоо боюнча жетектөөчү  адис   (1 шт.бирдик)                                             1). Кесиптик  билимдин   деңгээли:                                                                                                                      -жогорку кесиптик  же болбосо  орто  кесиптик  билими: ”Экономика жана менеджмент”, “мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, “Гуманитардык илимдер”, Экология, токой чарба, Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш адистиктери боюнча.                                                                                                                                            2)  стажы  жана иш  тажрыйбасы:                                                                                                                  кенже кызмат орундары-иш  стажына   талап  коюулбайт:                                                                                  3) кесиптик компитеттүүлүгү:                                                                                                                    -Төмөнкүлөрдү билүү:                                                                                                                                    Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары                                                                                      —Кыргыз Республикасынын Конституциясы,                                                                                                                     -“Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”                                                                                                              -Тиешелүү тармактагы мыйзамдар:                                                                                              Кыргыз Республикасынын “Курчап турган чөйрөнү коргоо жөнүндө”,  “Жарандардын кайрылууларын кароо жөнундө”.                                                                                                        Билгичтиги:                                                                                                                                                                -Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо                                                                       -аналитикалык документтерди даярдоо:                                                                                                                      -тийешелүү тармакта ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу:                                                                                                                                                                     -кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу:                                                                                                -иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү:                                                                                                                                                                                                               —Көндүмдөрү:                                                                                                                                                            —ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу:                                                                          -ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура пайдалануу:                                                                      -башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу:                                                                                           -коипьютердик жана уюштуруу техникасы, зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  3. Аскерге каттоо инспектору, адис. (1шт.бирдик)                                                             -Кесиптик билимдин деңгээли:                                                                                                                                 -төмөнкү чөйрөдөгү жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик  билими:                                                       -Аскердик билим берүү адистиктери боюнча, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.                                                                                                               5. 1)   Стажы жана иш тажрыйбасы:                                                                                                                              кенже кызмат орундары- иш стажына талаптар коюлбайт.                                                                                                             5.2)  Профессионалдык компетенциялар:                                                                                                     Билим:                                                                                                                                                                        -Кыргыз Республикасынын Конституциясы:                                                                                                             -Кыргыз Республикасынын ”Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”:                                                                                                                                        Предметтик билим:                                                                                                                                           Кыргыз Республикасынын  жалпы мыйзамдары:  “Кыргыз Республикасынын жалпыга бирдей аскердик кызмат жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө”.                                                                                                       -Билгичтиги:                                                                                                                                                              -Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо                                                                      -аналитикалык документтерди даярдоо:                                                                                                                   -тийешелүү тармакта ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу:                                                                                                                                                                       -кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу:                                                                                                -иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү:                                                                                                                                                                                                               -Көндүмдөрү:                                                                                                                                                                -ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу:                                                -ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура пайдалануу:                                                                    -башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу:                                                                                            -компьютердик жана уюштуруу техникасы, зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Талап   кылынуучу    документтер:                                                                                                                       -жеке   арызы.                                                                                                                                                                                         -Кадрларды  каттоого алуу баракчасы,                                                                                                                   -өмүр  баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү  менен)                                                   -паспорттун  көчүрмөсү:,                                                                                                                                                  -керектүү  кесиптик  билимин,эмгек стажы  жана  квалификациясын  ырастаган  документтери (эмгек  китепчеси, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий  наам берилгендиги жөнүндө документеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген  жериндеги  персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлүүсү)

    Сынака  катышуу үчүн документтер төмөнкү даректе кабыл алынат:                                                       Базар-Коргон  району, Талдуу-Булак  айыл  өкмөтү, Каба  айылы, А.Акматова көчөсү № 11.   Байланыш   телефону:  (03736) 6-00-06 0773  51-51-06, 0778 22 67 71. Сынакка документтерди кабыл алуу жарыяланган күндөн баштап 14 календардык күндө кабыл  алынат.

Эскертүү: Документтери бардык квалиффикациялык талаптарга жооп берген талапкерлер сынакка катышууга чакырылат.