Жалал-Абад шаардык ветеринардык башкармалыгы ички резервге алууга улук
мамлекеттик жарандык административдик бош орунга сыноо жарыялайт.
1.Улук административдик бош кызмат ордуна -Башкы инспектор- 1 шт.
Кесиптик билим деңгээли:
– Жогорку ветеринардык адис.
Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы:
–Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же
тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
Улук административдик кызматына жалпы мыйзамдар
 Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 “Кыргыз Республикасынын ченемдик укутук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” мыйзамы;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Предметтик мыйзамдар
– Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы;
– Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндөгү” мыйзамы,
– Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби
жөнүндө” мыйзамы;
– Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү
идентификациялоо жөнүндө” мыйзамы;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь№56 токтому;
Жеке сапаттары
Акылдуулук:
-Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу, пайда
болгон көйгөйлөргө;
-чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн идөө коюлган
милдеттерге;
-Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу, ведомостволор
аралык өз ара аракеттенүү.
Ишкердик жазуу көндүмдөрү:
–Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон көйгөйлөрдү
чечүү ыкмалары;
– ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушуларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү.
-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.
2.Конкурска катышуу үчүн керектелүүчү документтер.
1. Арыз.
2.Дипломдун көчүрмөсү, нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн.
3.Паспорттун көчүрмөсү.
4.Сүрөт 3х4=4 даана.
5.Таржымал (Резюме)
6.Өмүр баяны.
7.Ден соолугу боюнча медициналык тактама.
8.Эмгек китепчесинин көчүрмөсү, нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн.
Иш кагаздарды кабыл алуу: баштапкы 10 календардык күн ичинде тапшырылат.
Дареги: Жалал-Абад шаары, ВЛКСМ көчөсү №27 Жалал-Абад шаардык ветеринардык
башкармалыгынын кадр бөлүмү.
Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөнкү сайттарда:

Башкы


https://gvfi.gov.kg.