Жалал-Абад шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция
башкармалыгы административдик мамлекеттик ички резервине сынак жарыялайт
— Финансылык жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнө жетектөөчү адис
(1 шт. бирдик)
— Финансылык жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнө адис
(1 шт. бирдик)
— Жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмүнө жетектөөчү адис
(1 шт. бирдик)
-Жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмүнө адис
(1 шт. бирдик)
— Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнө адис
(1 шт. бирдик)
— Социалдык кызматтарды көрсөтүү бөлүмүнө адис
(1 шт. бирдик)

КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:
-Жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмүнө жетектөөчү адистике (1) жана
адистике (1).
Кесиптик билимдин деңгээли: Төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим;
“философиядагы гуманитардык илимдер” багыты боюнча саясат таануу, психолог, тарых,
юриспруденция, журналист, эл аралык мамилелер, филология, маданият; “ экономика
жана башкаруу” багыты боюнча экономика, менеджмент, бизнес башкаруу, персоналды
башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг; “мугалимдердин
билим деңгээли” багыты боюнча табигый илим, филология, социалдык-экономикалык
билим, педагогика же “коомдук илимдер” багыты боюнча социология, коомдук иш,
жаштар менен иштөөнү уюштуру.
Иш стажы жана тажрыйбасы: эмгек стажына талап коюлбайт
Кесиптик компетенциялар:
Билим;
— Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси
— Кыргыз Республикасынын “Калкты жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү
жөнүндө” мыйзамы
Көнүмдөр:
-Жетекчинин берген тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-Документтерди, маалыматтарды, каттарды сапаттуу даярдоо
-Ата-мекендик жана эл аралык тажрыйбаларды талдоо, практикада колдонуу.
-Кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо.
-Кайрылган жарандардын маселелерин кароо жана жооп даярдоо
-Иш кагаздарды мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүү.
-Команда менен иштөө.
Иш милдеттери:
-Калкка (үй-бүлөлөргө) эмгек, иш менен камсыз болуу, кесип тандоо, киреше алып келүүчү
ишмердикти жүргүзүү маселелери боюнча кеңеш берет жана маалымдайт;
-Калкты иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү жөнүндө мыйзам менен аныкталган
тартипте жана шарттарда иш издеген жана ишсиз жарандарды эсепке алууну жана каттоону
жүргүзөт;
-Жумушсуз катары катталган адамдарга бош иш орундарын берүү боюнча иш берүүчүлөр
менен иштерди өткөрөт; коомдук акы төлөнүчү иштерге жумушсуздарды жана аз камсыз
болгондорду тартуу боюнча иш-чараларды уюштурат;
Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнө адистикке .(1)
Кесиптик билимдин деңгээли: Төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим;
“философиядагы гуманитардык илимдер” багыты боюнча саясат таануу, психолог, тарых,
юриспруденция, журналист, эл аралык мамилелер, филология, маданият; “ экономика жана
башкаруу” багыты боюнча экономика, менеджмент, бизнес башкаруу, персоналды
башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг; “мугалимдердин билим
деңгээли” багыты боюнча табигый илим, филология, социалдык-экономикалык билим,
педагогика же “коомдук илимдер” багыты боюнча социология, коомдук иш, жаштар менен
иштөөнү уюштуру.
Иш стажы жана тажрыйбасы: эмгек стажына талап коюлбайт
Кесиптик компетенциялар:
Билим;
— Кыргыз Республикасынын “ Кыргыз Республикасында калкты социалдык жактан
тейлөөнүн негиздери жөнүндө” мыйзамы
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 22-июнундагы №391 сандуу
токтому менен бекитилген турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана
үй-бүлөлөрдү аныктоонун тартиби жөнүндө жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 2-мартындагы “ Ата-энесинин
камкордугусуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалымат банкын түзүүнүн жана
пайдалануунун тартиби жөнүндө” №125 сандуу токтому;
Көнүмдөр:
-Жетекчинин берген тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-Документтерди, маалыматтарды, каттарды сапаттуу даярдоо
-Ата-мекендик жана эл аралык тажрыйбаларды талдоо, практикада колдонуу.
-Кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо.
-Кайрылган жарандардын маселелерин кароо жана жооп даярдоо
-Иш кагаздарды мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүү.
-Команда менен иштөө.
Иш милдеттери:
— турмуштук оор кырдаалда турган балдары бар үй-бүлөлөр, жетим балдар жана атаэнелик укуктан ажыраган балдар тууралуу маалыматтарга талдоо жүргүзөт;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жетим балдарга жана
ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга камкордук жана көзөмөлдүк органынын
функциясын аткарат;
-Социалдык кызматтарды көрөтүү бөлүмүнө адистикке.
Кесиптик билимдин деңгээли: Төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим;
“философиядагы гуманитардык илимдер” багыты боюнча саясат таануу, психолог, тарых,
юриспруденция, журналист, эл аралык мамилелер, филология, маданият; “ экономика
жана башкаруу” багыты боюнча экономика, менеджмент, бизнес башкаруу, персоналды
башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг; “мугалимдердин
билим деңгээли” багыты боюнча табигый илим, филология, социалдык-экономикалык
билим, педагогика же “коомдук илимдер” багыты боюнча социология, коомдук иш,
жаштар менен иштөөнү уюштуру.
Иш стажы жана тажрыйбасы: эмгек стажына талап коюлбайт
Кесиптик компетенциялар:
Билим;
— -“ Кыргыз Республикасынын калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери
жөнүндө” мыйзамы.
— Кыргыз Республикасынын мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын укуктарын камсыз
кылуу жана жашоосунун сапатын жакшыртуу боюнча токтом:
— КР Өкмөтүнүн Жеңилдиктердин ордуна ай сайынкы акчалай компенсация төлөө
жөнүндө токтом.
Көнүмдөр:
-Жетекчинин берген тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-Документтерди, маалыматтарды, каттарды сапаттуу даярдоо
-Ата-мекендик жана эл аралык тажрыйбаларды талдоо, практикада колдонуу.
-Кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо.
-Кайрылган жарандардын маселелерин кароо жана жооп даярдоо
-Иш кагаздарды мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүү.
-Команда менен иштөө.
Финансылык жана бухгалтердик эсеп бөлүмү
Жетектөөчү адис(1) жана Адистике (1)
1. Иш стажы жана тажрыйбасы: «Экономика жана менеджмент» багыты боюнча
жогорку билим, экономикаменеджмент, бизнес башкаруу, персоналды башкаруу,
мамлекеттик жана муниципалдык менеджменти, маркетинг.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан мамлекеттик же муниципалдык кызматтын бир жылдан кем эмес иш
тажрыйбасы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.
3 Кесиптик компетенциялар:
Билим;
-Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик социалдык
камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдүн тарифтери жөнүндө”, “Мамлекеттик пенсиялык
социалдык камсыздандыруу жөнүндө” мыйзамдар;
— “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын
аймактык бөлүмдөрүнүн” мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды,
кош бойлуулук жана төрөт бөюнча, сөөк коюга жөлөкпулдарды жана башка социалдык
төлөмдөрдү төлөшүнүн тартиби жөнүндө” 2010-жылдын 27-майындагы №59-токтому;
Көнүмдөр:
— ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды
иштеп чыгуу;
— структуралык бөлүнүштөрдү чечүү ыкмаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо,
көзөмөлдөө жана интеграциялоо;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн
жоопкерчилик;
— кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында
аныктоо жана чечүү;
— көйгөйлөрдү чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн табуу;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык кызматташтык…
Иш милдеттери:
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— структуралык бирдикти башкаруу ( кол алдындагылардын ортосундагы корсөтмөлөрдү
жана тапшырмаларды сарамжалдуу болүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин
стратегиялык максаттарын жана көз караштарын аларга баш ийгендерге сапаттуу жеткирүү,
башкаруучу чечимдерди ыкчам дачрдоо жанаь жүзөгө ашыруу, жаңы формаларын жана
ыкмаларын издөө иши);
-маалыматты тутумдаштырууну жана жалпылоону талдоо;
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
-натыйжалуу мамилелерди түзүү;
-ишкердик этикеттин, жолугушуулардын жана эл алдына чыгып сүйлөөнүн ыкмаларын
билүү;
-мамлекеттик жана расмий тилдерде иш кагаздарын жүргүзүү.
ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ ИШ КАГАЗДАРЫ:
— жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же
соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;
— паспорттун көчүрмөсүн;
— керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган
документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы,
илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү
нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан
күбөлөндүрүлөт).
Документтерди кабыл алуу жарыя жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан
күндөн баштап 10 жумуш күн ичинде кабыл алынат.
Документтер жумуш күндөрү 8:30-17:30 га чейин Жалал-Абад шаардык эмгек, социалдык
камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кадрлар маселелери боюнча бөлүмүндө
кабыл алынат.
Толук маалымат менен mkk.gov.kg сайтынан таанышсаңыздар болот.
Дареги: Жалал-Абад шаары Тоголок-Молдо №80 Тел: 03722 (7-17-69).