Жалал-Абад шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы ички кадрлар резервине мамлекеттик кызмат орунуна сынак жарыялайт

 

— Жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмүнө жетектөөчү адиси                        

 (1 шт. бирдик)

— Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнө  адистикке

(1 шт. бирдик)

-Социалдык кызматтарды көрсөтүү бөлүмүнө  жетектөөчү адистикке                         

 (1 шт. бирдик)

Финансылык эсеп жана бахгалтердик отчеттуулук бөлүмүнө адистике

 (1 шт. бирдик)

                                     

                                       КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 

-Жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмүнө  жетектөөчү адистикке                        

Кесиптик билимдин деңгээли: Төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим; “философиядагы гуманитардык илимдер” багыты боюнча саясат таануу, психолог, тарых, юриспруденция, журналист, эл аралык мамилелер, филология, маданият; “ экономика жана башкаруу” багыты боюнча экономика, менеджмент, бизнес башкаруу, персоналды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг; “мугалимдердин билим деңгээли” багыты боюнча табигый илим, филология, социалдык-экономикалык билим, педагогика же “коомдук илимдер” багыты боюнча социология, коомдук иш, жаштар менен иштөөнү уюштуру.

Иш стажы жана тажрыйбасы: эмгек стажына талап коюлбайт

Кесиптик компетенциялар:

Билим;

  • Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси
  • Кыргыз Республикасынын “Калкты жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө” мыйзамы

Көндүмдөр:

Жетекчинин  берген тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-Документтерди, маалыматтарды, каттарды сапаттуу даярдоо

-Ата-мекендик жана эл аралык  тажрыйбаларды талдоо, практикада колдонуу.-Кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо.                                                                                             -Кайрылган жарандардын маселелерин кароо жана жооп даярдоо                         -Иш кагаздарды мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүү.                                                                    -Команда менен иштөө.

 

Иш милдеттери:

-Калкка (үй-бүлөлөргө) эмгек, иш менен камсыз болуу, кесип тандоо,  киреше алып келүүчү ишмердикти жүргүзүү маселелери боюнча кеңеш берет жана маалымдайт;

-Калкты иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү жөнүндө мыйзам менен аныкталган тартипте жана шарттарда иш издеген жана ишсиз жарандарды эсепке алууну жана каттоону жүргүзөт;

-Жумушсуз катары катталган адамдарга бош иш орундарын берүү боюнча иш берүүчүлөр менен иштерди өткөрөт; коомдук акы төлөнүчү иштерге жумушсуздарды жана аз камсыз болгондорду тартуу боюнча иш-чараларды уюштурат;

 

     Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнө адистикке

Кесиптик билимдин деңгээли: Төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим; “философиядагы гуманитардык илимдер” багыты боюнча саясат таануу, психолог, тарых, юриспруденция, журналист, эл аралык мамилелер, филология, маданият; “ экономика жана башкаруу” багыты боюнча экономика, менеджмент, бизнес башкаруу, персоналды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг; “мугалимдердин билим деңгээли” багыты боюнча табигый илим, филология, социалдык-экономикалык билим,

 

 

педагогика же “коомдук илимдер” багыты боюнча социология, коомдук иш, жаштар менен иштөөнү уюштуру.

Иш стажы жана тажрыйбасы: эмгек стажына талап коюлбайт

Кесиптик компетенциялар:
Билим;

 — Кыргыз Республикасынын “ Кыргыз Республикасында калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 22-июнундагы №391 сандуу токтому менен бекитилген турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана                  үй-бүлөлөрдү аныктоонун тартиби жөнүндө жобо;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 2-мартындагы “ Ата-энесинин камкордугусуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалымат банкын түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби жөнүндө” №125 сандуу токтому;

 Көнүмдөр:

Жетекчинин  берген тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-Документтерди, маалыматтарды, каттарды сапаттуу даярдоо

-Ата-мекендик жана эл аралык  тажрыйбаларды талдоо, практикада колдонуу.-Кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо.                                                                                             -Кайрылган жарандардын маселелерин кароо жана жооп даярдоо                         -Иш кагаздарды мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүү.                                                                   -Команда менен иштөө.  

Иш милдеттери:

— турмуштук оор кырдаалда турган балдары бар үй-бүлөлөр, жетим балдар жана ата-энелик укуктан ажыраган балдар тууралуу маалыматтарга талдоо жүргүзөт;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жетим балдарга жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга камкордук жана көзөмөлдүк органынын функциясын аткарат;

 

-Социалдык кызматтарды көрөтүү  бөлүмүнө  адистикке.                        

Кесиптик билимдин деңгээли: Төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим; “философиядагы гуманитардык илимдер” багыты боюнча саясат таануу, психолог, тарых, юриспруденция, журналист, эл аралык мамилелер, филология, маданият; “ экономика жана башкаруу” багыты боюнча экономика, менеджмент, бизнес башкаруу, персоналды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг; “мугалимдердин билим деңгээли” багыты боюнча табигый илим, филология, социалдык-экономикалык билим, педагогика же “коомдук илимдер” багыты боюнча социология, коомдук иш, жаштар менен иштөөнү уюштуру.

Иш стажы жана тажрыйбасы: эмгек стажына талап коюлбайт

Кесиптик компетенциялар:

Билим;

  • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
  • Кыргыз Республикасынын «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөүндө”;
  • Иш милдеттери:

Жетекчинин  берген тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-Документтерди, маалыматтарды, каттарды сапаттуу даярдоо

-Ата-мекендик жана эл аралык  тажрыйбаларды талдоо, практикада колдонуу.-Кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо.                                                                                             -Кайрылган жарандардын маселелерин кароо жана жооп даярдоо                         -Иш кагаздарды мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүү.                                                                    -Команда менен иштөө.

 

Көндүмдөрү:

-Ченемдик укуктук актылары менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

-компьютердик жана уюштурууу техникасын, заарыл болгон продукталынар колдоно билүү;

 

 

Финансылык жана бухгалтердик эсеп бөлүмү
 Адистике (1) / специалист (1)
  1. Иш стажы жана тажрыйбасы: «Экономика жана менеджмент» багыты боюнча жогорку билим, экономикаменеджмент, бизнес башкаруу, персоналды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык менеджменти, маркетинг.
  2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан мамлекеттик же муниципалдык кызматтын бир жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.                                             3 Кесиптик компетенциялар:

Билим;

-Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдүн тарифтери жөнүндө”, “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө”  мыйзамдар;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жол чыгымдарынын ченемдерин белгилөө жана аларды ордун толтуруунун тартиби жөнүндө” 2008-жылдын 26-августундагы №471-токтому;

— “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөрүнүн” мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды,

 

кош   бойлуулук жана төрөт бөюнча, сөөк коюга жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөшүнүн  тартиби жөнүндө” 2010-жылдын 27-майындагы №59-токтому;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 29-июнундагы №97-П токтому менен бекитилген мамлекеттик башкаруу секторундагы бухгалтердик эсеп жана каржылык отчеттуулук жөнүндө жобо;

Көндүмдөр:

— ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

— структуралык бөлүнүштөрдү чечүү ыкмаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, көзөмөлдөө жана интеграциялоо;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик;

— кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

— көйгөйлөрдү чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн табуу;

— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

— ведомстволор аралык кызматташтык…

Иш милдеттери:

—  аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

— структуралык бирдикти башкаруу ( кол алдындагылардын ортосундагы корсөтмөлөрдү жана тапшырмаларды сарамжалдуу болүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын аларга баш ийгендерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучу чечимдерди ыкчам дачрдоо жанаь жүзөгө ашыруу, жаңы формаларын жана ыкмаларын издөө иши);

-маалыматты тутумдаштырууну жана жалпылоону талдоо;

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

-натыйжалуу мамилелерди түзүү;

-ишкердик этикеттин, жолугушуулардын жана эл алдына чыгып сүйлөөнүн ыкмаларын билүү;

-мамлекеттик жана расмий тилдерде иш кагаздарын жүргүзүү.

 

 

ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ ИШ КАГАЗДАРЫ:

-Конкурстун коммисиянын төрагасынын атынан арыз;

-Кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы;

-Билими тууралуу документтин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);

-паспорттун көчүрмөсү

-Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган);

-Өмүр баяны соттолгондугу  же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен;

-4х6 өлчөмүндө 2 даана сүрөт;

 

Документтерди кабыл алуу 2024-жылдын 12-апрелинен 24-апрелине чейин кабыл алынат

 

Документтер жумуш күндөрү 8:30-17:30 га чейин  Жалал-Абад шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция                                                                                                                                    башкармалыгынын кадрлар маселелери боюнча бөлүмүндө кабыл алынат.

 

Дареги: Жалал-Абад шаары Пушкина көчөсү №148а Тел: 03722 (7-20-52).