Жарандарды кабыл алуу графиги

Жарандарды кабыл алуу графиги 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ

Ээлеген кызматы

Ф.И.О

Кабыл алуу күнү жана убактысы

Кабыл алуу жайы

                                 Директор

КАРЫПБЕКОВ УЛАН КАДЫРСУЛТАНОВИЧ

Шейшемби

14.00- 17.00

пр. Чүй., 122     № 201«а»-каб.

Директордун орун басары 

 АТТОКУРОВ АЛМАЗ АНАРБЕКОВИЧ

Шаршемби 14.00- 17.00

пр. Чүй., 122     № 303«а»-каб.

Директордун орун басары 

БАЙДЫЛДАЕВ МУРАТ КУРМАНБЕКОВИЧ

Дүйшөмбү 14.00- 17.00

 Киев көч,     96 б.

Сиз өткөрүп жибердиңиз