Жарандарды кабыл алуу графиги

Жарандарды кабыл алуу графиги 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ

Ээлеген кызматы

Ф.И.О

Кабыл алуу күнү жана убактысы

Кабыл алуу жайы

                                 Директор

БАЗАРБАЕВ КУДАЙБЕРГЕН БАЗАРБАЕВИЧ

Шейшемби

14.00- 17.00

пр. Чүй., 122     № 201«а»-каб.

Директордун орун басары 

 

Шаршемби 14.00- 17.00

пр. Чүй., 122     № 303«а»-каб.

Директордун орун басары 

БАЙДЫЛДАЕВ МУРАТ КУРМАНБЕКОВИЧ

Дүйшөмбү 14.00- 17.00

 Киев көч,     96 б.