Жарандарды кабыл алуу графиги

Жарандарды кабыл алуу графиги 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ

Ээлеген кызматы

Ф.И.О

Кабыл алуу күнү жана убактысы

Кабыл алуу жайы

                                 Директор

ДЖАНТАЕВ ЭЛЬЧИБЕК НУРЖАДЫЕВИЧ

Дүйшөмбү 14.00- 17.00

пр. Чүй., 122     № 201«а»-каб.

Директордун орун басары 

Аттоктуров Алмаз Анарбекович 

Шейшемби 14.00- 17.00

пр. Чүй., 122     № 303«а»-каб.

Директордун орун басары 

Байдылдаев Мурат Курманбекович 

Шаршемби 14.00- 17.00

 Киев көч,     96 б.