2021-жылдын 8-декабрында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Э.Н. Джантаевдин жетекчилигинин алдында Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамынан келип чыккан кээ бир маселелерди талкуулоо боюнча жумушчу кеңешме болуп өттү.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу системасын реформалоонун алкагында Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н. Жапаров тарабынан 2021-жылдын 20-октябрында Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамына кол коюулган.

Аталган Мыйзам менен жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы – акимдердин жана шаар мэрлеринин ролу күчөтүлүп, аларга тиешелүү укуктар берилди. Бул укуктар көптөгөн маселелерди райондук жана шаардык деңгээлде чечүүгө шарт түзүлдү.

Мамлекеттик администрациянын башчысы – акимдер жана шаар мэрлерине берилген ыйгарым укуктардын негизинде тийиштүү райондун жана шаардын аймагында социалдык-экономикалык чөйрөдө, ошондой эле башка чөйрөлөрдө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу менен жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана шаардын мэриясынын компетенциялары аныкталды.

Мамлекеттик администрациянын башчысы – акимдердин жана шаар мэрлеринин ыйгарым укуктарын күчөтүү менен биргеликте аларды жер-жерлерде эл турмушун жакшыртуу милдеттендирилди.

Ал эми бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамынын кээ бир беренелерин ишке ашырууда мамлекеттик органдар, акимдер жана шаар мэрлери тарабынан көптөгөн суроолор жаралууда.

Тактап айтканда, акимдер жана шаар мэрлери тарабынан мыйзамда белгиленген тартипте аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу маселелери.

Аталган маселелер боюнча талкуу жүргүзүү максатында тийштүү мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүн каттышуусу менен жумушчу кеңешмеге болуп өттү.

Жумушчу кеңешменин жыйынтыгында «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамды ишке ашыруу боюнча тийиштүү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана мамлекеттик органдар менен макулдашуу боюнча чечим кабыл алынды.