1. “2013-жылдын 9-июлундагы № 127 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышы тууралуу” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 17-октябрындагы № 3296-VI токтомун аткаруу боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардан маалымат чогултулууда. Берилген мааламаттардын негизинде аналитикалык кат даярдалып Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына киргизилет.
2. “Электрондук соода аянтчасы” маалыматтык системасынын техникалык операторун аныктоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин тескемесинин долбоору иштелип чыгып, тиешелүү мамлекеттик органдарга макулдашууга 2022-жылдын 23-августунда чыг. №01-12/1109 каты менен жиберилди. Азыркы учурда контролдоо иштери жүрүп жатат.
3. Бөлүм тарабынан Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору – Э.Н. Джантаевтин 2022-жылдын 26-августундагы коомчулукту кызыктырган суроолорго жооп берүү боюнча түз эфирине тиешелүү материалдар даярдалды.
4. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын типтүү түзүмүн, штаттык ырааттамасын жана штаттык санын бекитүү жөнүндө” токтом долбоору иштелип чыкты.
5. Бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан 2022-жылдын август айына карата иш планынын аткарылышы боюнча отчет даярдалып, 2022-жылдын сентябрь айына карата иш планы түзүлүп бекитилди.
6. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 28-июлундагы чыг.№19-3406 сандуу Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин даярдоо башкармалыгынын башчысы А. Джунушалиевдин протоколдук тапшырмасынын негизинде “Маданият кызматкерлеринин эмгек акысын жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өткөрүп берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору даярдалып, 2022-жылдын 25-августунда чыг.№ 01-12/1133 каты менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине жөнөтүлдү.
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-апрелиндеги №193 токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 153, 159-1, 213, 315, 330 жана 344-беренелерин ишке ашыруу максатында, преференциалдык шаарлардан келген инвестициялардын көлөмү боюнча маалыматтарга анализ жүргүзүлүп жатат.