Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаментинин Ош  аймактык башкармалыгынын кадрлар резервине киргизүү үчүн улук жана кенже кызмат орундарына ачык конкурс  жарыялайт

Квалификациялык талаптар:

Административдик кызмат орундарынын улук жана кенже кызмат орундарына транспорт

багыты боюнча:

 1. Кесиптик билимдин денгээли:

Жогорку кесиптик билим:

1)» Техникалык илимдер» чөйрөсүндөүу жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөгү  багыттагы адистиктери:

— «Жер транспортунун системалары» багытындагы «Автомобиль жана автомобиль чарбасы» адистиги;

— «Автотранспорт каражаттарын эксплуатациялоо» багытындагы «Ташууну жана транспортту башкарууну уюштуруу», «Жол кыймылын уюштуруу», «Кыймылды уюштуруу жана коопсуздук», «Автомобиль транспортун эксплуатациялоо» адистиктери;

2) «Транспорттук техника жана технология» чөйрөсүндөгү жогорку техникалык кесиптик билиминин төмөндөүу багыттагы адистиктери:

-«Транспорт-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо» багытындагы «Автомобиль транспорту», «Суу транспорту», «Машина куруу», «Механизация» адистиктери.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:  административдик кызмат орундарынын улук тобу учун:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү  кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

Административдик кызмат орундарынын улук тобу учун жалпы мыйзамдар:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамы;
 3. «Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы
 4. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенуу жөнүндө» мыйзамы;
 5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтунун 2020-жылдын 3-мартындагы Nº 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Транспорт багыты боюнча улук тобу учун кесиптик компетенттүүлүгү:

1.Кыргыз Республикасынын  Укук бузуулар жөнүндө Кодекси;

 1. Кыргыз Республикасынын «Автомобиль транспорту жөнүндө» мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын «Автомобиль жолдору жөнүндө» мыйзамы;
 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы Nº 430 «Кыргыз

Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобону бекитуу тууралуу» жобо

6.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнуүн 2013-жылдын 23-сентябрындагы Nº519 «Кыргыз Республикасында автоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууларды

уюштуруунун убактылуу эрежелерин бекитуу жөнүндө» токтому;

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015- жыл 21-майы Nº311″Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун эрежелерин бекитүү тууралуу» токтому;
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-августундагы Nº454 «Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан транспорттук каражаттарды өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы

автомобиль жолдору боюнча жүрүү үчүн белгиленген ченемден ашкан транспорт каражаттарынын максималдуу өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрлерин таразалоодо жана өлчүүдө жыйымдарды алуу тартибин жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан атайын жана бөлүнбөс жүгү бар транспорт каражаттарын өткөрүү  жана өткөрүүдө жыйымдарды алуу тартибин бекитүү жөнүндң» токтому;

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-декабрындагы Nº724 «Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорту чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын сакталышын мамлекеттик контролдоону ишке ашыруу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө» токтому;
 2. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги Nº 223 «Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү  жана суу транспорту департаменти жөнүндө» токтому;
 3. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы Nº 259 «Кыргыз автомобилдик ташуучуларга чет өлкөлүк уруксаттарды жана көп тараптуу уруксаттарды берүү тартибин бекитүү жөнүндө» токтому.

4)1. Билгичтиги: — маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо; — тиешелуу чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу; — кесиптештер менен ишин натыйжалуу кызматташуу; — иштиктуу суйлөшүүлөрдү жүргүзүү; — эмгектин жаны шарттарына адаптациялашуу;

4)2. Көндүмдөр: — ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу; — ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү; -башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно  билүү. Ошондой эле төмөнкүлөрдү  административдик кызмат орундарынын улук, кенже топторуна талапкерлер билүүсү зарыл: — кызматтык милдеттерди аткаруу учун зарыл болгон көлөмдө  мамлекеттик жана расмий тилдерди. — статистикалык маалыматтарды талдоо жана чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуулугун колдоо үчүн маалыматтарды өндүрүү; — тест, графикалык жана туташтыруу; -диск мейкиндигин тазалоо (архивдөө); -компьютердик жана социалдык тармактардагы иш: маалыматты издөө, бөлүшүү  жана сактоо (интернет, электрондук почта ж.б.) — электрондук каттарды кабыл алуу жана жөнөтүү; -ар кандай браузерлер менен иштөө; -кенсе техникасы менен иштөө: көчүргүчтөр, принтер,сканер, проектор же интерактивдуу доска, факс.

2) Административдик кызмат орундарынын транспорт багытында кенже тобу учун квалификациялык талаптар:

Иш стажы жана тажрыйбасы административдик кызмат орундарынын кенже тобу учун  иш стажы талап кылынбайт;

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу учун жалпы мыйзамдар:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнөндө» мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы Nº 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

— Транспорт багыты боюнча кенже тобу учун кесиптик компетенттүүлүгү:

1.Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө  Кодекси;

 1. Кыргыз Республикасынын «Автомобиль транспорту жөнүндө» мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-сентябрындагы Nº 430 «Кыргыз Республикасынын автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым турлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» жобо
 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтуңүнүн 2013-жылдын 23-сентябрындагы Nº519 «Кыргыз Республикасында автоунаа транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууларды уюштуруунун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтому;
 5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015- жыл 21-майы Nº311″Кыргыз Республикасында автотранспорт каражаты менен жүк ташууларды уюштуруунун

эрежелерин бекитүү  тууралуу» токтому;

 1. 7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-августундагы Nº454 «Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан транспорттук каражаттарды өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору боюнча жүрүү  үчүн белгиленген ченемден ашкан транспорт каражаттарынын максималдуу  өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрерин таразалоодо жана өлчөөдө жыйымдарды алуу тартибин жана Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунан атайын жана бөлүнбөс жүгү бар транспорт каражаттарын өткөрүү  жана өткөрүүдө жыйымдарды алуу тартибин

бекитүү жөнүндө» токтому;

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-декабрындагы Nº724 «Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорту чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын сакталышын

мамлекеттик контролдоону ишке ашыруу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө» токтому; 9. Кыргыз  Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-жылдын 14-апрелиндеги Nº 223 «Кыргыз  Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти жөнүндө» токтому;

 1. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы Nº 259 «Кыргыз автомобилдик ташуучуларга чет өлкөлүк уруксаттарды жана көп тараптуу уруксаттарды берүү тартибин бекитүү жөнүндө » токтому.

Билгичтиги: — жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктуу кат алышуу;

— командада иштөө.

Көндүмдөр:

—ченемдик укуктук актылар менен иштөө  жана аларды практикада колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Конкурска  катышуу үчүн керектүү документтер (папкага тиркелет):

— эркин формадагы жеке арыз;

— кадрларды эсепке алуунун жеке баракчасы (сүрөтү менен);

– Резюме (телефон номерин жана электрондук почтасын көрсөтүү);

— автобиография (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);

— негизги жана кошумча билими жөнүндө дипломдун көчүрмөсү (нотариалдык жактан же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн);

– нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

– илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);

– паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келгенде көрсөтүлүшү керек)

Талапкерлердин документтери 2024-жылдын 24-июнунан   9-июлуна   чейин Ош-Памир автожолу 1-чакырым дареги боюнча кабыл алынат.Түшкү тыныгуу саат 12.30дан 13.30чейин (ишемби жана жекшембиден тышкары), байланыш телефону: 03222 8-88-86, 03222 8 — 88.84