Каракол шаарында Ысык-Көл облусунун район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясы аяктады

В городе Каракол завершилась аттестация акимов районов и их заместителей Иссык-Кульской области

Төмөнкү шилтеме аркылуу Каракол шаарында өтүп жаткан Ысык-Көл облусунун акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясынын компьютердик тестирлөө этабын көрө аласыздар:

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/4207611319272506/?sfnsn=mo (биринчи бөлүк);

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/943941716346669/?sfnsn=mo(экинчи бөлүк);

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/266456464960848/?sfnsn=mo (үчүнчү бөлүк);

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/759977074723201/?sfnsn=mo (төртүнчү бөлүк).

Төмөнкү шилтеме аркылуу Каракол шаарында өтүп жаткан Ысык-Көл облусунун акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясынын компьютердик тестирлөө этабын көрө аласыздар:

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/294854592041367/?sfnsn=mo