КАРА-БУУРА РАЙОНУНУН БАКЫЯН АЙЫЛ ӨКМӨТҮ КР «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын негизинде башкы, улук жана кенже кызмат орундарына кадрлар резервине киргизүү үчүн АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

 

Кара-Буура районунун Бакыян айыл өкмөтүнүн кадрлар резервине конкурс төмөнкүдөй өткөрүлөт:

административдик муниципалдык кызмат орунун башкы тобуна (жооптуу катчы) резервге;

— административдик муниципалдык кызмат орундарынын улук тобуна (киреше боюнча башкы адис) резервге;

— административдик муниципалдык кызмат орундарынын кенже тобуна (экономика жана статистика жетектөөчү адис, социалдык коргоо жана социалдык маселелер боюнча

жетектөөчү адис) резервге

-бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын улук тобун (каржы-экономика бөлүмүнүн башчысы,жер маселелери багыты боюнча) ээлөөгө;

— бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын кенже тобун (аскердик эсепке алуу столунун инспектору, маалымат-компьютердик  технологиялар боюнча адис) ээлөөгө.

Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек:

 1. Кыргыз Республикасынын жараны болууга;
 2. 18 жаштан жаш болбоого;
 3. Мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

 

 • Административдик кызмат орундарынын башкы тобу (жооптуу катчы) үчүн:
 • жогорку кесиптик билим;
 • мамлекеттик жана /же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;

 

 • негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
 1. КР Конституциясы;
 2. КР «Кыргыз Республикасыынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Мыйзамы;
 3. КР Эмгек Кодекси;
 4. КРнын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
 5. КРнын КРнын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
 6. КРнын  «Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;
 7. КРнын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө» Мыйзамы;
 8. КРнын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамы;
 9. КРнын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 10. КРнын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

 • предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
 • КР «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамын;
 • КР «Тынч чогулуштар жөнүндө» Мыйзамын;
 • КР «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Мыйзамын;
 • КР «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Мыйзамын;
 • КР Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы ПЖ № 308 Жарлыгы менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө» Жобосун;
 • КР Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 24 Жарлыгы менен бекитилген «Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынынкадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартибижөнүндө Жобосун;
 • КРнын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилген  «Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө» Жобосун;
 • адам ресурстарын башкаруу жаатындагы принциптерди;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
 • билгичтиги:
 • иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана  стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
 • түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо,болжолдоо,жалпылоо,мониторинг жүргүзүү,контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчамк кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
 • кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
 • коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
 • өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
 • ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
 • чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
 • көндүмдөрү:
 • аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
 • түзүмдүк бөлүмдү башкаруу
 • маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • ЧУАлар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү,иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин астында сүлөөнүн ыкмаларын билүү,мамлекеттик жана расмий тилдерде иштектүү кат алышуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 • Административдик кызмат орундарынын улук тобу (киреше боюнча башкы адис) үчүн:
 • экономика жана башкаруу,финансалык жана юридикалык багыттагы жогорку билим;
 • мамлекеттик жана /же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

негизги тест үчүн  төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. КРнын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
 3. КРнын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
 4. КРнын «Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;
 5. КРнын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 6. КРнын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

 • предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
 • КРнын Салык  кодексин;
 • КР «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Мыйзамын;

 

билгичтиги:

 • маалыматты жыйноо,талдоо,системалаштыру у жана жалпылоо,аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практида колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу.

көндүмдөрү:

 • ЧУАлар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 • Административдик кызмат орундарынын кенже тобу (социалдык коргоо жана социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис) үчүн: 
 • жогорку же болбосо орто кесиптик билим
 • иш стажына талаптар коюлбайт;

негизги тест үчүн  төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1.КР Конституциясын;

2.КР «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Мыйзамын.

 

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • КР «Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө» Мыйзамын;
 • КР «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Мыйзамын;
 • КР «Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө» Мыйзамын;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү

-билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды,суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
 • командада иштөө.

көнүмдөрү:

 • ЧУАлар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 • Административдик кызмат орундарынын кенже тобу (экономика жана статистика боюнча жетектөөчү адис) үчүн:
 • экономика жана башкаруу,физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика,эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар багыттагы жогорку же болбосо орто кесиптик билим;
 • иш стажына талаптар коюлбайт;
 • негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
 • КР Конституциясын;
 • КР «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Мыйзамын.

 

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • КР «Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамын;
 •  КР «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Мыйзамын;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

-билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды,суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
 • командада иштөө.

көнүмдөрү:

 • ЧУАлар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 • Административдик кызмат орундарынын улук тобу (каржы-экономика бөлумүнүн башчысы) үчүн:

-экономика жана башкаруу, финансалык багыттагы жогорку билим

— мамлекеттик жана /же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес           же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

негизги тест үчүн  төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. КРнын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
 3. КРнын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
 4. КРнын «Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;
 5. КРнын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 6. КРнын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
 • предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
 • КРнын Салык  кодексин;
 • КРнын Бюджеттик кодексин;
 • КРнын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзамын;
 • КРнын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» мыйзамдарын;
 • КРнын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилген  «Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө» Жобосун;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
 • билгичтиги:
 • маалыматты жыйноо,талдоо,системалаштыру у жана жалпылоо,аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практида колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу.

 

көнүмдөрү:

 • ЧУАлар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 • Админисмтративдик кызмат орундарынын улук тобу (жер маселелери багыты боюнча) үчүн:
 • айыл чарбасы,геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, техникалык илимдер жана табият таануу илимдери, юридикалык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттагы жогорку билим;
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмеч иш стажы;

 

негизги тест үчүн  төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2.КРнын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;

3.КРнын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

4.КРнын  «Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

5.КРнын  «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;

6.Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.КРнын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген

 

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • КР Жер кодексин
 • КР «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамын
 • КР «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамын;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
 • билгичтиги:
 • маалыматты жыйноо,талдоо,системалаштыруу жана жалпылоо,аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практида колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу. 

көнүмдөрү:

 • ЧУАлар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 • Админисмтративдик кызмат орундарынын кенже тобу (аскердик эсепке алуу столунун инспектору) үчүн:
 • жогорку же орто кесиптик билим;
 • иш стажына талаптар коюлбайт

негизги тест үчүн  төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1.КР Конституциясын;

2.КР «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Мыйзамын.

 

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • КР «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Мыйзамын;
 • КР «Жалпы бирдей анык жана альтернативдик-аскердик милдетти өтөө жөнүндө» Мыйзамын;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

 • билгичтиги:
 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды,суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
 • командада иштөө.

 

көнүмдөрү:

 • ЧУАлар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 • Админисмтративдик кызмат орундарынын кенже тобу (маалыматтык-компьютердик технологиялар боюнча адис) үчүн:

 

 • жогорку же орто кесиптик билим;
 • иш стажына талаптар коюлбайт

негизги тест үчүн  төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1.КР Конституциясын;

2.КР «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Мыйзамын.

 

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • КР «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Мыйзамын;
 • КР «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамын;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

 • билгичтиги:
 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды,суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
 • командада иштөө.

 

көнүмдөрү:

 • ЧУАлар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 • ыктуулугу:
 • текст, графика жана таблица түрүндөгү редакторлор менен иштөө;
 • файылдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө (кайрадан ат коюу, көчүрүү,кыймылдатуу, жок кылуу жана калыбына келтирүү),
 • сырттагы перифериялык жабдууларды кошуу,
 • дисктеги мейкиндикти тазалоо (архивин тузүү).

 

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат: 

 • өзүнүн арызы;
 • резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
 • нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документткрдин көчүрмөлөрү;
 • нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчпсинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
 • илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндо документтердин көчүрмөлөрү;
 • паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

 

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды сынакка катыштырууга жол берилюейт.

 

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди төмөндөгү дарекке жарыя чыккан күндөн баштап 15 календардык күндүн ичинде саат 900дөн 1700гө чейин тапшыруу керек.

 

Дареги:Кара-Буура району,Бакыян айылы,Манас көчөсү, 19, Бакыян айыл өкмөтүнүн

имараты.Тел.:0555 408 999, 0501 797 985.