Кара-Буура районунун Кара-Буура айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын негизинде башкы, улук жана кенже кызмат орундарынын топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт.
Кара-Буура районунун Кара-Буура айыл өкмөтүнүн кадрлар резервине конкурс төмөнкүдөй өткөрүлөт:
-Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын башкы тобун (жооптуу катчы) ээлөөгө;
-Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын улук тобун (жерге жайгаштыруу боюнча башкы адис) ээлөөгө;
-Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын улук тобун (каржы-экономика бөлүмүнүн башчысы) ээлөөгө;
-Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын кенже тобу (жер маселелери боюнча жетектөөчү адис) ээлөөгө;
— Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын кенже тобу (Юрист-жетектөөчү адис) ээлөөгө;
— Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын кенже тобу (киреше боюнча адис) ээлөөгө;

Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек;
1) Кыргыз Республикасынын Жараны болууга;
2) 18 жаштан жаш болбоого;
3) Соттулугу жок;
4) Мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө;

1) Административдик кызмат орундарынын башкы тобу
-Жогорку кесиптик билим;
-Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” конституциялык Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
4.Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
6.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
7.Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзамы;
8.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамы;
9.Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
10.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Кесиптик компетенттүүлүгү: төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Аксакалдар соттору жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Тынч чогулуштар жөнөндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы ПЖ №308 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө” жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резрвине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” жобосун;
-Адам ресурстарын башкаруу жаатында;
-Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:
-Иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
-Түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;
-Башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
-Кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
-Коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
-Өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
-Ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
-Чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

Көндүмдөрү:
-Аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-Түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
-Маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-Натыйжалуу өз ара мамилерди түзүү, иштиктүү этикеттин кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү;
-Мамлекеттик жана расмий тилдерди иштиктүү кат алышуу;
-Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү:

2) Административдик кызмат орундарынын улук тобу (жерге жайгаштыруу маселелери боюнча) үчүн;

-Айыл чарбасы, геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, техникалык илимдер жана табият таануу илимдери, юридикалык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттагы жогорку билим.

-Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;
Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Жер Кодекси”;
-Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын;
-Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:
-Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;
-Тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-Кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-Эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу:

Көндүмдөрү:
-Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-Ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
-Башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
-Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү:

3) Административдик кызмат орундарынын улук тобу ( Каржы-экономика бөлүмүнүн башчысы) үчүн;

Кесиптик билимдин деңгээли:

-Экономика жана башкаруу, финансылык багыттагы жогорку билим;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Кесиптик компетенттүүлүгү:
1. Кыргыз Республикасынын “Салык Кодекси”;
2. Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик Кодекси”;
3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамын;
4. Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамдарын;
5. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” Жобосун;
6. Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:
-Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;
-Тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-Кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-Эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:
-Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-Ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
-Башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
-Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү:

4) Административдик кызмат орундарынын кенже тобу (жер маселелери боюнча)

-Айыл чарбасы, геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, техникалык илимдер жана табият таануу илимдери, юридикалык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттагы жогорку же болбосо орто кесиптик билим;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-Иш стажына талаптар коюлбайт;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамын.

Кесиптик компетенттүүлүгү:
-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
-Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:
-Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-Тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-Кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
-Жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-Мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-Командада иштөө:

Көндүмдөрү:
-Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү:

5) Административдик кызмат орундарынын кенже тобу (Юрист)

Кесиптик билим деңгээли:

-Юридикалык багыттагы жогорку же орто кесиптик билим;

Стажы жана иш тажрыйбасы;

-Иш стажына талаптар коюлбайт;
Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамын.

Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын;
— Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамын;
— Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:
-Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-Тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-Кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
-Жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-Мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-Командада иштөө:

Көндүмдөрү:
-Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү:

6) Административдик кызмат орундарынын кенже тобу (киреше боюнча)

-Экономика жана башкаруу, финансылык жана юридикалык багыттагы жогорку же болбосо орто кесиптик билим;

Стажы жана иш тажрыйбасы;

-Иш стажына талаптар коюлбайт;
Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамын.

Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын;
— Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:
-Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-Тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-Кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
-Жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-Мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-Командада иштөө:

Көндүмдөрү:
-Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү:

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:
-Өзүнүн арызы;
-Резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок
экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
-Нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча
билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
-Нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин
көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
-Илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин
көчүрмөлөрү;
-Паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);
Белгиленген талаптарга туура келбеген доументтерди жана маалыматтарды
тапшырган жарандарды сынакка катыштырууга жол берилбейт.
Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди төмөндөгү дарекке жарыя чыккан
күндөн баштап 10 календарлык күндүн ичинде саат 9.00 дан 17.30 га чейин тапшыруу керек.

Дареги: Кара-Буура району, Кызыл-Адыр айылы, Н.Кожомуратов көч №18 Кара-Буура айыл өкмөтүнүн имараты, тел 0990 20 13 90 0557571608

Сиз өткөрүп жибердиңиз