Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы №24 Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынынын жана муниципиалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндөгү жобого” ылайык

Кара-Кулжа районунун Кара-Кулжа айыл өкмөтү

башкы, улук жана кенже кызмат орундарынын топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн

 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Кара-Кулжа районунун Кара-Кулжа айыл өкмөтүнүн кадрлар резервине конкурс төмөндөгүдөй кызмат орундары үчүн өткөрүлөт:

 • Административдик муниципиалдык кызмат орундарынын башкы тобун ээлөөгө
 • Административдик муниципиалдык кызмат орундарынын улук тобун ээлөөгө
 • Административдик муниципиалдык кызмат орундарынын кенже тобун ээлөөгө

 

Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек:

 • Кыргыз Республикасынын жараны болууга
 • 18 жаштан жаш болбоого
 • Соттуулугу жок
 • Мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

 

Башкы топтогу административдик муниципиалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет

           

Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары: (Башкы кызмат-Б-Б)

           

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында)

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Мамлекеттик жана/же муниципиалдык кызматтагы жыйынды стажы 3жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы

 

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө” конституциялык мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципиалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

 

Жоопту катчы (Башкы кызмат-Б-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Жогорку кесиптик билим

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Мамлекеттик жана/же муниципиалдык кызматтагы жыйынды стажы 3жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы

 

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө” конституциялык мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Аксакалдар соттору” жөнүндө мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Тынч чогулуштар жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы ПЖ № 308 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципиалдык кызматчыларына класстык чиндерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №24 жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципиалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнун, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” жобосун;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №25 жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципиалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” жобосун;
 • Адам ресурстарын башкаруу жаатындагы
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Улук топтогу административдик муниципиалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет

 

Каржы Экономикалык бөлүмүнүн башчысы (Улук кызмат-У-А)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Экономика жана башкаруу, финансылык багыттагы жогорку билим

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Мамлекеттик жана/же муниципиалдык кызматтагы жыйынды стажы 1жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Респу;бликасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №25 жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципиалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” жобосун;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Башкы адис- Ветеринардык (1штаттык бирдик) (Улук кызмат-У-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Жогорку кесиптик билим-Зоотехния, ветеринария адистиги боюнча.

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Мамлекеттик жана/же муниципиалдык кызматтагы жыйынды стажы 1жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Респу;бликасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Эмгек кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамы;

 

Башкы адис-сатып алуулар боюнча (1штаттык бирдик) (Улук кызмат-У-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Жогорку кесиптик билим-финансы экономикалык багыттар боюнча, мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча,

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Мамлекеттик жана/же муниципиалдык кызматтагы жыйынды стажы 1жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

 

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Респу;бликасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Бюджет кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамы;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Салыктар боюнча башкы адис (1штаттык бирдик) (Улук кызмат-У-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Жогорку кесиптик билим-финансы экономикалык багыттар боюнча, мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча,

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Мамлекеттик жана/же муниципиалдык кызматтагы жыйынды стажы 1жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Респу;бликасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Салык эмес кирешелер жөнүндөгү кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципиалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Жер, турак жай, коммуналдык маселе жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис (1штаттык бирдик) (Улук кызмат-У-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Жогорку кесиптик билим-Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш адистиктери боюнча, же болбосо Юриспруденция, Техникалык, Айыл чарба багыттары боюнча.

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Мамлекеттик жана/же муниципиалдык кызматтагы жыйынды стажы 1жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Респу;бликасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Социалдык коргоо жана социалдык-маданий маселелер боюнча башкы адис (1штаттык бирдик)  (Улук кызмат-У-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Жогорку кесиптик билим-Социалдык иштер адистиги боюнча, же болбосо Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча,

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Мамлекеттик жана/же муниципиалдык кызматтагы жыйынды стажы 1жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Респу;бликасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Балдар жөнүндөгү кодекси”;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Эмгек кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамы;

 

Юрист-башкы адис (1штаттык бирдик)(Улук кызмат-У-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Жогорку кесиптик билим — Юриспруденция, Укук таануу багыттары боюнча.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

Мамлекеттик жана/же муниципиалдык кызматтагы жыйынды стажы 1жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Респу;бликасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү.

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Укук бузуулар жөнүндөгү кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципиалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

 

Кенже топтогу административдик муниципиалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет

 

Бухгалтер кассир жетектөөчү адис (1штаттык бирдик) (Кенже кызмат-К-А)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим-Финансылык экономикалык багыттары боюнча.

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Иш стажына талап коюлбайт

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Бюджет кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамы;

 

Экономист статист жетектөөчү адис (1штаттык бирдик) (Кенже кызмат-К-А)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Муниципиалдык кызматчылар үчүн тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим-Финансылык экономикалык багыттары боюнча, же болбосо Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча,

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Иш стажына талап коюлбайт

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес кирешелер жөнүндө” мыйзамы;

 

Салыктар боюнча жетектөөчү адис (3штаттык бирдик) (Кенже кызмат-К-А)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Муниципиалдык кызматчылар үчүн тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим-Финансылык экономикалык багыттары боюнча, же болбосо Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча,

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Иш стажына талап коюлбайт

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес кирешелер жөнүндө” мыйзамы;

 

Жер маселелери боюнча жетектөөчү адис (1штаттык бирдик)(Кенже кызмат-К-А)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим- Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш адистиктери боюнча, же болбосо Юриспруденция, Техникалык, Айыл чарба багыттары боюнча.

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Иш стажына талап коюлбайт

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципиалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы “Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүүнүн шарттары

 

Маалымат компьютердик технологиялар  боюнча адис (1штаттык бирдик) (Кенже кызмат-К-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • Жогорку кесиптик билим-Эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар адистиктери боюнча, Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча,

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Иш стажына талап коюлбайт

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамы;

Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

Жер маселелери боюнча адис (1штаттык бирдик)(Кенже кызмат-К-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим- Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш адистиктери боюнча, же болбосо Юриспруденция, Техникалык, Айыл чарба багыттары боюнча.

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Иш стажына талап коюлбайт

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципиалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

 

Социалдык маселелер боюнча адис (1штаттык бирдик)(Кенже кызмат-К-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим- Социалдык иштер адистиги боюнча, же болбосо Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча,

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Иш стажына талап коюлбайт

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Балдар жөнүндөгү кодекси”
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө” мыйзамы;

 

Иш кагаздарын жүргүзүүчү адис (1штаттык бирдик)(Кенже кызмат-К-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим- Социалдык иштер адистиги боюнча, же болбосо Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча,

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Иш стажына талап коюлбайт

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Аскердик эсепке алуу столунун инспектору (4штаттык бирдик)

(Кенже кызмат-К-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим- Социалдык иштер адистиги боюнча, же болбосо Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча,

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Иш стажына талап коюлбайт

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарыныны жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;

 

Айыл башчы (3штаттык бирдик)(Кенже кызмат-К-Б)

 

Кесиптик билимдин денгээли:

 • жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим- Социалдык иштер адистиги боюнча, же болбосо Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча,

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • Иш стажына талап коюлбайт

 

Административдик муниципиалдык улук кызмат орундары үчүн (жалпы мыйзамдарды билүү) төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

 

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;

Бул конкурскка катышуучулар төмөндөгүдөй документтерди тапшыруусу зарыл:

 • Жеке арыз
 • Кадрдык өздүк баракча (2даана 4х6 сүрөт)
 • Резюме ( электрондук почтаны көрсөтүү менен)
 • Өмүр баян ( соттолбогондугун же соттолгондугун көрсөтүү менен)
 • ИИМден соттолбогондугу туралуу маалымат
 • Паспортунан көчүрмө
 • Нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү:
 • Нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчеси (иш стажы бар болсо)

Документтерди кабыл алуу убактысы жана орду

ДАРЕГИ:

Кара-Кулжа айылы М. Алиев көчөсү №74 Кара-Кулжа Айыл Өкмөтү байланыш номери 0779 736 172

Конкурскка документтер массалык маалымат каражаттарына жарыялангандан баштап  15 календардык күндүн ичинде саат 9-30дан 17-30га чейин кабыл алынат.