Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясы улук жана кенже
кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү үчүн ачык конкурс жарыялайт.
Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына
квалификациялык талаптар:
Финансы, экономика, ишкердикти өнүктүрүү иштери боюнча башкы адиси
1 штат бирдиги:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим — Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция,
Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый
илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика ж.б. тармактарында
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем
эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары
жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын “ Салык кодекси” ;
2.Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жөнүндө” Конституциялык
Мыйзамы
3.Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик Кодекси”
4.Кыргыз Республикасынын “Улуттук статистика жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Республикалык бюджет жөнүндө” Мыйзамы.
— Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-өз тармагы боюнча жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын,
тапшырмалардын жана жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө көзөмөлдү
жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Билим берүү, медицина маселелери боюнча башкы адиси 1 штат бирдиги:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим- Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Медициналык,
Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Гуманитардык, Табигый илимдер
тармактарында
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем
эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары
жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жөнүндө” Конституциялык
Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө”
Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” Мыйзамы.
— Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-өз тармагы боюнча жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын,
тапшырмалардын жана жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө көзөмөлдү
жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана уюштуруу иштери боюнча башкы адисЮрист 1 штаттык бирдик:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим-Юридикалык (Юриспруденция).
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем
эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары
жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” ;
2.Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”;
3.Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамы
4.Кыргыз Республикасынын “Администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу” жөнүндө
5. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси.
— Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-өз тармагы боюнча жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын,
тапшырмалардын жана жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө көзөмөлдү
жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына
квалификациялык талаптар:
Социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адиси
1 штаттык бирдик:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим — Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция,
Финансылык экономикалык, Гуманитардык, Табигый илимдер тармактарында
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Иш стажына талап коюлбайт.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын “Жөлөк пулдарды чегерүү жөнүндө” Мыйзамы;
2.Кыргыз Республикасынын “Пенсияларды чегерүү жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жөнүндө” Конституциялык
Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Кесиптик билим берүү жөнүндөгү” Мыйзамы
— Билгичтиги:
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө;
Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-өз тармагы боюнча жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын,
тапшырмалардын жана жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө көзөмөлдү
жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча адиси 1 штаттык бирдик:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим — Финансылык экономикалык, Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, Юриспруденция, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш
тармактарында
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Иш стажына талап коюлбайт.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө”;
2.Кыргыз Республикасынын “Улуттук мамлекеттик архивдик фонду жөнүндөгү”
Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Эмгек” кодекси.
— Билгичтиги:
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө;
Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын, тапшырмалардын жана
жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө жалпы көзөмөлдү жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Конкурска катышуу үчүн адистер төмөндөгүдөй документтерди тапшыруусу зарыл:
-конскурстук комиссиянын төрагасынын наамына арыз;
-кадрдын өздүк барагы;
— 3х6 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөтү;
-нотариустан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (эмгек стажы бар болсо);
-нотариустан күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча дипломдорунун көчүрмөсү;
-резюмеси (электрондук почтасын көрсөтүү менен);
-өмүр баяны;
-соттолбогондугу боюнча маалымат;
-паспортунун көчүрмөсү.
Бул документтер райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат
жетекчисине конкурс жарыяланып чыккан күндөн баштап 14 календарлык күндүн ичинде
(акыркы күнү саат 15-00гө чейин) тапшырылыш керек.
Дареги: Кара-Кулжа районунун Кара-Кулжа айыл аймагынын Кара-Кулжа айылы,
Б.Маткадыров көчөсү-№2. Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясынын
3- кабаты, 0(773)610202, 0(777)865635(в)