Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясы башкы, улук жана кенже
кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү үчүн ачык конкурс жарыялайт.
Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына
квалификациялык талаптар:
Жалпы секторунун башчысы. 1 штат бирдиги:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим- Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция,
Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый
илимдер, Техникалык, Курулуш ж.б.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем
эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары
жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамы;
2.Кыргыз Республикасынын “Улуттук мамлекеттик архивдик фонду жөнүндөгү”
Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана
муниципалдык кызматчыларынын этикасы боюнча” Кодекси;
4. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө”
5.Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жөнүндө” Конституциялык
Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз республикасынын мамлекеттик органдарынын
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган
маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамы.
-Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
-Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат кызматкерлери тарабынан
даярдалган ченемдик укуктук актылардын долбоорун мыйзам чегинде терең анализдөө,
текшерүү, оңдоо;
-жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын, тапшырмалардын жана
жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө жалпы көзөмөлдү жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Сектор башчысы. 1 штат бирдиги:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим — Финансылык экономикалык, Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый
илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика ж.б. тармактарында.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем
эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары
жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндө” Мыйзамы
2.Кыргыз Республикасынын “Айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” Мыйзамы
3.Кыргыз Республикасынын “ Салык кодекси” ;
4.Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жөнүндө” Конституциялык
Мыйзамы
5.Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик Кодекси”
6.Кыргыз Республикасынын “Автомобил жана жол транспорт жөнүндө” Мыйзамы
— Билгичтиги:
-иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп
чыгуу;
-түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо,
мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн
жоопкерчилик тартуу;
-кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз
убагында көрө билүү жана чечүү;
-алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн
мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
-өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
— Көндүмдөрү:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда
тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын
жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген
кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл
алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно
билүү;
-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын,
кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө,
мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;
-өз тармагы боюнча жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын,
тапшырмалардын жана жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө көзөмөлдү
жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды
колдоно билүү.
Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына
квалификациялык талаптар:
Финансы, экономика, ишкердикти өнүктүрүү иштери боюнча башкы адиси
1 штат бирдиги:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим — Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция,
Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый
илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика ж.б. тармактарында
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем
эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары
жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын “ Салык кодекси” ;
2.Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жөнүндө” Конституциялык
Мыйзамы
3.Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик Кодекси”
4. Кыргыз Республикасынын “Улуттук статистика жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Республикалык бюджет жөнүндө” Мыйзамы.
— Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-өз тармагы боюнча жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын,
тапшырмалардын жана жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө көзөмөлдү
жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Билим берүү, медицина маселелери боюнча башкы адиси 1 штат бирдиги:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим- Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Медициналык,
Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Гуманитардык, Табигый илимдер
тармактарында
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем
эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары
жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жөнүндө” Конституциялык
Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө”
Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” Мыйзамы.
— Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-өз тармагы боюнча жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын,
тапшырмалардын жана жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө көзөмөлдү
жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана уюштуруу иштери боюнча башкы адиси
(Юрист) 1 штаттык бирдик:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим-Юридикалык (Юриспруденция).
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем
эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары
жөнүндө” Мыйзамы;
5.Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” ;
2.Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”;
3.Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамы
4.Кыргыз Республикасынын “Администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу” жөнүндө
5. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси.
— Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
-өз тармагы боюнча жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын,
тапшырмалардын жана жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө көзөмөлдү
жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына
квалификациялык талаптар:
Укук коргоо, коргонуу жана коопсуздук боюнча жетектөөчү адис 1 штаттык бирдик:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим — Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция,
Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый
илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика ж.б. тармактарында.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Иш стажына талап коюлбайт.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы ;
2.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын “Эмгек” кодекси;
2. Кыргыз Республикасынын “Аскерге милдеттүүлүгү жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Жарандык процесстик кодекси”;
4. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы.
— Билгичтиги:
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө;
-Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-өз тармагы боюнча жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын,
тапшырмалардын жана жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө көзөмөлдү
жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча адиси 1 штаттык бирдик:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
Жогорку билим — Финансылык экономикалык, Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, Юриспруденция, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш
тармактарында
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
Иш стажына талап коюлбайт.
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
1.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө”;
2.Кыргыз Республикасынын “Улуттук мамлекеттик архивдик фонду жөнүндөгү”
Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын “Эмгек” кодекси.
— Билгичтиги:
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө;
Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-жогорку органдардан келген укуктук ченемдик актылардын, тапшырмалардын жана
жарандардын арыз даттануулары менен иштөөгө жалпы көзөмөлдү жүргүзүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Конкурска катышуу үчүн адистер төмөндөгүдөй документтерди тапшыруусу зарыл:
-конскурстук комиссиянын төрагасынын наамына арыз;
-кадрдын өздүк барагы;
— 3 х 6 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөтү;
-нотариустан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (эмгек стажы бар болсо);
-нотариустан күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча дипломдорунун көчүрмөсү;
-резюмеси (электрондук почтасын көрсөтүү менен);
-өмүр баяны;
-соттолбогондугу боюнча маалымат;
-паспортунун көчүрмөсү.
Бул документтер райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчисине
конкурс жарыяланып чыккан күндөн баштап 10 календарлык күндүн ичинде (акыркы
күнү саат 15-00гө чейин) тапшырылыш керек.
Дареги: Кара-Кулжа районунун Кара-Кулжа айыл аймагынын Кара-Кулжа айылы,
Б.Маткадыров көчөсү-№2. Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясынын 3-
кабаты, 0(777)865635