Кара-Кулжа   райондук            Эмгек,  социалдык            камсыздоо     жана   миграция башкармалыгы               улук       жана   кенже      топтогу  административдик мамлекеттик кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү максатында  2024-жылдын 30-майынан  тартып,       2024-жылдын      14-июнга чейин ачык конкурс  жарыялайт.

 1. Улук топтогу  административдик  мамлекеттик  кызмат  орундарына  төмөнкүдөй  квалификациялык талаптар белгиленет:

1.1. Эмгек жана иш менен камсыз кылуу секторунун башчысы: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”

Мыйзамы

 1. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”

Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын   “Кыргыз   Республикасына   көчүп   келүүчү   этникалык

кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Чет өлкөлүк граждандардын Кыргыз Республикасындагы

укуктук абалы жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Чет    өлкөлөрдөгү    мекендештерди    колдоо                        боюнча

мамлкеттик саясаттын негиздери жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Адамдарды  сатуунун  алдын  алуу  жана  ага  каршы

күрөшүү” Мыйзамы;

— кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же

расмий тилдерди билүү;
Билгичтиги :

—     Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

—     аналитикалык документтерди даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикада колдонуу;

—     кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

—     иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

 

—     эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
Көндүмдөрү :

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

—     ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

—     башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

—     компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон       программалык

продуктуларды колдоно билүү.

1.2.  Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”

Мыйзамы

 1. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
 3. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар

жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”

Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын

укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө”

— кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

—     аналитикалык документтерди даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикада колдонуу;

—     кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

—     иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

—     эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү :

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

—     ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
—     башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон                               программалык  продуктуларды колдоно билүү.

 

1.3. Мамлекеттик   жөлөкпулдарды   жана    акчалай                                        компенсацияларды  дайындоо боюнча бөлүмүнүн башчысы: 

1.4. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө  бөлүмүнүн башчысы: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын    “Жарандардын    кайрылууларын    кароо                         тартиби

жөнүндө” Мыйзамы

 1. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы; 6.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому

менен  бекитилген  кыргыз  Республикасында  иш  кагаздарын  жүргүзүү  боюнча  типтүү нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын      “Кыргыз      Республикасындагы                           Мамлекеттик

жөлөкпулдар жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз  Республикасынын  “  Калкты  иш  менен  камсыз  кылууга  көмөктөшүү

жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ден     соолугунун     мүмкүнчүлүктөрү                         чектелүү

адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Электрондук башкаруу жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө”

— кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

—     аналитикалык документтерди даярдоо;

—    тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикада колдонуу;

—     кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

—     иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

—     эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү :

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

—     ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
—     башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон                               программалык  продуктуларды колдоно билүү.

 

2.1.Эмгек жана иш менен камсыз кылуу секторунун башкы адиси: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”

Мыйзамы

 1. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын   “Кыргыз   Республикасына   көчүп   келүүчү   этникалык

кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”

Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Адамдарды  сатуунун  алдын  алуу  жана  ага  каршы

күрөшүү” Мыйзамы;

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

—     аналитикалык документтерди даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикада колдонуу;

—     кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

—     иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

—     эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү :

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

—     ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

—     башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

—     компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон       программалык

продуктуларды колдоно билүү.

2.2.  Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башкы адиси: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

 

Кесиптик компетенттүүлүгү:

—  төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”

Мыйзамы

 1. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
 3. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар

жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө”

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

—     аналитикалык документтерди даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикада колдонуу;

—     кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

—     иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

—     эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү :

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

—     ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

—     башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

—     компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон       программалык

продуктуларды колдоно билүү.

2.3. Социалдык кызмат көрсөтүү секторунун башкы адиси: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

—  төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”

Мыйзамы

 1. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

 

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар

жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын

укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө”

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

—     аналитикалык документтерди даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикада колдонуу;

—     кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

—     иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

—     эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү :

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

—     ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

—     башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

—     компьютердик    жана уюштуруу        техникасын, зарыл         болгон программалык

продуктуларды колдоно билүү.

2.4.  Мамлекеттик    жөлөкпулдарды жана акчалай        компенсацияларды 

дайындоо боюнча бөлүмүнүн башкы адиси; 

2.5.  Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө  боюнча бөлүмүнүн башкы адиси; 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”

Мыйзамы

 1. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар

жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын

 

укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө”

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

—     аналитикалык документтерди даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикада колдонуу;

—     кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

—     иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

—     эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү :

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

—     ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

—     башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

—     компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон       программалык

продуктуларды колдоно билүү.

2.6.  Каржы жана бухгалтердик эсеп секторунун башкы адиси: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: экономика жана башкаруу.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес

же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”

Мыйзамы

 1. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар

жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
—     аналитикалык документтерди даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикада колдонуу;

—     кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

—     иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

 

—     эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
Көндүмдөрү :

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

—     ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

—     башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

—     компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон       программалык

продуктуларды колдоно билүү.

 1. Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык

кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:  3.1.Эмгек жанаиш менен камсыз кылуу секторунун жетектөөчү адиси: 

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
2.  Иш стажы жана тажрыйбасы: 

—  иш стажына талаптарды койбостон

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”

Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”

Мыйзамы

 1. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий

тилдерди билүү;
Билгичтиги :

—     Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

—     Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикалык иште колдонуу;

—     кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

—     жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
—     мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
—     командада иштөө:

Көндүмдөрү:

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

—     компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон       программалык

продуктуларды колдоно билүү.

3.2.  Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

 

—  иш стажына талаптарды койбостон

Кесиптик компетенттүүлүгү:

—  төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”

Мыйзамы

 1. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий

тилдерди билүү;
Билгичтиги :

—     Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

—     Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикалык иште колдонуу;

—     кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

—     жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
—     мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
—     командада иштөө:

Көндүмдөрү:

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

—     компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон       программалык

продуктуларды колдоно билүү.

З.З.Социалдык кызмат көрсөтүү секторунун жетектөөчү адиси: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптарды койбостон

Кесиптик компетенттүүлүгү:

—  төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар

жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын

укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.

 

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий  тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

—     Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикалык иште колдонуу;

—     кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

—     жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
—     мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
—     командада иштөө:

Көндүмдөрү:

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

—     компьютердик    жана уюштуруу        техникасын, зарыл        болгон программалык

продуктуларды колдоно билүү.

3.4.  Мамлекеттик    жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды 

дайындоо боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү адиси: 

3.5.  Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө  боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү адиси: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптарды койбостон

Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар

жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын

укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий  тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

—     Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикалык иште колдонуу;

—     кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

—     жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
—     мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
—     командада иштөө:

Көндүмдөрү:

 

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

—     компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон     программалык

продуктуларды колдоно билүү.

 

 

3.6.  Каржы жана бухгалтердик эсеп секторунун жетектөөчү адиси: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: экономика жана башкаруу.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптарды койбостон

Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар

жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий  тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

—     Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикалык иште колдонуу;

—     кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

—     жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
—     мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
—     командада иштөө:

Көндүмдөрү:

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

—     компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон       программалык

продуктуларды колдоно билүү.

4.1. Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн адиси: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптарды койбостон

Кесиптик компетенттүүлүгү:

—  төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

 

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар

жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий  тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

—     Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикалык иште колдонуу;

—     кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

—     жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
—     мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
—     командада иштөө:

Көндүмдөрү:

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

—     компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон       программалык

продуктуларды колдоно билүү.

4.2.   Социалдык кызмат көрсөтүү секторунун адиси: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптарды койбостон

Кесиптик компетенттүүлүгү:

—  төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын

укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий  тилдерди билүү;

Билгичтиги : 

—     Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

—     Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикалык иште колдонуу;

—     кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

—     жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

 

—     мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
—     командада иштөө:

Көндүмдөрү:

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

—     компьютердик    жана уюштуруу        техникасын, зарыл        болгон программалык

продуктуларды колдоно билүү.

4.3.  Мамлекеттик    жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды 

дайындоо боюнча бөлүмүнүн адиси: 

4.4.  Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө  боюнча бөлүмүнүн адиси: 

Кесиптик билимдин деңгээли: 

—  жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,

педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптарды койбостон

Кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана  муниципалдык

кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2020-жылдын  3-мартындагы  №120  токтому

менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү  нускама;

 1. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар

жөнүндө” Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.

кызматтык  милдеттерди  аткаруу  үчүн  зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана/же  расмий  тилдерди билүү;

Билгичтиги :

—     Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

—     Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

—     тиешелүү  чөйрөдөгү  ата  мекендик  жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана

практикалык иште колдонуу;

—     кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

—     жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
—     мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
—     командада иштөө:

Көндүмдөрү:

—     Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

—     компьютердик     жана     уюштуруу     техникасын,     зарыл     болгон       программалык

продуктуларды колдоно билүү.

Бул конкурска катышуучулар төмөндөгудөй документтерди тапшыруусу зарыл:

жеке арыз;

—     кадрдык өздүк баракча, 2 сүрөт (3х4);

—     резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен)

—     Өмүр баян ( соттолбогондугун же соттолгондугун көрсөтүү менен)
—     ИИМден соттолбогондугу туралуу маалымат;

паспортунан көчүрмө

—     нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча

 

билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

—    нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин

көчүрмөсү ( иш стажы бар болсо);

Документтерди кабыл алуу убактысы жана орду:

ДАРЕГИ: Кара-Кулжа айылы, Ч.Пазылов көчөсу-39, райондук Эмгек социалдык  камсыздоо жана миграция башкармалыгы байланыш номери: 0551-04-87-04

 

 

Конкурска документтер массалык маалымат каражаттарына жарыялангандан  баштап, 2024-жылдын 30-майынан тартып, 2024-жылдын 14-июнуна чейин иш күндөрү  кабыл  алынат.