Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы башкы, улук жана кенже кызмат
орундарына кадрлар резервин түзүү үчүн ачык конкурс жарыялайт.
Башкы топтогу мамлекеттик кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын “Администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” ;
4. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депуттатарын шайлоо жөнүндө” ;
5.Кыргыз Республикасынын “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей
мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”;
6. Кыргыз Республикасынын Этика Кодекси;
7. Кыргыз Республикасынын “Айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”;
8. Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”;
9. Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодекси”;
Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн жалпы
мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңешинин депуттатарын шайлоо жөнүндө” ;
2. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депуттатарын шайлоо жөнүндө” ;
3. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу жөнүндө” ;
4. Кыргыз Республикасынын “Администрациялык- аймактык түзүлүшү тууралуу” ;
5. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинети жөнүндө” ;

6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик башкаруусуна санариптик
технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча №64 Жарлык” ;
7. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө;
8. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө”;
9. Кыргыз Республикасынын “Эмгек Кодекси”;
10. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ №171 Жарлыгы;
11. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралдагы ПЖ №24 Жарлыгы;
12. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ №169 Жарлыгы;
13. Кыргыз Республикасынын “Жер Кодекси”;
14. Кыргыз Республикасынын “Инвестициялар жөнүндө”;
15. Кыргыз Республикасынын “Айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”;
16. Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодекси”;
Кенже административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу жөнүндө” ;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
3. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинети жөнүндө” ;
4. Кыргыз Республикасынын “Эмгек Кодекси”;
5. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинети жөнүндө” ;
6. Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;
7. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
8. Кыргыз Республикасынын “Инвестициялар жөнүндө”;
9. Кыргыз Республикасынын “Айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”;
10. Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодекси”;
11. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө”;
12. Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө 2020-
жылдын 3-марты №120;
Санариптик компететтүүлүккө ээ болуу жаатында мамлекеттик кызматчыларга
коюлуучу талаптар
-КРдин мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системаларынан пайдалануу ;
-текст , графика жана таблица турүндөгү редакторлор менен иштөө;
Комьютердик жана социалдык түйүндөрүндө иштөө, электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү
маалыматты издөө, алмашуу жана сактоо (интернет, элпочта ж.б) ;
-маалыматтын өзгөрүшүнүн жогору ылдамдыгы жана ар түрдүү болуу шартында маалыматтык
базалар менен иш жүргүзүү;
-статистикалык маалыматтарга талдоо жүргүзүү жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууга
колдоо көрсөтүү үчүн маалыматты жаратуу;
-презентацияларды уюштуруу ;
-эсептөөлөр менен байланыштуу сан түрүндөгү маалыматтар менен иштөө;
-маалыматтарды таблица , диаграмма жана график түрүндө көрсөтүү.

-Веб –конференц-байланышты уюштуруу боюнча тиркемелерден пайдалануу ;
-видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн вебтиркемелерди колдонуу;
Маалыматтык –комуникациялык технологиялар чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаты жана
ченемдик укуктук актыларды билүү.
“ Санарип Кыргызстан 2019-2023”санариптик транформациялоо концепциясынын негизги
жоболорун жана мыйзамдарын жана электрондук башкаруу жөнүндө;
Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башкы административдик
мамлекеттик кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар: (Б-Б):
1. Кесиптик билимдин денгээли:
-гуманитардык багыттагы жогорку билим (философия , политология , психология,тарых,
юриспруденсия , журналистика , эл аралык мамилелер, чыгыш таануу, филология,дене
тарбия,спорт ,туризм);
-социалдык багыттагы жогорку билим;(социология, социалдык иштер жаатында жаштар менен
иштөөнү уюштуруу);
-педагогикалык багыттагы жогорку билим;
-саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку билим;
-экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим (Экономика , менеджмент, коммерция ,
соода иши ,бизнес информатика, логистика, бизнес башкаруу ,персоналдарды башкаруу,
мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу) ;
-айыл чарба багытындагы жогорку билим( агрономия,агроинженерия, зоотехника,ветеринария,
айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы,жерге
жайгаштыруу , геология);
-архитектура жана курулуш багытындагы жогорку билим;
-эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар багытындагы жогорку билим
(информатика жана эсептөө техникасы , информациялык система жана технологиялар, интернет
технологиялар жана башкаруу);
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
-башкы кызмат орундарына мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйындысы стажы
3 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы бар;
3. Кесиптик компетенциялары :
-төмөнкүлөрдү билүү:
Тиешелүү тармактагы мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын “Администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” ;
4. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депуттатарын шайлоо жөнүндө” ;
5. Кыргыз Республикасынын “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей
мүмкүнчүлүктөрдун мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”;
6. Кыргыз Республикасынын Этика Кодекси;
7. Кыргыз Республикасынын “Айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”;
8. Кыргыз Республикасынын “Салык Кодекси”;
9. Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик Кодекси” Мыйзамдарын жана кызматтык милдеттерин
аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү зарыл.

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы улук кызмат орундары
1) Кесиптик билимдин денгээли:
-Экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим;
-айыл чарба багыттагы жогорку билим;
-архитектура , жол жана курулуш багытандагы жогорку билим;
— табият таануу илимдери багытындагы жогорку билим;
-энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку билим;
-башкаруу багыттагы жогорку билим;
-саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку билим;
-гуманитардык багыттагы жогорку билим;
-педагогикалык багыттагы жогорку билим;
-маданият жана искусство багытындагы жогорку билим.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана /же мамлекеттик кызмат стажы же тийиштүү
кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) Кесиптик компетенциялары:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы
мыйзамдарды:
1. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңешинин депуттатарын шайлоо жөнүндө” ;
2. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депуттатарын шайлоо жөнүндө” ;
3. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу жөнүндө” ;
4. Кыргыз Республикасынын “Администрациялык- аймактык түзүлүшү тууралуу” ;
5. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинети жөнүндө” ;
6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “ Мамлекеттик башкаруусуна санариптик
технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча №64 Жарлык” ;
7. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө;
8. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө”;
9. Кыргыз Республикасынын “Эмгек Кодекси”;
10. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ №171 Жарлыгы;
11. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралдагы ПЖ №24 Жарлыгы;
12. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ №169 Жарлыгы;
13. Кыргыз Республикасынын “Жер Кодекси”;
14. Кыргыз Республикасынын “Инвестициялар жөнүндө”;
15. Кыргыз Республикасынын “Айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”;
16. Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодекси” Мыйзамдарын жана кызматтык милдеттерин
аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;
— Билгичтиги:
Маалыматты жыйноо,талдоо,системалаштыруу жана жалпылоо;
Аналитикалык документтерди даярдоо;
Тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада
колдонуу;
Кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;
Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
-көндүмдөрү:
Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
Ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
Башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу ;
Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктыларды колдоно
билүү.
Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы кенже административдик кызмат
ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билимдин денгээли:
Жогорку билим финансылык экономикалык багыттары боюнча жана мамлекеттик
башкаруу
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
– экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим;
– айыл чарба багытындагы жогорку билим;
– архитехтура, жол жана курулуш багытындагы жогорку билим;
– табият таануу илимдери багытындагы жогорку билим;
– энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку билим;
– башкаруу багыттагы жогорку билим ;
– саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку билим;
– гуманитардык багыттагы жогорку билим
– педагогикалык багыттагы жогорку билим;
–маданият жана искусство багытындагы жогорку билим.
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы
мыйзамдарды:
1. Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу жөнүндө” ;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
3. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинети жөнүндө” ;
4. Кыргыз Республикасынын “Эмгек Кодекси”;
5. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинети жөнүндө” ;
6. Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;
7. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
8. Кыргыз Республикасынын “Инвестициялар жөнүндө”;
9. Кыргыз Республикасынын “Айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”;
10. Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодекси”;
11. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө”;
12. Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө 2020-
жылдын 3-марты №120 Мыйзамдарын жана кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон
көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Конкурска катышууга керектуу документтердин тизмеси:
1. Жеке арыз, кадрларды эсепке алуу баракчасы, өмүр баян (соттолгондугу же
соттолбогондугу жөнүндөгү маалыматтарды көрсөтүү менен), резюме, фото сүрөт;
2. Паспорттун көчүрмөсү;
3. Тиешелүү адистик боюнча жогорку билимин, иш стажы жана квалификациясын аныктаган
документтер (нотариалдык жактан же иштеген жери боюнча персоналдарды башкаруу кызматы
тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин, жогорку билими жөнүндө, квалификациясын
жогорулатуу жөнүндө документтердин, окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы
тууралу дипломдорунун көчүрмөсү);
4. Сунуштама каттар кошумча тиркеме катары тиркелсе да болот;
жөнөткөн документтери жана маалыматтары белгиленген тартипке жооп бербеген жарандар
конкурска катышпайт.
Документтерди жарыя чыккан кундөн тартып он күн ичинде Кара-Суу райондук мамлекеттик
администрациясынын имаратынын 3-кабатында, Ж.Аматов көчөсү №2 кабыл алынат.
Тел 0550-57-77-09