Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы № 24
Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык
кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн жана
иштөөсүнүн тартиби жөнүндөгү Жобого” ылайык, Кара-Суу райондук Эмгек,
социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы улук жана кенже топтогу
административдик мамлекеттик кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү максатында

2023-жылдын 16-октябрдан тартып, 2023-жылдын 31-октябрга чейин улук жана кенже топторуна ачык конкурс жарыялайт.

 1. Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй
  квалификациялык талаптар белгиленет:
  1.1. Эмгек жана иш менен камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы:
  Кесиптик билимдин деңгээли:

  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес
  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
  Мыйзамы
  3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
  5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  7. Кыргыз Республикасынын “ Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”
  Мыйзамы;
  8. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасына көчүп келүүчү этникалык
  кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө” Мыйзамы;
  9. Кыргыз Республикасынын “Чет өлкөлүк граждандардын Кыргыз Республикасындагы
  укуктук абалы жөнүндө” Мыйзамы;
  10. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;
  11. Кыргыз Республикасынын “Чет өлкөлөрдөгү мекендештерди колдоо боюнча
  мамлкеттик саясаттын негиздери жөнүндө” Мыйзамы;
  12. Кыргыз Республикасынын “Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы
  күрөшүү” Мыйзамы;
  — кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же
  расмий тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
  — аналитикалык документтерди даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикада колдонуу;
  — кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
  — иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
  — эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
  Көндүмдөрү :
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
  — ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
  — башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  1.2. Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы:
  Кесиптик билимдин деңгээли:

  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес
  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
  Мыйзамы
  3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
  5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  7. Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
  8. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
  9. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар
  жөнүндө” Мыйзамы;
  10. Кыргыз Республикасынын “ Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”
  Мыйзамы;
  11. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын
  укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;
  12. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө”
  — кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же
  расмий тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
  — аналитикалык документтерди даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикада колдонуу;
  — кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
  — иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
  — эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
  Көндүмдөрү :
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
  — ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
  — башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
  компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  1.3. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды
  дайындоо боюнча бөлүмүнүн башчысы:

  1.4. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө
  бөлүмүнүн башчысы:

  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес
  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
  жөнүндө” Мыйзамы
  3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
  5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча
  типтүү нускама;
  7. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
  8. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик
  жөлөкпулдар жөнүндө” Мыйзамы;
  9. Кыргыз Республикасынын “ Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү
  жөнүндө” Мыйзамы;
  10. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү
  адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;
  11. Кыргыз Республикасынын “Электрондук башкаруу жөнүндө” Мыйзамы;
  12. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө”
  — кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же
  расмий тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
  — аналитикалык документтерди даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикада колдонуу;
  — кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
  — иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
  — эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
  Көндүмдөрү :
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
  — ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
  — башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
  компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  2.1.Эмгек жана иш менен камсыз кылуу бөлүмүнүн башкы адиси:
  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес
  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
  Мыйзамы
  3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
  5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  7. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасына көчүп келүүчү этникалык
  кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө” Мыйзамы;
  8. Кыргыз Республикасынын “ Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”
  Мыйзамы;
  9. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;
  10. Кыргыз Республикасынын “Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы
  күрөшүү” Мыйзамы;
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же
  расмий тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
  — аналитикалык документтерди даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикада колдонуу;
  — кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
  — иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
  — эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
  Көндүмдөрү :
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
  — ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
  — башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  2.2. Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башкы адиси:
  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес
  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
  Мыйзамы
  3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
  5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  7. Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
  8. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
  9. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар
  жөнүндө” Мыйзамы;
  10. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө”
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же
  расмий тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
  — аналитикалык документтерди даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикада колдонуу;
  — кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
  — иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
  — эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
  Көндүмдөрү :
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
  — ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
  — башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  2.3.Социалдык кызмат көрсөтүү бөлүмүнүн башкы адиси:
  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес
  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
  Мыйзамы
  3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
  5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  7. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
  8. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар
  жөнүндө” Мыйзамы;
  9. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын
  укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;
  10. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө”
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же
  расмий тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
  — аналитикалык документтерди даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикада колдонуу;
  — кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
  — иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
  — эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
  Көндүмдөрү :
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
  — ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
  — башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  2.4. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды
  дайындоо боюнча бөлүмүнүн башкы адиси;

  2.5. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө
  боюнча бөлүмүнүн башкы адиси;

  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес
  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
  Мыйзамы
  3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
  5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  7. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексы;
  8. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар
  жөнүндө” Мыйзамы;
  9. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын
  укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;
  10. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө”
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же
  расмий тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
  — аналитикалык документтерди даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикада колдонуу;
  — кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
  — иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
  — эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
  Көндүмдөрү :
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
  — ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
  — башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  2.6. финансылык жана бухгалтердик эсеп секторунун башкы адиси:
  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: экономика жана башкаруу.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес
  же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
  Мыйзамы
  3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
  5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  7. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
  8. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар
  жөнүндө” Мыйзамы;
  9. Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамы;
  10. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же
  расмий тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
  — аналитикалык документтерди даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикада колдонуу;
  — кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
  — иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
  — эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
  Көндүмдөрү :
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
  — ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
  — башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  2. Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык
  кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

  3.1.Эмгек жана иш менен камсыз кылуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси:
  1. Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — иш стажына талаптарды койбостон
  3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  4. Кыргыз Республикасынын “ Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”
  Мыйзамы;
  5. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
  Мыйзамы
  6. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
  7. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий
  тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
  — Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикалык иште колдонуу;
  — кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
  — жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
  — мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
  — командада иштөө:
  Көндүмдөрү:
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  3.2. Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси:
  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — иш стажына талаптарды койбостон
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  4. Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
  5. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
  Мыйзамы
  6. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
  7. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий
  тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
  — Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикалык иште колдонуу;
  — кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
  — жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
  — мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
  — командада иштөө:
  Көндүмдөрү:
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.

  З.З.Социалдык кызмат көрсөтүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси:
  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — иш стажына талаптарды койбостон
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  4. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
  5. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар
  жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын
  укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;
  7. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий
  тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
  — Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикалык иште колдонуу;
  — кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
  — жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
  — мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
  — командада иштөө:
  Көндүмдөрү:
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  3.4. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды
  дайындоо боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү адиси:

  3.5. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө
  боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү адиси:

  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — иш стажына талаптарды койбостон
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  4. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
  5. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар
  жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын
  укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;
  7. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий
  тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
  — Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикалык иште колдонуу;
  — кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
  — жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
  — мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
  — командада иштөө:
  Көндүмдөрү:
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  3.6. Каржы жана бухгалтердик эсеп секторунун жетектөөчү адиси:
  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: экономика жана башкаруу.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — иш стажына талаптарды койбостон
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  4. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
  5. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар
  жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамы;
  7. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий
  тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
  — Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикалык иште колдонуу;
  — кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
  — жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
  — мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
  — командада иштөө:
  Көндүмдөрү:
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  4.1. Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн адиси:
  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — иш стажына талаптарды койбостон
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  4. Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
  5. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар
  жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий
  тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
  — Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикалык иште колдонуу;
  — кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
  — жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
  — мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
  — командада иштөө:
  Көндүмдөрү:
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  4.2. Социалдык кызмат көрсөтүү бөлүмүнүн адиси:
  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — иш стажына талаптарды койбостон
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  4. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
  5. Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын
  укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий
  тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
  — Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикалык иште колдонуу;
  — кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
  — жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
  — мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
  — командада иштөө:
  Көндүмдөрү:
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.
  4.3. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды
  дайындоо боюнча бөлүмүнүн адиси:
  4.4. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө
  боюнча бөлүмүнүн адиси:

  Кесиптик билимдин деңгээли:
  — жогорку билим: гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, экономика жана башкаруу,
  педагогикалык билим берүү, табыгий илимдер, техникалык илимдер.
  Иш стажы жана тажрыйбасы:
  — иш стажына талаптарды койбостон
  Кесиптик компетенттүүлүгү:
  — төмөнкүлөрдү билүү:
  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча
  иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:
  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
  кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
  3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
  менен бекитилген кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
  нускама;
  4. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
  5. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик жөлөкпулдар
  жөнүндө” Мыйзамы;
  6. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы.
  кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий
  тилдерди билүү;
  Билгичтиги :
  — Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
  — Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
  — тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
  практикалык иште колдонуу;
  — кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
  — жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
  — мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
  — командада иштөө:
  Көндүмдөрү:
  — Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
  — компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
  продуктуларды колдоно билүү.

Бул конкурска катышуучулар төмөндөгудөй документтерди тапшыруусу зарыл:
— жеке арыз;
— кадрдык өздүк баракча, 2 сүрөт (3х4);
— резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен)
— Өмүр баян ( соттолбогондугун же соттолгондугун көрсөтүү менен)

паспортунан көчүрмө
— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча
билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин
көчүрмөсү ( иш стажы бар болсо);
Документтерди кабыл алуу убактысы жана орду:
ДАРЕГИ: Кара-Суу шаары, Ленин  көчөсу-50, райондук Эмгек социалдык
камсыздоо жана миграция башкармалыгы байланыш номери: 0552 29 99 47
Конкурска документтер массалык маалымат каражаттарына жарыялангандан
баштап, 2023-жылдын 16-октябрдан тартып, 2023-жылдын 31-октябрга чейин иш
күндөр кабыл алынат.