Кара-Суу районунун Катта-Талдык айыл өкмөтүнүн административдик муниципалдык кызмат орундарынын топторуна квалификациялык талаптар

Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары жана айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 5 беш жылдан кем эмес;

3) Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын жана Тиешелүү кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламентөөчү мыйзамдарды;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлкеттик жана расмий тилдерди;

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды интегреациялоо;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында көрө аныктоо жана чечүү;

коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо; ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү; чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

— Көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө)

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү. Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчысы:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы: -мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан  1 жылдан кем эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес;

Башкы адис – сатып алуулар боюнча:

1) Кесиптик билимдин деңгээли: — тиешелүү багыттагы жогорку билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы: -мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан  1 жылдан кем эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес;

Башкы адис салык боюнча (1 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли: — тиешелүү багыттагы жогорку билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы: -мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан  1 жылдан кем эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес;

Башкы адис бухгалтер (1 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес;

Башкы адис жер маселелери боюнча (1 штатык бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы: -мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан  1 жылдан кем эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес;

Башкы адис (маалымат, малымат алмашуу жана маалыматтык технологиялар боюнча (1 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку билим

2) Иш стажы жана тажрыйбасы: -мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан  1 жылдан кем эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес;

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

Жетектөөчү адис –экономист-статист (1 штатык бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли: — тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы: — иш стажына талап коюлбайт;

Жетектөөчү адис социалдык маселелер боюнча ( 2штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли: — тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

Жетектөөчү адис кирешелер боюнча (1 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

Жетектөөчү адис (жер маселелери боюнча (1 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы: — иш стажына талап коюлбайт

Адис- бухгалтер-кассир боюнча (1 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли: — тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

Адис – ветеринар (1штатык бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли: — тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы: — иш стажына талап коюлбайт;

Адис-аскердик-эсепке алуу столунун инспектору(4 штаттык бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы орто кесиптик билим;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламентөөчү мыйзамдарды:

Кызматтык мидлдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлкеттик жана / же расмий тилдери;

— Билгичтиги: жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу; документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

— Көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Керектелүүчү документтер: паспорт көчүрмөсү, эмгек китепчесинин жана дипломдун көчүрмөсү натариустан тастыкталган, өмүр баян, резюме, аскердик китепченин көчүрмөсү, 4Х6 сурот 2 даана, соттолбогондугу тууралуу маалымкат. Документтер жарыя чыккан күндөн баштап, 10 жумушчу күн ичинде кабыл алынат. Ош облусу Кара-Суу району Катта-Талдык айыл өкмөтү Баш-Булак айылы У.Шамурзаев көчөсү 58.

Маалымат үчүн тел. 0778 87 30 87. 0554 34 04 34 Сынактын өтө турган күнү жана жайы жөнүндө квалификациялык талаптарга жооп бере турган жарандарга кошумча маалымат билдиребиз.