Кеңеш айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат
жана муниципалдык кызмат” жөнүндө Мыйзамына ылайык административтик
муниципалдык башкы, улук жана кенже кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү үчүн
ачык сынак жарыялайт:
Башкы кызмат орундары үчүн: ( жооптуу катчы)
• Жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденсия,
Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый
илимдер,Техникалык, Курулуш, Энергетика тармагында)
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары:
• Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
• Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети
жөнүндө” Конституциялык Мыйзамы;
• Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
• Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
• Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
• Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө” Мыйзамы;
• Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”
Мыйзамы;
• Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында
турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамы;
• Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ОШ ОБЛАСТЫ
КАРА-КУЛЖА РАЙОНУ
КЕНЕШ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
Кенеш айылы А.Шерматов көч№14
Тел 0(3239) 6-00-48
Е-mail; Kenesh zhivprom @mail.ru
ИНН 01804200510016
ОКПО 23785883
БИК 440710
э/э 4407101001000750
Банк КР ФМ Борбордук казына
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАРА-КУЛЖИНСКОГО РАЙОН
СЕЛЬСКАЯ УПРАВА КЕНЕШ
Село Кенеш ул.А.Шерматов №14
Тел 0(3239) 6-00-48
Е-mail; Kenesh zhivprom @mail.ru
ИНН 01804200510016
ОКПО 23785883
БИК 440710
р/с 4407101001000750
Банк Центральное казначейство МФ КР
• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы
№ 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү
боюнча типтүү нускама”
• Жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы
же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы)
Улук кызмат орундары үчүн: (финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы,
компьютердик технологиялар жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкы адиси,
өзгөчө кырдаалдар, коммуналдык менчик, инвестициялар боюнча башкы адиси, жер жана
турак жай маселелери жана айыл чарбасы боюнча башкы адиси, мал чарбасы жана
ветеринария боюнча башкы адиси)
• Жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденсия,
Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый
илимдер,Техникалык, Курулуш, Энергетика тармагында)
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары:
• Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
• Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
• Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
• Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө” Мыйзамы;
• Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы
№ 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама”
• Жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы же
тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы)
Кенже кызмат орундары үчүн: (статист-экономист, кирешелер боюнча жетектөөчү
адис, социалдык маданий маселелери боюнча жетектөөчү адис, аскердик эсепке алуу
столунун кызматкери, Маалымат технологиялар адиси (ИТК) )
-Жогорку билим, атайын орто (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,
Юриспруденсия, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык,
Табигый илимдер,Техникалык, Курулуш, Энергетика тармагында)
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары:
• Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
• Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнүндө” мыйзамы;
• Иш стажына талап коюлбайт.
Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтер
(атайын папкада тиркелген)
➢ -жеке арызы
➢ -өздүк каттоо баракчасы
➢ -дипломдун көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүргөн)
➢ -эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүргөн)
➢ -паспорт (көчүрмөсү менен)
➢ -резюме
➢ -өмүр баяны (соттолгондугун же соттолбогондугуун көрсөтмөсү менен)
➢ -3х4 өлчөмүндөгү төрт даана сүрөт
Сынакка катышуучулардын документтери жарыя чыккан күндөн баштап 10 күн
аралыгында Кеңеш айыл өкмөтүнүн конкурстук комиссиясы (жооптуу катчы) тарабынан
кабыл алынат.
Сурап билүү үчүн (0772 ) 75-24-25 телефонуна кайрылсаныздар болот.
Конкурстук комиссия.