Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик
Агенттикте 2022-жылдын 4-октябрында 2022-2024 жылдарга карата коррупциянын алдын алуу боюнча стратегиялык пландын долбоорун талкуулоо болуп өттү. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин башкы катчысы Муканова Нурийпа Алиевна, Агенттиктин башчылары жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери катышты.
Тегерек столдун жүрүшүндө, Агенттиктин ишиндеги коррупциялык иштерди алдын алуу, мамлекеттик жана муниципалдык кадрлар маселелери, жеке жана юридикалык жактар менен өз ара аракеттенүүгө байланышкан башка жол-жоболору, моралдык-этикалык нормалары күмөндүү жана ачык коррупцияга кызыкдар адамдарды ишке албоо жана кепилдик берүүчү персоналды башкаруу системасын, ошондой эле коррупциялык мотивацияны төмөндөтүү боюнча системаларды жана программаларды ишке ашыруусу каралды.
4 октября 2022 года в Государственном агентстве государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров КР состоялось обсуждение проекта стратегического плана по предупреждению коррупции на 2022-2024 годы.
В данном мероприятии приняли участие генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики Муканова Нурийпа Алиевна, руководители Агентства и руководители структурных подразделений.
В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы предупреждения коррупции в деятельности Агентства, вопросы государственного и муниципального персонала, иные процедуры, связанные с взаимодействием с физическими и юридическими лицами, недопущение приема на работу лиц с сомнительными морально-этическими нормами и лиц, заинтересованных в открытой коррупции, и системы управления персоналом, а также внедрение системы и программ по сокращению коррупционной мотивации.