КРнын ӨКМнин Талас облусу боюнча башкармалыгы

КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 

2022-жылдын  2-февралындагы ПЖ №24

“Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана  иштөөсү жөнүндө” Жарлыгынын негизинде,

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кадрлар резервине киргизүү үчүн улук жана кенже административдик мамлекеттик  жарандык кызматынын орундарына сынак жарыялайт:

 

I.Улук топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна төмөндөгү квалификациялык талаптар белгиленет:

1)Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: техникалык илимдери, гуманитардык илимдери, экономика жана башкаруу, табият таануу илимдери, архитектура жана курулуш, саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфералык жана өрт коопсуздугу.

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3.Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1)Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы   ПЖ №171 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексин бекитүү жөнүндө” Жарлыгы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында  иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

Предметтик мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында иш-кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын    28-октябрындагы №233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин                   2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобосун.

3.2)Билгичтиги:

-документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдалуусун көзөмөлдөө;

-иш кагаздарын жүгүртүүнү билүү.

3.3)Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этика ченемдерин, ыкмаларын билүү.

  1. Улук топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна төмөндөгү квалификациялык талаптар белгиленет:

1)Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика жана башкаруу, бухгалтердик эсеп жана аудит.

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1)Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ № 171 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексин бекитүү жөнүндө” Жарлыгы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында  иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

Предметтик мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин;

-Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык

кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жарлыгын;

-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                                  1-августундагы №433 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлеп иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин              2022-жылдын 23-сентябрындагы №519 КПҮ “Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын, Куралдуу Күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүлүштөрүнүн эркин жалданган жана жарандык персоналына эмгек акы төлүү шарттары жөнүндө” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын  15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

-Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын                              25-декабрындагы №137-П “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругун.

3.2)Билгичтиги:

— каржы жана мерчемдөө отчётторун даярдоо жөндөмдүүлүгү;

— сметаны түзүү жөндөмдүүлүгү;

-эсеп жана отчеттуулуктун туура эмес жүргүзүлүшүн алдын алуу боюнча иш-чараларын уюштурууну билүү;

-каржылоо ишмердүүлүгүн алып барууну билүү.

— “1С-бухгалтерия” 8.2 программасын билүү;

— иш кагаздарын жүргүзүү эрежерин билүү.

3.3)Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этика ченемдерин, ыкмаларын билүү.

III. Улук топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна төмөндөгү квалификациялык талаптар белгиленет:

1)Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: техникалык илимдери, экономика жана башкаруу, табият таануу илимдери, архитектура жана курулуш, саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфералык жана өрт коопсуздугу.

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1)Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы            ПЖ №171 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексин бекитүү жөнүндө” Жарлыгы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында  иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

Предметтик мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                                  7-декабрындагы №670 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Эвакуациялык комиссия жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы №550 “Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”,                   2019-жылдын 18-апрелиндеги №179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын 24-июнундагы №315 “Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана калкты Жарандык коргонуу тармагында даярдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө”, 2019-жылдын 11-ноябрындагы №597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоонун тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы №212 “Аймактарды топторго, уюмдарды — Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү татибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы №213 “Жарандык коргонуу жаатындагы эскертүүлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын           13-майындагы №219 “Коопсуз райондорго калкты эвакуациялоо жана көчүрүү, ошондой эле материалдык жана маданий баалуулуктарды эвакуациялоо тартибин бекитүү жөнүндө” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын                 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2)Билгичтиги:

жарандар менен  иштей билүү жөндөмү;

— жарандык коргонуу планын долбоорун иштеп чыгуу, сунуш берүү;

— жарандык коргонуу боюнча окутуулардын иш кагаздарын билүү;

— карталар менен иштей билүү жөндөмү;

— өзгөчө кырдаалдар учурунда иштөөгө физикалык чыдамкайлуулугу;

— чоң көлөмдүү маалыматтар менен иштөө жөндөмдүүлүгү;

-жогорку турган башчылардын тапшырмаларын сапаттуу аткаруу жөндөмдүүлүгү;

— курулуш эрежелери жана нормаларын билүү.

3.3)Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этика ченемдерин, ыкмаларын билүү.

  1. Улук топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна төмөндөгү квалификациялык талаптар белгиленет:

1)Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: техникалык илимдери, экономика жана башкаруу, информатика жана эсептөө техникасы, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфералык жана өрт коопсуздугу.

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1)Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби  жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы            ПЖ №171 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексин бекитүү жөнүндө” Жарлыгы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында  иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

Предметтик мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексин;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №25 “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2022-жылдын 24-февралындагы ПЖ №61 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №24 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө” Жарлыктарын;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтомун.

3.2)Билгичтиги:

-элдин алдында сүйлөө;

-мамлекеттик башкаруу,  адамдык ресурстарды башкаруу тармагындагы тажрыйбасы    болушуна артыкчылык берилет;

— кадр менеджментин билүү;

— өзгөчө кырдаалдар учурда иштөөгө физикалык чыдамкайлуулугу;

— чоң көлөмдүү маалыматтар менен иштөө жөндөмдүүлүгү;

— жогорку турган башчылардын тапшырмаларын сапаттуу аткаруу жөндөмдүүлүгү;

3.3)Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этика ченемдерин, ыкмаларын билүү.

  1. Улук топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна төмөндөгү квалификациялык талаптар белгиленет:

1)Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: техникалык илимдери, табият таануу илимдери, экономика жана башкаруу, архитектура жана курулуш, физика жана математика, саламаттыкты сактоо, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфералык жана өрт коопсуздугу.

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1)Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы            ПЖ № 171 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексин бекитүү жөнүндө” Жарлыгы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында  иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

Предметтик мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                                  7-декабрындагы №670 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Эвакуациялык комиссия жөнүндө”,  2018-жылдын 22-ноябрындагы №550 «Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө», 2019-жылдын 6-майындагы №212 “Аймактарды топторго, уюмдарды — Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы №213 “Жарандык коргонуу жаатындагы эскертүүлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын           11-ноябрындагы №597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоонун тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 13-майындагы №219 “Коопсуз райондорго калкты эвакуациялоо жана көчүрүү, ошондой эле материалдык жана маданий баалуулуктарды эвакуациялоо тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 18-апрелиндеги №179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”,     2019-жылдын     28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”, 2019-жылдын 23-октябрындагы №569 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүүнүн жана божомолдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө”, 2019-жылдын 19-февралындагы №58 “Жарандык коргонуу боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2)Билгичтиги:

жарандар менен  иштей билүү жөндөмү;

— жарандык коргонуу планын долбоорун иштеп чыгуу, сунуш берүү;

— жарандык коргонуу боюнча окутуулардын иш кагаздарын билүү;

— карталар менен иштей билүү жөндөмү;

— өзгөчө кырдаалдар учурунда иштөөгө физикалык чыдамкайлуулугу;

— чоң көлөмдүү маалыматтар менен иштөө жөндөмдүүлүгү;

-жогорку турган башчылардын тапшырмаларын сапаттуу аткаруу жөндөмдүүлүгү;

— курулуш эрежелери жана нормаларын билүү.

3.3)Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этика ченемдерин, ыкмаларын билүү.

  1. Улук топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна төмөндөгү квалификациялык талаптар белгиленет:

1)Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: техникалык илимдери, экономика жана башкаруу; табият таануу илимдери, архитектура жана курулуш, саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдардан  коргонуу, техносфералык жана өрт коопсуздугу.

 

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик  жана/же муниципалдык кызмат стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1)Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы            ПЖ № 171 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексин бекитүү жөнүндө” Жарлыгы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында  иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

Предметтик мыйзамдар:

— Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                                 7-декабрындагы №670 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Эвакуациялык комиссия жөнүндө”,  2018-жылдын 22-ноябрындагы №550 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы №212 “Аймактарды топторго, уюмдарды — Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы №213 “Жарандык коргонуу жаатындагы эскертүүлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын           11-ноябрындагы №597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоонун тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 13-майындагы №219 “Коопсуз райондорго калкты эвакуациялоо жана көчүрүү, ошондой эле материалдык жана маданий баалуулуктарды эвакуациялоо тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 18-апрелиндеги №179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”,  2019-жылдын        28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”, 2019-жылдын 23-октябрындагы №569 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүүнүн жана божомолдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө”, 2019-жылдын 19-февралындагы №58 “Жарандык коргонуу боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2)Билгичтиги:

— жарандар менен иштей билүү жөндөмү;

— жарандык коргонуу планын долбоорун иштеп чыгуу, сунуш берүү;

— жарандык коргонуу боюнча окутуулардын иш кагаздарын билүү;

— карталар менен иштей билүү жөндөмү;

— өзгөчө кырдаалдар учурда иштөөгө физикалык чыдамкайлуу;

— чоң көлөмдүү маалыматтар менен иштөө жөндөмдүүлүгү;

— жогорку турган башчылардын тапшырмаларын сапаттуу аткаруу жөндөмдүүлүгү;

— курулуш эрежелери жана нормаларын билүү.

3.3)Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этика ченемдерин, ыкмаларын билүү.

VII. Улук топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна төмөндөгү квалификациялык талаптар белгиленет:

1)Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: техникалык илимдери, экономика жана башкаруу, табият таануу илимдери, архитектура жана курулуш, геодезия жана жерге жайгаштыруу, саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфералык жана өрт коопсуздугу.

 

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана / же муниципалдык кызмат стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1)Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзам;

-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы            ПЖ № 171 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексин бекитүү жөнүндө” Жарлыгы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында  иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

 

Предметтик мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө”, “Өрт коопсуздугу жөнүндө” Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                                  7-декабрындагы №670 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Эвакуациялык комиссия жөнүндө”,  2018-жылдын 22-ноябрындагы №550 «Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө», 2019-жылдын 6-майындагы №212 “Аймактарды топторго, уюмдарды — Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы №213 “Жарандык коргонуу жаатындагы эскертүүлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын           11-ноябрындагы №597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоонун тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 13-майындагы №219 “Коопсуз райондорго калкты эвакуациялоо жана көчүрүү, ошондой эле материалдык жана маданий баалуулуктарды эвакуациялоо тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 18-апрелиндеги №179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”,     2019-жылдын     28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”, 2019-жылдын 23-октябрындагы №569 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүүнүн жана божомолдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө”, 2019-жылдын 19-февралындагы №58 “Жарандык коргонуу боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2)Билгичтиги:

жарандар менен  иштей билүү жөндөмү;

— жарандык коргонуу планын долбоорун иштеп чыгуу, сунуш берүү;

— жарандык коргонуу боюнча окутуулардын иш кагаздарын билүү;

— карталар менен иштей билүү жөндөмү;

— өзгөчө кырдаалдар учурунда иштөөгө физикалык чыдамкайлуулугу;

— чоң көлөмдүү маалыматтар менен иштөө жөндөмдүүлүгү;

— курулуш эрежелери жана нормаларын билүү.

 

3.3)Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этика ченемдерин, ыкмаларын билүү;

-жогорку турган башчылардын тапшырмаларын сапаттуу аткаруу жөндөмдүүлүгү.

 

VIII.Кенже топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна төмөндөгү квалификациялык талаптар белгиленет:

1)Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: техникалык илимдери, информатика жана эсептөө техникасы, табият таануу илимдери, архитектура жана курулуш, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфералык жана өрт коопсуздугу, физика жана математика.

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

-иш стажына талап коюлбайт.

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1)Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана  муниципалдык кызмат жөнүндө»,

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында  иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

Предметтик мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын “Өрт коопсуздугу жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын.

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-августундагы №381 “Кыргыз Республикасында өрт эрежелери жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы №214 “Кыргыз Республикасында мамлекеттик өрт көзөмөлү жана өрткө каршы мамлекеттик профилактика жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын 28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”, 2019-жылдын       18-апрелиндеги №179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2018-жылдын 22-ноябрындагы №550 “Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү

жөнүндө” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин                   2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2)Билгичтиги:

— жарандык коргонуу планын долбоорун иштеп чыгуу, сунуш берүү;

— карталар менен иштей билүү жөндөмү;

— курулуш эрежелери жана нормаларын билүү;

— медицина жана химия боюнча түшүнүгү;

— иш кагаздарын жүргүзүү эрежерин билүү.

3.3)Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этика ченемдерин, ыкмаларын билүү.

IX.Кенже топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна төмөндөгү квалификациялык талаптар белгиленет:

1)Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: техникалык илимдери, табият таануу илимдери, архитектура жана курулуш, саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфералык жана өрт коопсуздугу.

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт.

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1)Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана  муниципалдык кызмат жөнүндө»,

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында  иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

Предметтик мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                                  7-декабрындагы №670 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Эвакуациялык комиссия жөнүндө”,  2018-жылдын 22-ноябрындагы №550 «Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө», 2019-жылдын 6-майындагы №212 “Аймактарды топторго, уюмдарды — Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы №213 “Жарандык коргонуу жаатындагы эскертүүлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын          11-ноябрындагы №597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоонун тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 13-майындагы №219 “Коопсуз райондорго калкты эвакуациялоо жана көчүрүү, ошондой эле материалдык жана маданий баалуулуктарды эвакуациялоо тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 18-апрелиндеги №179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”,     2019-жылдын    28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”, 2019-жылдын 23-октябрындагы №569 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүүнүн жана божомолдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө”, 2019-жылдын 19-февралындагы №58 “Жарандык коргонуу боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2)Билгичтиги:

жарандар менен  иштей билүү жөндөмү;

— жарандык коргонуу планын долбоорун иштеп чыгуу, сунуш берүү;

— жарандык коргонуу боюнча окутуулардын иш кагаздарын билүү;

— карталар менен иштей билүү жөндөмү;

— өзгөчө кырдаалдар учурунда иштөөгө физикалык чыдамкайлуулугу;

— чоң көлөмдүү маалыматтар менен иштөө жөндөмдүүлүгү;

-жогорку турган башчылардын тапшырмаларын сапаттуу аткаруу жөндөмдүүлүгү;

— курулуш эрежелери жана нормаларын билүү.

3.3)Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этика ченемдерин, ыкмаларын

билүү.

X.Кенже топтогу административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна төмөндөгү квалификациялык талаптар белгиленет:

1)Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: техникалык илимдери; информатика жана эсептөө техникасы, табият таануу илимдери, архитектура жана курулуш; өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфералык жана өрт коопсуздугу, физика жана математика.

 

2)Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесиптик компетенттүүлүгу:

3.1)Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана  муниципалдык кызмат жөнүндө»,

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында  иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

Предметтик мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын “Өрт коопсуздугу жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын.

-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                                  7-декабрындагы №670 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Эвакуациялык комиссия жөнүндө”,  2018-жылдын 22-августундагы №381 “Кыргыз Республикасында өрт эрежелери жөнүндө”, 2019-жылдын 06-майындагы №214 “Кыргыз Республикасында мамлекеттик өрт көзөмөлү жана өрткө каршы мамлекеттик профилактика жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”,  2019-жылдын 28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”, 2019-жылдын                              18-апрелиндеги №179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2018-жылдын 22-ноябрындагы №550 “Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин                    2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

 

3.2)Билгичтиги:

— жарандык коргонуу планын долбоорун иштеп чыгуу, сунуш берүү;

— карталар менен иштей билүү жөндөмү;

— курулуш эрежелери жана нормаларын билүү;

— медицина жана химия боюнча түшүнүгү;

— иш кагаздарын жүргүзүү эрежелерин билүү;

 

3.3) Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этика ченемдерин, ыкмаларын билүү.

 

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:

  • өзүнүн арызы;
  • резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен, сүрөтү), өздүк таржымал (соттолугу бар же жок эендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
  • нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү:
  • нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү ( эмгек стажы бар болсо);
  • илимий даража же илимий наамы (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү.
  • паспортунун көчүрмөсү;

Документтерди 2023-жылдын 8-декабрына чейин Кадр жана тарбия иштери  бөлүмүнө тапшыруу керек.

 

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды конкурска катыштырууга жол берилбейт.

 

Конкурска катышуу үчүн документтерди төмөнкү дарекке, жарыя чыккан күндөн баштап 10 календардык күндүн ичинде саат 9-00 дон 18-00 чейин тапшыруу керек.

Дареги:  Талас  шаары, Ч.Айтматов көчөсү 370.

Маалымат алуу телефондору :  (03422) 5-25-01, 0500-323-269.