КР ӨКМне караштуу Калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча департаменти кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна төмөнкүдөй квалификациялык талаптарды белгилейт:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 • жогорку, техникалык илимдер, өзгөчө кырдаалдарда коргоо.
 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • иш стажына талап коюлбайт.
 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1 Төмөнкүлөрдү билүү:

Негизги мыйзамдар:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик мыйзамдар:

 • “Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”;
 • “Калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктар жөнүндө”;
 • “Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө”;
 • “Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын”.
 • Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

3.2 Билгичтиги:

 • алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
 • -кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;
 • өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
 • ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
 • чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

3.3 Көндүмдөрү:

 • аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
 • маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
 • натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;
 • тапшырмаларды аткарууну уюштуруу жана камсыз кылуу;
 • жумушту жана иш убактыны мерчемдөө.
 1. Кызматтык милдеттери
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;
 • жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;
 • кызматтык этика ченемдерин сактоо;
 • мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында ички эмгек тартибинин, кызматтык нускамалардын эрежелерин, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;
 • кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;
 • ченемдик укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;
 • жетекчилер тарабынан берилген буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү, ошондой эле бөлүмгө берилген иш кагаздарды өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

 

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:

 • арыз бош кызмат орундун так аталышы менен, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт 3х4-4 даана;
 • паспорттун көчүрмөсү;
 • эмгек китепчесинин, кесиптик билимин, илимий даражасын же илимий наамын тастыктоочу документтердин нотариус аркылуу же персоналды башкаруу кызматтары аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.

Сынакка катышуу үчүн документтерди төмөнкү адрес боюнча берүү керек: Ош шаары, Моминова көч.11, каб.204.

Документтерди сынак жарыяланган күндөн тартып 2024-жылдын                       17- майына чейин кечиктирбестен Кадр жана иш кагаздары боюнча башкы адисине тапшыруу керек.

Байланыш телефондор: (0551) 11 22 00