КР ӨКМнин Ысык-Көл облустук башкармалыгы  ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жѳнүндѳ” Мыйзамынын 23-беренесинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы  №24  ПЖ “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө” жарлыгына жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2022-жылдын 14-февралындагы №118 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мамлекеттик жарандык кызмат орундарына кызматкерлерди тандоо жана дайындоо боюнча ЖОБОну бекитүү жөнүндө” буйругуна ылайык, Министрликтин кадрлар резевине киргизүү үчүн улук административдик мамлекеттик жарандык кызмат ордуна конкурс жарыяланат.

Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: Экономика, бухгалтердик эсеп жана анализ, аудит.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы  стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекттик жарандык кызмат жана муниципалдык   кызмат жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө, “Кыргыз  Республикасынын ченемдик укуктук актыларынжонүндө,” Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамдары;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү  боюнча типтүү нускама.

Предметтик мыйзамдар:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексин,  Кыргыз Республикасынын  “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамдарын.

-Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2008-жылдын 23-январындагы №22 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу

органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысынын шарттары жөнүндө”,

2017-жылдын 1-мартындагы  №131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айрым маселелери жөнүндө” жобону.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137 “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругун.

Билгичтиги:

— каржы жана мерчемдөө отчетторун даярдоо жөндөмү;

— бюджеттин эксплуатациялык чыгымдарынын сметасын түзүү жөндөмү;

-негизги ишмердүүлүктүн түрлөрүнө жараша каржы, эмгек чыгымдарынын нормативдерин өркүндөтүү жана жүрүшүнө анализ жүргүзүү;

— “1С-бухгалтерия” 8.2. программасын билүү;

-иш кагаздарын жүргүзүү эрежелерин билүү.

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

 Конкурска катышуу үчүн тѳмѳндѳгү документтерди тапшыруу зарыл:

резюме;

— жеке арыз (бош кызмат ордун так аталышы менен), (соттолбогондугу жөнүндө   маалыматты көрсөтүү менен);    — ѳмүр баян;    — кадрларды каттоо  баракчасы сүрѳтү менен;

— паспортунун же ѳздүктү күбѳлѳндүргѳн документинин кѳчүрмѳсү;

-эмгек китепчесинин кѳчүрмѳсү, кесиптик билимин, илимий даражасын же илимий наамын тастыктоочу документтердин нотариус аркылуу күбѳлѳндүрүлгѳн кѳчүрмѳлѳрү

Документтерди сынак жарыяланган күндөн тартып 10 календардык күнүнөн кечиктирбестен төмөнкү дарек боюнча: Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Токтогула көчөсү №197. Кыргыз Республикасынын Ѳзгѳчѳ кырдаалдар министрлигинин Ысык-Кѳл облусу боюнча башкармалыгынын Кадрлар бѳлүмүнѳ тапшыруу керек.

Байланыш телефону: (03922)7-25-03.