Кудайберген Базарбаевдин тапшырмасы менен агенттиктин бөлүм башчысы Венера Исалиева Улуттук сфорумга катышты
К.Б. Базарбаевдин тапшырмасы менен Агенттиктин административдик — аймактык түзүлүш маселелери боюнча бөлүмүнүн башчысы В.А. Исалиева Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Токой кызматы тарабынан уюштурулган Жаратылыш ресурстарды туруктуу башкаруу боюнча Улуттук форумдун ишине катышты.
Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы боюнча Нарын облусунун Ак-Талаа районунда пилоттук негизинде жүргүзүлгөн административдик-аймактык реформанын максаттары жана жыйынтыгы боюнча маалымат жана презентациясын тартуулап, Форумдун катышуучуларынын суроолоруна жооп берди.