Ак-Талаа районунун Кызыл-Белес айыл окмотуно Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнундө” Мыйзамына ылайык, айыл окмотуно кенже кызмат орундарына (аскердик катоо столунун инспектору ) ички кадрлар резервин тузуу боюнча ачык конкурс жарыялайт.

1) кесиптик билимдин деңгээли:
— тийиштуу багыттагы жогорку кесиптик билим же тийиштуу багыттагы орто кесиптик билим (гуманитардык, экономика жана башкаруу, айыл чарбасы, эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар, педагогикалык ) .
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) кесиптик компетенттуулугу:
— төмөнкулөрду билуу:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнундө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнундө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— КР “Жергиликтуу өз алдынча башкаруу жөнундө” Мыйзамы,
— КР “Жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жана альтернативдик кызматты өтөө жөнундө” Мыйзамын.
кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди;
— билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
тиешелуу чөйрөдөгу ата мекендик жана чет өлкөлук тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттикжана/же расмийтилдерде иштиктуу кат алышуу;
командадаиштөө;
— көндумдөру:
Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
Компьютердик жана уюштуруу техникасын,
зарыл болгон программалы кпродуктуларды колдоно билуу.
Проектилер менен иш алып баруу

Конкурска катышууга керектуу документтердин тизмеси:
Конкурска катышуу учун төмөндөгудөй документтерди жөнөтуугө тийиш:
1. жеке арыз, кадрларды эсепке алуу баракчасы, өмур баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнундөгу маалыматтарды көрсөтуу менен), резюме, фотосурөт;
2. паспорттун көчурмөсу;
3. тиешелуу адистик боюнча жогорку билимин, иш стажы жана квалификациясын аныктаган документтер (нотариалдык жактан же иштеген жери боюнча персоналдарды башкаруу кызматы тарабынан кубөлөндурулгөн эмгек китепчесинин, жогорку билими жөнундө, квалификациясын жогорулатуу жөнундө документтердин, окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы тууралу дипломдорунун көчурмөсу);
4. сунуштама каттар кошумча тиркеме катары тиркелсе да болот;
жөнөткөн документтери жана маалыматтары белгиленген тартипке жооп бербеген жарандар конкурска катышпайт.

Документтерди жарыя чыккан кундөн тартып он кун ичинде Ак-Талаа районунун Кызыл-Белес айыл окмотундо, Кадыраалы айылы Н. Кулназаров коч № 71 кабыл алынат. Тел 0708 072659