Кызыл – Октябрь  айыл өкмөтү административдик – муниципалдык кызмат орундарынын кадрлар резервине талапкерлерди киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт :

 

Башкы топтогу административдик – муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар : 2 орун

1) Кесиптик билиминин деңгээли:

— жогорку билим  — багытына талап кылынбайт.

2)  Иш стажы жана  тажрыйбасы:

— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана / же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

  Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө”

— Эмгек Кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;

— “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;

— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;

—  “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”;

— “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;

— “Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”; мыйзамдары;

— Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 3- март 2020-жылдагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”.

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

— Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”

— “Жайыттар жөнүндө”

— “Билим берүү жөнүндө”

— “ Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдары.

 

Кызматтык  милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон  көлөмдө мамлекеттик  (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди билүүсү.

Билгичтиги:

Иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу ;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн  проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды  өз убагында көрө билүү жана чечүү.

коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландоо;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр- чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

 

Көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу ( баш ийген кызматкерлердин ортосунда       тапшырмаларды жана милдеттерди туура  бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө;

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш  алып баруу  жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

 

Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчысы

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим- Финансылык экономикалык багыттары боюнча.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

 — Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;

— “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;

— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, мыйзамдары;

—  “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”;

— Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 3- март 2020-жылдагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”.

 

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “ Бухгалтердик эсеп жөнүндө” ;

— “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдары ;

   Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана /же  расмий тилди билүүсү.

 

Билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо ;

аналитикалык документтерди даярдоо ;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана   практикада колдонуу ;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ;

эмгектин жаңы  шарттарына көнүү ;

Көндүмдөрү:

Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

Ишти пландаштыруу жана жумуш  убакытын туура бөлүштүрүү;

Башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке  ашыруу;

Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар:    4  орун

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

— жогорку билим —  багыттарына талап   кылынбайт.

2 . Иш стажы жана  тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетентүүлүгү:

— Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;

— “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;

— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, мыйзамдары;

—  “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”;

— Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 3- март 2020-жылдагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”.

 

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

  —      Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;

 • “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”
 • “ Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;

Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди ;

Билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо ;

аналитикалык документтерди даярдоо ;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана   практикада колдонуу ;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ;

эмгектин жаңы  шарттарына көнүү ;

 

Көндүмдөрү:

Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

Ишти пландаштыруу жана жумуш  убакытын туура бөлүштүрүү;

Башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундары

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:
 • Жогорку билим же орто кесиптик билим- багытына талап коюлбайт;
 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-иш стажына талап коюлбайт;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

 — Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

—    Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;

-“Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамдары ;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3- мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”

 

Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана расмий тилди билүүсү.

 

Билгичтиги:

Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

Документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

Тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана   практикада колдонуу ;

Кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

Жарандардын кайрыларын кароо жана жоопторду даярдоо ;

Мамлекеттик жана /же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

Командада иштөө.

Көндүмдөрү:

Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Жетектөөчү адис – юрист–      

 

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим же болбосо орто кесиптик билим  — Юриспруденция, укук таануу адистиктери боюнча.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

3 Кесиптик компетенттүүлүгү:

 — Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

—    Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;

 

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

— Кыргыз Республикасынын   “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”

— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары;

-“Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамдары ;

Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана расмий тилди билүүсү.

 

Билгичтиги:

Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

Документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

Тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана   практикада колдонуу ;

Кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

Жарандардын кайрыларын кароо жана жоопторду даярдоо ;

Мамлекеттик жана /же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

Командада иштөө.

Көндүмдөрү:

Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Талап кылынуучу документтер .

 • өздүк арыз, өздүк баракча, 4х 6 өлчөмдөгү 2 даана сүрөт, эмгек китепчесинин, дипломунун көчүрмөлөрү (нотариус аркалуу тастыкталган), паспортунун көчүрмөсү, резюме, өмүр баян (соттолгондугун же соттолбогондугун көрсөтүү менен) , электрондук почта.

Талапкерлер тиешелүү документтерин Кызыл – Октябрь айыл өкмөтүнө  жарыя гезитке чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндөн ичинде тапшыруунуздар зарыл.

 

Дареги : Эски Покровка айылы, К.Сайпидинов көчөсү үй  № 42

Байланыш үчүн телефону   0773 14 76 39