Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) мамлекеттик кызматтын башка жана улук административдик кызмат орундарына кадрдык резервге кабыл алуу үчүн ачык сынак жарыялайт.
Башкы жана улук административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундары үчүн тесттик тапшырмаларды (негизги тест) түзүүдө колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын жана документтердин тизмеси:
Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык административдик кызмат орундарынын башкы тобу үчүн:
1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2)»Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;
3)Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
4)»Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5)»Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6)»Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
7)»Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
8)»Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
9)»Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
10)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.«Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.
3.«Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4.«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5.«Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Укук коргоо ж.б.органдары тарабынан эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларында адам укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо багытында административдик кызмат орундарынын башкы тобуна квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
— багыт боюнча жогорку кесиптик билими: юриспруденция.
Кызматы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенция:
Билим:
– Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси;
– Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодекси;
– Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодекси;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө”; «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө»; «Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө»; “Кылмыш жасаган деген шек менен жана айыптоо менен кармалган адамдарды кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө”.
Билгичтиги:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
– түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;
– башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
– кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;
– алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
– өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
— Кыргыз Республикаснын мыйзамдарынын укуктук базасы маалыматтык сиситемасын колдоно билүү,
Көндүмдөр:
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) жылдык жана атайын баяндамаларына материалдарды даярдоо;
— жарандардын арыздарын кароо;
— тиешелүү көңүл буруу актыларын даярдоо;
– түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
– маалыматтык талдоо, системамалаштыруу жана жалпылоо;
– ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын колдоно билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөө, ишкердик кат алышуунун ыкмаларын колдоно билүү;
-жетекчиликтин тапшырмаларын аткаруу.
Сот органдары менен иштөө жана сот процесстерин мониторингдөө багытында административдик кызмат орундарынын башкы тобуна квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— багыт боюнча жогорку кесиптик билими: юриспруденция.
Кызматы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенциялар:
Билим:
– Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси;
– Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодекси;
– “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамдары;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”; “Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”.
Билгичтиги:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
– түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;
– башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
– кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;
– алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
– өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
-социалдык тармактарды колдонууда кызматтык этиканын нормаларын так сактоо;
— Кыргыз Республикаснын мыйзамдарынын укуктук базасы маалыматтык сиситемасын колдоно билүү;
Көндүмдөр
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) жылдык жана атайын баяндамаларына материалдарды даярдоо;
— жарандардын арыздарын кароо;
— тиешелүү көңүл буруу актыларын даярдоо;
– түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу
– маалыматтык талдоо, системамалаштыруу жана жалпылоо;
– ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын колдоно билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөө, ишкердик кат алышуунун ыкмаларын колдоно билүү;
— жетекчиликтин тапшырмаларын аткаруу.
Жарандык – саясий укуктарды, мигранттардын, чет элдик жарандардын жана аскер кызматчыларынын укуктарын коргоо багытындагы административдик кызмат орундарынын башкы тобуна квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
– төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими: юриспруденция.
Кызматы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенциялар:
Билим:
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Тышкы эмгек миграциясы жөнүндө”; “Тышкы миграция жөнүндө”; “Ички миграция жөнүндө”; “Качкындар жөнүндө”; “Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө”; “Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө”; “Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”; 1966-жылдын 16-декабрындагы Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт.
Билгичтиги:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
– түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;
– башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
– кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;
– алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
– өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
-социалдык тармактарды колдонууда кызматтык этиканын нормаларын так сактоо;
— Кыргыз Республикаснын мыйзамдарынын укуктук базасы маалыматтык сиситемасын колдоно билүү;
Көндүмдөр:
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
– жылдык жана атайын отчеттор үчүн материалдарды даярдоо;
– жарандардын кайрылууларын кароо;
– тиешелүү жооп берүү актыларын даярдоо жана берүү;
– түзүмдүк бөлүмдү башкаруу;
– маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
– эффективдүү мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү;
— мамлекеттик жана расмий тилдерде конференцияларды жана чогулуштарды өткөрүү, эл алдында чыгып суйлөө жана иштиктуу кат алышуу ыкмаларын колдоно билүү;
— жетекчиликтин тапшырмаларын аткаруу.
Балдардын, аялдардын жана үй-бүлө укуктарын коргоо багытында административдик кызмат орундарынын башкы тобуна квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
– төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими: юриспруденция. Кызматы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тиешелүү кесиптин чөйрөсүндө 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.
Кесиптик компетенциялар:
Билим:
– Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;
– Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
— Баланын укуктары жөнүндө Конвенция;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”; “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө”; “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-июлундагы № 449 токтому менен бекитилген “Балдар иштери боюнча комиссия жөнүндө” типтүү Жобо.
Билгичтиги:
– иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
– түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;
– башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
– кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;
– алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
– өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
– кесиптик этиканын нормаларын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык тутумдарын пайдаланууга;
— жетекчиликтин тапшырмаларын аткаруу.
Социалдык-экономикалык жана маданий укуктар багыты боюнча административдик кызмат орундарынын башкы топторуна квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
– төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими: юриспруденция. Кызматы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенциялар:
Билим:
– Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”; “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө”; “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө”; “Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө”
– 1966-жылдын 16-декабрындагы Социалдык, экономикалык жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык пакт.
Билгичтиги:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
– түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;
– башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
– кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;
– алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
– өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
– кесиптик этиканын нормаларын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык тутумдарын пайдаланууга;
Көндүмдөр:
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
– жылдык жана атайын отчеттор үчүн материалдарды даярдоо;
– жарандардын кайрылууларын кароо;
– тиешелүү жооп берүү актыларын даярдоо жана берүү;
– түзүмдүк бөлүмдү башкаруу;
– маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
– эффективдүү мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрө билүү;
— мамлекеттик жана расмий тилдерде конференцияларды жана чогулуштарды өткөрүү, эл алдында чыгып суйлө жана иштиктүү кат алышуу ыкмаларын колдоно билүү;
— жетекчиликтин башка тапшырмаларын аткаруу.
Психиятрлык мекемелердеги пациенттердин укуктарын коргоо багытындагы административдик кызмат орундарынын башкы тобуна квалификациялык талаптар психиатриялык мекемелерде:
Кесиптик билим деңгээли:
– төмөнкү багыт боюнча жогорку кесиптик билими: юриспруденция.
Кызматы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенциялар:
Билим:
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”; “Психиатриялык жардам жана аны көрсөтүүдө жарандардын укуктарынын кепилдиктери жөнүндө”; “Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө”; “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө”.
Билгичтиги:
– ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык багыттарды иштеп чыгуу пландар;
– талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, контролдоо жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө болгон мамилени интеграциялоо;
– оперативдүү чечимдерди кабыл алуу жана алар үчүн жоопкерчилик эффекттер;
– новатордук кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
– берилген тапшырмаларды чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу, мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
— чыр-чатактарды жөнгө салуу;
– кесиптик этиканын нормаларын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык тутумдарын пайдаланууга;
Көндүмдөр:
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
– жылдык жана атайын отчеттор үчүн материалдарды даярдоо;
– жарандардын кайрылууларын кароо;
– тиешелүү жооп берүү актыларын даярдоо жана берүү;
– түзүмдүк бөлүмдү башкаруу;
– маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
– эффективдүү мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү;
— мамлекеттик жана расмий тилдерде конференцияларды жана чогулуштарды өткөрүү, эл алдында чыгып суйлөө жана иштиктуу кат алышуунун ыкмаларын билүү;
— жетекчиликтин башка тапшырмаларын аткаруу.
Эксперттик-укуктук камсыздоо багытында административдик кызмат орундарынын улук топторуна квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
— багыт боюнча жогорку кесиптик билими: юриспруденция.
Кызматы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенциялар:
Билим:
– Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”; “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”.
Көндүмдөр:
– ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык багыттарды иштеп чыгуу пландар;
– талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, контролдоо жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө болгон мамилени интеграциялоо;
– оперативдүү чечимдерди кабыл алуу жана алар үчүн жоопкерчилик алуу;
– кызыкчылыктардын кагылышуусу алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
– чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө берилген тапшырмалар;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
— чыр-чатактарды жөнгө салуу;
– кесиптик этиканын нормаларын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык тутумдарын пайдаланууга;
Көндүмдөр:
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
– жылдык жана атайын отчеттор үчүн материалдарды даярдоо;
– жарандардын кайрылууларын кароо;
– тиешелүү жооп берүү актыларын даярдоо жана берүү;
– түзүмдүк бөлүмдү башкаруу;
– маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
– эффективдүү мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү;
— мамлекеттик жана расмий тилдерде конференцияларды жана чогулуштарды өткеөрүү, эл алдында чыгып суйлөө жана иштиктуу кат алышуу;
— жетекчиликтин башка тапшырмаларын аткаруу.
Жыйынтыктап талдоо, пландаштыруу жана көзөмөлдөө багыты боюнча административдик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
— төмөнкү багыт боюнча жогорку кесиптик билими: юриспруденция.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Адам укуктарынын жалпы декларациясы;
— «Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө», «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын. «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө».
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
Билгичтик:
— аналитикалык жана изилдөө иштеринин системасын уюштуруу жана аны Аппараттын ишмердүүлүгүнө киргизүү;
— Кыргыз Республикасынын Акыйкатчынын (Омбудсмендин) ар жылдык жана атайын баяндамасын даярдоо, аналитикалык материалдарды даярдоодо бардык түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин уюштуруу, координациялоо жана пландаштыруу;
— Аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүндө даярдалган атайын баяндамалардын долбоорлоруна корутунду, сунуштарды берүү;
— Аппараттын аналитикалык ишин уюштуруу үчүн зарыл болгон материалдарды чогултуу жана талдоо боюнча иштерди жүргүзүү;
— Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) жылдык жана атайын баяндамаларын даярдоо жана жазуу боюнча методикалык материалдарды жана сунуштарды даярдоо;
— адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) маалыматын Кыргыз Республикасынын Президентине, Премьер-министрге жана Жогорку Кеңешине даярдоо;
– Мамлекеттик жана муниципалдык органдары жана алардын кызмат адамдары тарабынан Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө» Мыйзамынын аткарылышына анализ жүргүзүү;
— Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына (Омбудсменине) түзүмдүк бөлүмдөрдүн иши боюнча аналитикалык маалыматтарды даярдоо, аппарат бөлүмдөрүнүн, анын ичинде алардын отчетторунун негизинде;
— аналитикалык ишти өркүндөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) сунуштарды киргизүү;
— түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишинин натыйжаларына талдоо жүргүзүү жана адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо маселелери боюнча жалпылоо;
— башка улуттук жана чет өлкөлүк аналитикалык кызматтар жана уюмдардын эксперттик жана илимий коомчулук менен байланыш түзүү;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана эл аралык келишимдерине жана макулдашууларына, ошондой эле мыйзамдардын жалпы таанылган принциптерине жана ченемдерине ылайык келишине укуктук экспертиза жүргүзүү;
— аналитикалык иштин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына (Омбудсменине) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле эл аралык укуктун ченемдерин имплементациялоо боюнча сунуштарды киргизүү;
— Адам укуктарына жана эркиндиктерине тиешелүү эл аралык келишимдерди Кыргыз Республикасы тарабынан ратификациялоо (кошулуу, кол коюу) боюнча Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына (Омбудсменине) сунуштарды даярдоого катышуу;
– адамдын жана жарандын укуктарына жана эркиндиктерине тиешелүү мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын Кыргыз Республикасынын Конституциясына шайкеш келиши боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Омбудсмендин сунуштамаларын даярдоо боюнча ишти жалпылоо жана талдоо жүргүзүү;
– Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышы боюнча Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) жылдык жана атайын баяндамалары боюнча презентацияларга катышуу;
– мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо жаатындагы ишине мониторинг жүргүзүү боюнча Аппараттын материалдарын талдоо;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системаларын пайдаланууга;
Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди даярдоо;
— жыл сайын жана атайын баяндамаларга материалдарды даярдоо;
— жарандардын кайрылууларын кароо;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;
— жетекчиликтин башка тапшырмаларын аткаруу.
Персоналды башкаруу, уюштуруу иштери жана кызматташуу багыты боюнча административдик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
— төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билим берүү: юриспруденция.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: «Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө»; «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
– Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди берүү маселелери жөнүндө» 2016-жылдын 30-декабрындагы № 308 Жарлыгы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 24-июнундагы «Кыргыз Республикасынын эмгек китепчеси, эмгек китепчесине кошумча барактын формасы жана эмгек китепчелерин жүргүзүү тартиби” №462 токтому;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама” 2020 — жылдын 20- мартында №120 токтому.
Билгичтиги:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландар;
— талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана
структуралык бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө мамилелерди интеграциялоо;
— башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу жана алар үчүн жоопкерчилик
кесепеттери;
— кызыкчылыктардын кагылышытарына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— коюлган тапшырмаларды чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу, мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
— конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;
— сыр сөз жана логин орнотуу жана колдонуу;
— компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздукту сактоо;
— презентацияларды уюштуруу;
— маалыматтарды таблицалар, диаграммалар жана графиктер түрүндө көрсөтүү;
тест, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;
— файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө (атын өзгөртүү, көчүрүү, жылдыруу,
жок кылуу жана калыбына келтирүү);
— тышкы тышкы жабдыктарды туташтыруу;
— диск мейкиндигин тазалоо (архивдөө) ;
— электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;
— издөө системаларын колдонуу;
— ар кандай браузерлер менен иштөө;
— кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү
— маалыматтарды таблицалар, диаграммалар жана графиктер түрүндө көрсөтүү;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системаларын пайдаланууга;;
— веб-конференциялык чалууларды уюштуруу тиркемелерин колдонуу;
— видео материалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб тиркемелерди колдонуңуз;
— текстти оңдоо жана редактирлөө;
— кеңсе техникасы менен иштөө (көчүрмө аппараттар, принтер, сканер, проектор же интерактивдүү такта, факс).
Көндүмдөр:
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— жыл сайын жана атайын баяндамаларга материалдарды даярдоо;
— түзүмдүк бөлүмдү башкаруу;
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— натыйжалуу мамилелерди түзүү;
— ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү,
кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана ишкердик кат алышууларды жүргүзүү мамлекеттик жана расмий тилдерде;
— жетекчиликтин башка тапшырмаларын аткаруу.
Каржы, бухгалтердик эсеп жана административдик чарбалык камсыздоо боюнча административдик кызмат орундарынын башкы топторуна карата квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
– төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими: экономика жана башкаруу; финансы; бухгалтердик эсеп; аудит.
Кызматы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тиешелүү кесиптин чөйрөсүндө 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.
Кесиптик компетенциялар:
Билим:
– Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
– Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө”; “Эмгек акыны, пенсияларды, пособиелерди жана башка социалдык төлөмдөрдү өз убагында төлөөнү камсыз кылуу жөнүндө”; “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”; “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы No 137 буйругу менен бекитилген Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсеп жана финансылык отчеттуулук жөнүндө жобо;
— бухгалтердик эсеп программасы 1С.
Көндүмдөр:
– иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүмдөрдүн маселелерин чечүүгө болгон мамилени талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
— башкаруучулук чечимдерди тез кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
– кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
– милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
– ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
— чыр-чатактарды жөнгө салуу;
– кесиптик этиканын нормаларын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык тутумдарын пайдаланууга;
Көндүмдөр:
— бөлүм тарабынан аткарылган иштер боюнча мезгил-мезгили менен отчетторду түзүү, алардын бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан өз убагында түзүлүшүн көзөмөлдөө;
— жогору турган жетекчилердин өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн баш ийүү тартибинде өз убагында жана сапаттуу аткаруу.
— Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмендин) жылдык отчетторун даярдоого катышуу;
— бөлүмдүн ишин пландаштыруу, Аппараттын иш планына киргизүү үчүн жетекчиликке сунуштарды киргизүү;
— жетекчиликке жакшыртуу боюнча сунуштарды жана рекомендацияларды берүү бөлүмдүн иши;
— бөлүмдүн чыгыш документтерине кол коюу жана тиешелүү буйруктардын долбоорлоруна кол коюу;
— чарбалык-финансылык иштин эсебин уюштуруу жана материалдык, эмгек жана финансылык ресурстардын үнөмдүү пайдаланылышына, Иш башкармасынын мүлкүнүн сакталышына контролдук кылуу;
— Иш башкармасынын структурасына жана ишинин өзгөчөлүктөрүнө, анын финансылык туруктуулугун камсыз кылуунун зарылдыгына негизделген бухгалтердик эсеп жөнүндө мыйзамдарга ылайык эсеп саясатын түзүү;
— ички бухгалтердик документтердин формаларын иштеп чыгуу;
— бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту рационалдуу уюштурууну камсыз кылуу;
— мүлктүн, милдеттенмелердин жана чарбалык операциялардын, келип түшкөн негизги каражаттардын, товардык-материалдык баалуулуктардын жана акча каражаттарынын эсебин уюштуруу, алардын кыймылы менен байланышкан операцияларды бухгалтердик эсептерде өз убагында чагылдыруу, өндүрүшкө жана бөлүштүрүүгө кеткен чыгымдарды эсепке алуу, чыгымдардын сметасын аткаруу, продукцияны сатуу; жумуштардын (кызматтардын) аткарылышы, чарбалык жана финансылык иштин натыйжалары, ошондой эле финансылык, эсептешүү жана кредиттик операциялар;
— иш кагаздарын жүргүзүүнүн мыйзамдуулугун, өз убагында жана тууралыгын камсыз кылуу;
— эмгек акы боюнча эсептөөлөрдү түзүү, салыктарды жана башка милдеттүү төлөмдөрдү туура эсептөө жана которуу;
— баштапкы жана бухгалтердик документтерди тариздөөнүн, эсептешүүлөрдүн жана төлөм милдеттенмелеринин тартибин сактоого, эмгек акы фондунун чыгымдалышына, Иш башкармасынын кызматкерлеринин кызматтык маяналарын белгилөөгө контролду жүзөгө ашыруу;
— Иш башкармасынын бөлүмдөрүндө негизги каражаттарды, инвентарларды жана акча каражаттарын инвентаризациялоону, бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту уюштурууну текшерүүнү, ошондой эле документтик текшерүүлөрдү жүргүзүү;
— чарба ичиндеги резервдерди табуу, коромжуларды жана чыгымдарды четтетүү максатында бухгалтердик эсептин жана отчеттуулуктун маалыматтары боюнча Иш башкармасынын финансы-чарбалык ишине экономикалык талдоо жүргүзүүгө катышуу;
— каражаттардын жана товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздигине, мыйзамсыз чыгымдалышына жол бербөө боюнча чараларды көрүү;
— каражаттардын жана товардык-материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги жана уурдалышы боюнча материалдарды даярдоого катышуу;
— штаттык, финансылык жана кассалык тартипти, административдик жана башка чыгымдардын сметасын так сактоону, жетишпестиктерди, дебитордук жана башка жоготууларды бухгалтердик эсептерден эсептен чыгаруунун мыйзамдуулугун, бухгалтердик документтердин сакталышын камсыз кылуу боюнча иштерди жүргүзүү;
— кирешелер жана чыгашалар, бюджеттин пайдаланылышы боюнча каражаттар, башка бухгалтердик жана статистикалык отчеттуулук боюнча балансты жана оперативдүү жыйынды отчетторду түзүүнү камсыз кылуу;
— жетекчиликтин башка тапшырмаларын аткаруу.
Жарандардын кайрылуулары менен иштөө жана документтик камсыздоо багыты боюнча административдик кызмат орундарынын негизги топторуна квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
– төмөнкү багыттар боюнча жогорку кесиптик билими: юриспруденция.
Кызматы жана иш тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенциялар:
Билим:
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө”; “Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Көндүмдөр:
Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:
— өзүнүн арызы;
— кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча, сүрөтү менен (4х6);
— өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
— резюме сүрөтү менен форма боюнча;
— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
— илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;
— паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келгенде көрсөтүлөт).
— акыркы иштеген жериңизден сунуш кат.
Сынакка катышуу үчүн документтерди кабыл алуу 2023-жылдын 22-сентябрынан тартып 2-октябрына чейин жүргүзүлөт. Дареги: Бишкек ш., Тыныстанова көч. 120, кабинет №207, тел.: 66-32-97