Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна жалпы мыйзамдарды билүүсү;

Ат-Башы району бонча -2 (башкы инспектор, улук инспектор)

Ак-Талаа району боюнча -2 (башкы инспектор, улук инспектор)

Жумгал району боюнча -2 ( улук инспектор, инспектор)

Кочкор району боюнча -2 (башкы инспектор, инспектор)

Нарын району боюнча -2 (башкы инспектор, улук инспектор)

Нарын шаары боюнча -1 (инспектор)

Мамлекеттик экологиялык экспертиза жана аналитика бѳлүмү:

Нарын шаары боюнча -3 (башкы адис, жетектѳѳчү адис, адис)

Бухгалтердик эсеп, кадр жана иш кагаздарын алып баруу сектору:

нарын шаары боюнча  -1 (адис бухгалтерия боюнча)       

Улук административдик муниципалдык кызмат орундары үчън жалпы мыйзамдар

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
  3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
  4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
  5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
  6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Кенже административдик муниципалдык кызмат орундары ъчън жалпы мыйзамдарды:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
 2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат ж=нънд=” Мыйзамын;
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

 

Улук кызмат  ордуна  коюлуучу  квалификациялык  талаптар

 1. Кесиптик билим денгээли:

– жогорку билим, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу; “токой чарбасы” багыты боюнча, ”суу ресурстары жана сууну пайдалануунун” баардык багыттары боюнча”, Эколог, инженер-эколог, агро-эколог, горняк-металлург багыты боюнча.
2. Иш тажрыйбасы жана стажы:
– Мамлекеттик же муниципиалдык кызматта эмгек стажы бир жылдан кем эмес, же болбосо эмгек стажы тиешелүү кесип чөйрөсүндө үч жылдан кем эмес.
3. Кесиптик компотенттүүлүгү:
3.1. Билими:
1. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
2. Кыргыз Республикасынын Суу кодекси;
3. “Суу жөнүндө” КР Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
6.  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;

 1. Кыргыз Республикасынын «Айлана чѳйрѳнү коргоо боюнча», «Биосфералык аймактар жѳнүндѳ», «Жаныбарлар дүйнѳсү жѳнүндѳ», «Балык чарбасы жѳнүндѳ», «Химиялаштыруу жана ѳсүмдүктѳрдү коргоо боюнча», «Тоо-кен калдыктары жѳнүндѳ», «Атмосфералык абаны коргоо боюнча», «Озон тузун коргоо боюнча», мыйзамдарын.

 

Кенже кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар

 1. Кесиптик билим денгээли:
  – жогорку билим: багыты боюнча “токой чарбасы”, “ Эколог”, Агро-эколог”, Инженер-эколог”, “геоэколог”, горняк-металлург”.
  2. Иш тажрыйбасы жана стажы:
  – иш стажына талаптар коюлбайт.
  3. Кесиптик компотенттүүлүгү:
  3.1. Билими:
  1.Кыргыз Республикасынын Суу кодекси;
  2.“Кыргыз Республикасынын Айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” КР Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын Токой кодекси.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди;

— билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

— көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Бухгалтердик эсеп, кадр жана иш кагаздарын алып баруу бѳлүмүнѳ;

 1. Кесиптик билим денгээли:
  – жогорку билим: багыты боюнча “Экономика-менеджмент”,”Бухучет и аудит” “Юриспруденция”
 2. Иш тажрыйбасы жана стажы:
  – иш стажына талаптар коюлбайт.
  3. Кесиптик компотенттүүлүгү:
  3.1. Билими:
  1. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
  2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
  3. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз  Республикасынын Министирлер Кабинети жөнүндө»;

4.Кыргыз Республикасынын «Эмгек Кодекси»;

5.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;

 1. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама
 3. Кыргыз Республикасынын «Этика Кодекси»;
 4. Кыргыз Республикасынын «Бюджеттик Кодекси»;

 

Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн
• Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
• Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү (Word, Excel, САНАРИП, СЭД, маалыматтык-укуктук системасы).

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди папкага салып тапшыруу керек (папканын сыртына толук аты-жөнү, ИНН, байланыш номерлери, электрондук почта дареги көрсөтүлсүн):
– жеке арыз;
– паспорттун көчүрмөсү;
– резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен);
– өмүр баяны (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);
– нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
– нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
– сынакка арыз берген учурда 6 айдан ашпаган соттуулугу бар (же жок) берилген датасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалымат борборунун маалымкаты.

Айрым мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын райондордо жайгашуусу боюнча сынак учурунда алардын ошол аймактарда жашап-иштѳѳсүн эске алуу менен жалпы укуктук-нормативдик актылар менен мыйзамдарды билүүсү талап кылынат.

Сынакка катышуу үчүн документтерди Башкармалыктын кадрлар бөлүмүнө 2022-жылдын 19-апрелинен 30-апрелине чейин эртен мененки  саат 9:00дон кечки 17:00го чейин Нарын шаарын Ленина көчөсү 58/10  дареги боюнча тапшыруусу керек. Сурап-билүү телефону: 5-44-70.

Эскертүү:
— белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.