Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас регионалдык башкармалыгы

 Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын негизинде  улук жана кенже кызмат орундарынын топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

 Талас регионалдык башкармалыгынын  кадрлар резервине конкурс төмөнкүдөй өткөрүлөт:

– бош административдик мамлекеттик кызмат орундарынын улук тобун (экология жана жаратылыш пайдалануу багыты боюнча) ээлөөгө;– бош административдик мамлекеттик кызмат орундарынын кенже тобун ( экология жана жаратылыш пайдалануу багыты боюнча) ээлөөгө. Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек:1) Кыргыз Республикасынын жараны болууга;;2) 21 жаштан жаш болбоого;3) мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

 

1) Административдик кызмат орундарынын улук тобу ( экологиялык экспертиза жана аналитика багыты боюнча) үчүн:

–Экология жана жараталыш пайдалануу, токой иши, тоо иши, биология жана геология  багыттагы жогорку билим;

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө » Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын » Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Жер кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Токой кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын “Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Экологиялык экспертиза жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Өсүмдүктөр дүйносүн коргоо жана пайдалануу жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Биосфералык аймактар жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Пайдалануу жана өндүрүштүк калдыктар жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жалпы техникалык регламент жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Калктын радиациалык коопсуздугу жөнүндө” мыйзамын;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

— билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

— көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

2) Административдик кызмат орундарынын кенже тобу (экологиялык экспертиза жана аналитика багыты боюнча) үчүн:

–Экология жана жараталыш пайдалануу, токой иши, химия, тоо иши, геология, биология,  география жана мамлекеттик муниципалдык бакаруу багыттагы жогорку билим;

— иш стажына талаптар коюлбайт;

– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

 1. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамын.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Жер кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Токой кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын “Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Экологиялык экспертиза жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Өсүмдүктөр дүйносүн коргоо жана пайдалануу жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Пайдалануу жана өндүрүштүк калдыктар жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жалпы техникалык регламент жөнүндө” мыйзамын;

 

—    билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө:

 

көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

1) Административдик кызмат орундарынын улук тобу (инспекциялык-козөмөл кызматы багыты боюнча) үчүн:

–Экология жана жараталыш пайдалануу, химия, тоо иши, геология, биология, агрономия жана география  багыттагы жогорку билим;

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө » Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын » Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Жер кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Токой кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын “Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Өсүмдүктөр дүйносүн коргоо жана пайдалануу жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Биосфералык аймактар жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Пайдалануу жана өндүрүштүк калдыктар жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жалпы техникалык регламент жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Калктын радиациалык коопсуздугу жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Калдыктарды өндүрүү жана сактоо жөнүндө” мыйзамын;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

— билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

— көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

2) Административдик кызмат орундарынын кенже тобу (инспекциялык-козөмөл кызматы багыты боюнча) үчүн:

–Экология жана жараталыш пайдалануу, токой иши, химия, тоо иши, геология, биология,  география жана гумманитардык илим юриспуденция багыттагы жогорку билим;

— иш стажына талаптар коюлбайт;

– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:3. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

 1. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамын.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Жер кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Токой кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын “Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Экологиялык экспертиза жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Өсүмдүктөр дүйносүн коргоо жана пайдалануу жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Пайдалануу жана өндүрүштүк калдыктар жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жалпы техникалык регламент жөнүндө” мыйзамын;

 

—    билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө:

 

көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

2) Административдик кызмат орундарынын кенже тобу (өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биотүрдүүлүк багыты боюнча) үчүн:

–Токой иши, экология жана жаратылыш пайдалануу, биология,  география багыттагы жогорку билим;

— иш стажына талаптар коюлбайт;

– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:5. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

 1. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамын.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Жер кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Токой кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын “Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Өсүмдүктөр дүйносүн коргоо жана пайдалануу жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө” мыйзамын;

 

 

—    билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө:

 

көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

1) Административдик кызмат орундарынын улук тобу (бухгалтердик эсеп, кадр жана иш кагаздары багыты боюнча) үчүн:

–Экономика, персоналды башкаруу жана мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттагы жогорку билим;

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө » Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын » Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү

 

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин бекитүү жөнүндө” Жарлыгы;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруу маселелери жөнүндө” Жарлыгы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө” Жобо;
 • Кыргыз Республикасынын “Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби” жөнүндө
  ЖОБО

 

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:

— өзүнүн арызы;

— резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

— илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

— паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

 

—    билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө:

-көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды сынакка катыштырууга жол берилбейт.

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди төмөндөгү дарекке  жарыя  чыккан күндөн баштап 15 календарлык күндүн  ичинде саат 9-30 дан  17:30 га чейин тапшыруу керек.

Дареги: Талас шаары, Бердике-Баатыр көчөсү, облустук администрациясынын 2-кабаты, 290- кабинет, Тел. /0322/ 5-36-43. Моб. 0709 114 555.