Жогорку соттун аппаратынын мамлекеттик жарандык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

Бардык административдик мамлекеттик кызматтарга жалпы квалификациялык талаптар:

Административдик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Кыргыз Республикасынын Министрлеринин Кабинети Жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
4) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) “Ченемдик укуктук актылар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
7) ” Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
8) ” Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
9) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
10) Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 3 марты №120 Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Административдик кызмат орундарынын улук топтору үчүн:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) “Ченемдик укуктук актылар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 3 марты №120 Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
3) Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 3 марты №120 Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;
– Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
– Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктуларды билүү (Тревест, Траст, “Токтом Мамлекет Про”маалыматтык-укуктук системасы).

Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек.

1) Жогорку административдик кызмат ордуна (юриспруденция багытында)
— жогорку юридикалык билим;
— жалпысынан 5 жылдан кем эмес мамлекеттик кызматтын стажы же 7 жылдан кем эмес адистиги боюнча иш стажы;
-төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
-“Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын судьясынын Ар-намыс кодексин;
-Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңешинин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын Этика кодексин;
-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын «Ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Регламентин;
-“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты жөнүндө” Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын буйругу менен бекитилген кызматтык нускамасын;
— менеджменттин негиздерин;
-адам ресурстарын башкаруу жаатында мыйзамдардын;
-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди – мамлекеттик тилди билүү деңгээли мамлекеттик тил чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленет;
-чет тилди (билгени абзел);
Билгичтиги:
— ишти стратегиялык пландоо жана келип чыгуучу көйгөйлөрдү чечүүдө жаңы ыкмаларды колдонуу;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппаратынын ишин натыйжалуу башкаруу;
-кыйын кырдаалдарда чечим кабыл алуу жана кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчилик тартуу;
-кызматкерлердин алдына так түзүлгөн милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;
-жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандар ортосунда заманбап баарлашуу методдорун колдонуу;
-кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
Көндүмдөрү:
-башкаруучулук менеджмент;
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-башкаруучулук иш (пландоо, уюштуруу, координациялоо, жүйөлөштүрүү жана контролдоо);
-эл алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-белгилүү чөйрөдөгү ишти талдоо жана болжолдоо, келип чыгуучу көйгөйлөрдү чечүүдө жаңы ыкмаларда колдонуу;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу жана стратегиялык чечимдерди аткаруунун, кабыл алынган чечимдердин натыйжаларына мониторинг жүргүзүүнүн , контролдоонун, талдоонун жана болжолдоонун сапаты үчүн жоокерчилик тартуу;
-иштиктүү баарлашуунун, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык подуктуларды колдоно билүү
2.1) Башкы административдик кызмат ордуна (юриспруденция багытындагы)
-жогорку юридикалык билим;
-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик кызматтын стажы же 5 жылдан кем эмес адистиги боюнча иш стажы;
-төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Пробация жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Сот адилеттигинин иштери боюнча кеңеши жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Расмий статистика жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунда кабыл алынган токтомдорун;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Регламентин;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 20-сентябрындагы №178-Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети жөнүндө” Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын 2021-жылдын 31-декабрындагы №192-буйругу менен бекитилген “Статистикалык отчёттордун формаларын”;
-Кыргыз Республикасынын “Тышкы миграция жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 — токтому менен бекитилген “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” токтомун;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы №17-Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестрин”;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруу маселелери жөнүндө” №308 -Жарлыгын;
-“Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” Жобосун,
-“Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын 2022-жылдын 19-апрелиндеги №76-буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда жана жергиликтүү сотторунда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча” Нускамасын;
-“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты жөнүндө” Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын буйругу менен бекитилген кызматтык нускамасын;
-адам ресурстарын башкаруу жаатында мыйзамдарын;
-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
Билгичтиги:
-иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
-бөлүмдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоокерчилик тартуу;
-кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
-коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
-өзүнүн ишин жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
Көндүмдөрү:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, жетекчиликтин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаны формаларын жана методдорун издөө);
-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларда тажрыйбада колдонуу;
-элдин алдында сүйлөө;
-пресс-релиз, макала жана башка өз компетенциясынын чегинде мамлекеттик жана расмий тилдерде тийиштүү материалдарды даярдап массалык-маалымат каражаттарына жарыялоо;
-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

2.2)Башкы административдик кызмат ордуна (журналистика багытындагы)
-журналистика тармагында жогорку билим;
-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик кызматтын стажы же 5 жылдан кем эмес адистиги боюнча иш стажы;
-Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” Мыйзамын; -Кыргыз Республикасынын “Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамын;
-“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты жөнүндө” Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын буйругу менен бекитилген кызматтык нускамасын;
-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
Билгичтиги:
-иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
-ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-элдин алдында сүйлөө;
-пресс-релиз, макала жана башка өз компетенциясынын чегинде мамлекеттик жана расмий тилдерде тийиштүү материалдарды даярдап массалык-маалымат каражаттарына жарыялоо;
-жетекчиликтин тапшырмаларын ыкчам ишке ашыруу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
-документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдалуусун көзөмөлдөө;
— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— мамлекеттик жана расмий тилде ишкердик кат алышуу;
-кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү;
-мамлекеттик тилден расмий тилине которуу жана кайрадан расмий тилинен мамлекеттик тилине которуу;
-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
-компьютердик жана социалдык тармактардагы иштөөнү билүү: (маалыматты издөө, алмашуу жана сактоо, Интернет, эл.дарек ж. б.).
Көндүмдөрү:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу.
-ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
-сапаттуу видеолорду тартуу жана монтаждоо;
-социалдык жана анимациялык роликтерди жасоо;
-телесюжет, атайын репортаж, бокс монтаждоо;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пресс-борборун техникалык жактан тейлөө;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун расмий сайтын иштетүү (материалдарды жарыялоо, видеоматериалдарды жүктөө жана маалыматтарды социалдык тармактарга таркатуу);
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
— ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
-мамлекеттик жана расмий тилдерде аналитикалык макалаларды даярдоо;
— коммуникациялык стратегиянын жана медиа пландын аткарылышын көзөмөлдөө;
— ММКлардагы маалыматтарды чогултуу, анализдөө жана жалпылоо

2.3) Башкы административдик кызмат ордуна (маалымат -технологиялар багытындагы)
-маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш жаатында же чектеш облустарда жогорку техникалык билим;
-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик кызматтын стажы же 5 жылдан кем эмес адистиги боюнча иш стажы;
-төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын “ Электрондук документ жана электрондук цифралык колтамга жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Электрондук башкаруу жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын;
-“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №762-токтому менен бекитилген “Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо” Талаптарын;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы “Мамлекеттик маалыматтык системалар менен байланышкан айрым маселелер жөнүндө” №744-токтомун; Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 17-декабрындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” ПЖ № 64-Жарлыгы; -Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын 2016-жылдын 30-декабрындагы №233-буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунда жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда отурумдарды жана соттук актыларды жарыялоо тартиби жөнүндө” Жобосун;
-«Суд» Автоматташтырылган маалыматтык тутуму жөнүндө» Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин “Калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 8-февралындагы ПЖ №27-Жарлыгын;
-“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты жөнүндө” Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын буйругу менен бекитилген кызматтык нускамасын;
Билгичтиги:
-иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
-бөлүмдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоокерчилик тартуу;
-кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
-коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
-өзүнүн ишин жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
Көндүмдөрү:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, жетекчиликтин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаны формаларын жана методдорун издөө);
-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларда тажрыйбада колдонуу;
-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

2.4)Башкы административдик кызмат ордуна (экономикалык багытындагы)
-жогорку экономикалык жана бухгалтердик эсеп талдоо боюнча жогорку билим;
-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик кызматтын стажы же 5 жылдан кем эмес адистиги боюнча иш стажы;
-Кыргыз Республикасынын Салык кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
-“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты жөнүндө” Жобосун;
1C: Ишкана 8.2 версиясындагы программасын;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын буйругу менен бекитилген кызматтык нускамасын;
Билгичтиги:
-иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
-бөлүмдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоокерчилик тартуу;
-кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
-коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
-өзүнүн ишин жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
Көндүмдөрү:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, жетекчиликтин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаны формаларын жана методдорун издөө);
-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларда тажрыйбада колдонуу;
-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

3.1.Улук административдик кызмат ордуна (юриспруденция багытында)
-жогорку юридикалык билим;
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик кызматтын стажы же 3 жылдан кем эмес адистиги боюнча иш стажы;
-төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин;
Кыргыз Республикасынын “Пробация жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунда кабыл алынган токтомдордун;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 20-сентябрындагы №178-Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети жөнүндө” Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын 2021-жылдын 31-декабрындагы №192-буйругу менен бекитилген “Статистикалык отчёттордун формаларын”;
-Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” №706-токтомун;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы №17-Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин”;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруу маселелери жөнүндө” №308-Жарлыгын; -“Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” Жобосун,
-“Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын 2022-жылдын 19-апрелиндеги №76-буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда жана жергиликтүү сотторунда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча ” Нускамасын;
-“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты жөнүндө” Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын буйругу менен бекитилген кызматтык нускамасын;
-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
Билгичтиги:
-маалыматты жайноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тийешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу.
Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү;
-жетекчинин тапшырмаларын ыкчам аткаруу.

3.2. Улук административдик кызмат ордуна (журналистика багытында)
-журналистика же филология тармагында жогорку билим;
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик кызматтын стажы же 3 жылдан кем эмес адистиги боюнча иш стажы;
-Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын “Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын; -Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамын;
-“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамын,
-“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты жөнүндө” Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын буйругу менен бекитилген кызматтык нускамасын;
-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
-Билгичтиги:
-иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
-ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-элдин алдында сүйлөө;
-пресс-релиз, макала жана башка өз компетенциясынын чегинде мамлекеттик жана расмий тилдерде тийиштүү материалдарды даярдап массалык-маалымат каражаттарына жарыялоо;
-жетекчиликтин тапшырмаларын ыкчам ишке ашыруу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
-документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдалуусун көзөмөлдөө;
— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— мамлекеттик жана расмий тилде ишкердик кат алышуу;
-кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү;
-мамлекеттик тилден расмий тилине которуу жана кайрадан расмий тилинен мамлекеттик тилине которуу;
-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
-компьютердик жана социалдык тармактардагы иштөөнү билүү: (маалыматты издөө, алмашуу жана сактоо, Интернет, эл.дарек ж. б.).
Көндүмдөрү:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу.
-ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
-сапаттуу видеолорду тартуу жана монтаждоо;
-социалдык жана анимациялык роликтерди жасоо;
-телесюжет, атайын репортаж, бокс монтаждоо;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пресс-борборун техникалык жактан тейлөө;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун расмий сайтын иштетүү (материалдарды жарыялоо, видеоматериалдарды жүктөө жана маалыматтарды социалдык тармактарга таркатуу);
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
-мамлекеттик жана расмий тилдерде аналитикалык макалаларды даярдоо;
-коммуникациялык стратегиянын жана медиа пландын аткарылышын көзөмөлдөө;
-ММКлардагы маалыматтарды чогултуу, анализдөө жана жалпылоо.

3.3.Улук административдик кызмат ордуна (маалымат — технологиялар багытындагы)
-маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш жаатында же чектеш облустарда жогорку техникалык билим;
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик кызматтын стажы же 3 жылдан кем эмес адистиги боюнча иш стажы;
-төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Электрондук документ жана электрондук цифралык колтамга жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Электрондук башкаруу жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
-“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамын; Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №762-токтому менен бекитилген “Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо” Талаптарын;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы “Мамлекеттик маалыматтык системалар менен байланышкан айрым маселелер жөнүндө” №744-токтому; -Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 17-декабрындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” ПЖ №64-Жарлыгын;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын 2016-жылдын 30-декабрындагы №233-буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунда жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда отурумдарды жана соттук актыларды жарыялоо тартиби жөнүндө” Жобосун;
-«Суд» Автоматташтырылган маалыматтык тутуму жөнүндө» Жобосун; Кыргыз Республикасынын Президентинин “Калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө” 2021-жылдын 8-февралындагы ПЖ №27-Жарлыгын;
“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты жөнүндө” Жобосун;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын буйругу менен бекитилген кызматтык нускамасын;
-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жан чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу.
-чоң маалымат массивдери менен иштөөнү билүү, иштеп чыгуу жана жаңы маалыматтарды түзүү.
-МКТ чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жана ченемдик-укуктук актыларды билүү;
Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландоо жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү;
— жергиликтүү аймак тармактарды жана домен архитектурасын куруу;
— техникалык жана эсепке алуу документтерин жүргүзүү;
-жетекчиликтин тапшырмаларын ыкчам ишке ашыруу.

3.4.Улук административдик кызмат ордуна (экономикалык багытындагы)
-жогорку экономикалык жана бухгалтердик эсеп талдоо боюнча жогорку билим;
жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик кызматтын стажы же 3 жылдан кем эмес адистиги боюнча иш стажы;
-төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Салык кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын; “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты жөнүндө” Жобосун;
-1C: Ишкана 8.2 версиясындагы программасын;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын буйругу менен бекитилген кызматтык нускамасын;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамын; “Мамлекеттик электрондук сатып алуулар” Тартибин;
-“Атаандаштык тиркемелерди баалоо үчүн” усулдук көрсөтмөсүн;
-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
Билгичтиги:
-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жан чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу.
Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландоо жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү;
-жетекчиликтин тапшырмаларын ыкчам ишке ашыруу.

4.1. Кенже административдик кызмат ордуна (юриспруденция багытында)
— жогорку юридикалык билим;
-иш стажына талап коюлбайт.
-төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө” Конституциялык мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексин;
-Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексин;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын 2022-жылдын 19-апрелиндеги №76-буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда жана жергиликтүү сотторунда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча” Нускамасын;
-“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты жөнүндө” Жобосун; Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын буйругу менен бекитилген кызматтык нускамасын;
-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
Билгичтиги:
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тийешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

4.2.Кенже административдик кызмат ордуна (экономикалык багытындагы)
— жогорку экономикалык жана бухгалтердик эсеп билим;
-иш стажына талап коюлбайт;
төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын конституциясын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө” Конституциялык мыйзамын; Кыргыз Республикасынын Салык кодексин; -Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес кирешелери жөнүндө” кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексин;
-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин; Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө” Мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
-“Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты жөнүндө” Жобосун;
-1C: Ишкана 8.2 версиясындагы программасын;
-Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын буйругу менен бекитилген кызматтык нускамасын;
-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
Билгичтиги:
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тийешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-командада иштөө.
Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:
— өзүнүн арызы;
— резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
— илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;
— паспорттун көчүрмөсү.

Документтерди кабыл алуу 2022-жылдын 10-июну саат 17-30 га чейин жүргүзүлөт.

Тандоого катышууну каалаган адамдар кадрлар резервине киргизүү үчүн арызын жана документтерин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна: Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү, 205 дареги боюнча 107-кабинетке тапшыра алышат.

Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефон боюнча кайрылууга болот: 0312 66-15-13 (кадрлар бөлүмү).